Spelbord Trip: aanbod op maat van BuSO

Een belangrijke pijler binnen het drugsbeleid is educatie. Vaak ontbreekt het aan praktisch materiaal om de educatie te geven. Zeker voor leerlingen uit het Bijzonder Onderwijs is het moeilijk om aangepaste pakketten te vinden.  Bestaande didactische pakketten doen vaak een beroep op de verbale talenten van de leerlingen. Iets lezen, bespreken, debatteren, mening weergeven,… Allemaal competenties waar deze leerlingen niet zo sterk in zijn. Het Trimbos Instituut ontwikkelde voor deze doelgroep in samenwerking met Brijder Verslavingszorg het bordspel ‘TRIP’.  In hun omschrijving stellen ze:  “Het is belangrijk om jongeren met een licht verstandelijke beperking te informeren over de effecten en risico’s van roken, alcohol en drugs. Daarbij is het belangrijk dat gekozen wordt voor een praktische, interactieve en laagdrempelige aanpak die aansluit bij hun niveau en belevingswereld. Een spel is daarom een ideale werkvorm! TRIP is een methode om spelenderwijs, op een laagdrempelige manier met jongeren met een licht verstandelijke beperking een gesprek te voeren over alcohol en drugs.” Op 23 februari 2011 begeleidden drie studenten van het Technisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw van Oudenaarde TRIP. Ze deden dit met 9 jongens en meisjes van de leefgroep Alegria van het Sint-Jozefinstituut. Deze leerlingen lopen school in het BuSO onderwijs.  Het was een…

Lees meer

Werk-TG inspireert zich via studiebezoeken op buitenlandse goede praktijken

De Therapeutische Gemeenschap Merelbeke vernieuwt het zorgaanbod: clean leven via therapie, educatie én werk. Het herstel van verslaving wikkelt zich voortaan veel minder af binnen de muren van de residentiële therapeutische gemeenschap. Het team ging bij het herdenken van hun zorgconcept niet over één nacht ijs. Om inzicht te krijgen in de bestaande goede praktijken op het vlak van activering binnen de behandeling van verslaving, werd de bestaande wetenschappelijke literatuur doorzocht, maar werd ook gekeken naar soortgelijke herstelgerichte processen binnen andere Therapeutische Gemeenschappen (TG), ook in het buitenland. Zo kon eind 2014 met een delegatie op studiebezoek worden gegaan – dankzij een Go & See-beurs (via KB-stichting) – naar San Patrignano (Italië). In San Patrignano wordt geen therapie aangeboden in de strikte zin van het woord, WERK = THERAPIE, het arbeidsproces is de weg naar herstel. Hoofddoelstelling van het studiebezoek was de versterking van de eigen peer-to-peer education. Vanaf de start wordt een nieuwe bewoner in San Patrignano voor een jaar aan een oudere bewoner gekoppeld tot hij/zij na een jaar zelf als oudere bewoner aan een nieuwe bewoner wordt gekoppeld. Je werkt in dezelfde arbeidsproductiesectie als je ‘peer’. Via deze peerwerking worden psycho-emotionele crisissen voorkomen of opgevangen. Er is sociale…

Lees meer

TOPspel: een effectieve interventie gericht op gedragsmanagement

TOPspel (De Sleutel, Leflot, & Colpin, 2013) is een klassikaal preventieprogramma dat tot doel heeft het beginnend grensoverschrijdend gedrag van kinderen terug te dringen en sociale vaardigheden te bevorderen. Op termijn beoogt TOPspel ernstige gedragsproblemen, zoals delinquentie en druggebruik, te voorkomen. Hierin spelen leerkracht en leerlingen een centrale rol. De leerkracht leert gedragsmanagement skills, gebaseerd op gedragstherapeutische principes binnen een eenvoudig spelkader toepassen. Meer specifiek, verduidelijkt hij positieve gedragsregels en beloont hij gewenst gedrag systematisch. De aandacht komt daardoor te liggen op het gewenste gedrag i.p.v. het grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast moeten leerlingen samenwerken tijdens TOPspel, waardoor positieve interacties tussen leerlingen worden gefaciliteerd. Deze positieve interacties beschermen kinderen tegen de ontwikkeling van grensoverschrijdend gedrag. lees meer…

Lees meer

Van dwang naar eigen keuze: wat leert de zelfdeterminatietheorie ons over motivatie?

Het gebeurt eigenlijk zelden dat een drugverslaafde uit zichzelf de stap zet naar de hulpverlening. Meestal wordt er op de achtergrond druk uitgeoefend. Die druk kan bijvoorbeeld komen vanuit  justitie maar evengoed via andere personen zoals  partner, ouders, school, werk, …. Het is goed dat deze personen of instanties een duidelijk signaal geven dat een gedragsverandering wenselijk is. En het is goed dat de drughulpverlening niet kieskeurig is en de deuren openzet voor mensen die zelf eigenlijk nog geen keuze gemaakt hebben. Hierdoor staan we voor de opdracht om tijdens onze therapie te werken aan de opbouw van de eigen of interne motivatie van de drugverslaafde. Met andere woorden: externe motivatie is goed om mee te starten, maar onvoldoende om mee te eindigen! Er is bovendien een evolutie van dwang naar eigen motivatie nodig om de kans op terugval te reduceren. Traditioneel spreken we over het onderscheid tussen externe en interne motivatie. Intussen zijn er nieuwe, interessante theoretische ontwikkelingen op dit gebied.  Zo verlaat de zelfdeterminatie (ZDT)-theorie van Deci, Ryan en Vansteenkiste  dit traditionele onderscheid tussen interne en externe motivatie.  In deze ZDT-theorie wordt gekozen voor het onderscheid tussen autonome of vrijwillige motivatie tegenover gecontroleerde of verplichtende motivatie. De auteurs …

Lees meer

Broeders van Liefde

De Sleutel is een instelling van de vzw Organisatie Broeders van Liefde. Hierna kan u kennismaken met de missie van de Broeders van Liefde. De Sleutel behoort tot het geheel van initiatieven van de Broeders van Liefde sinds 1991. De Sleutel is een onderdeel van de Organisatie Broeders van Liefde. Maak hier ook kennis met de missie van de Organisatie Broeders van Liefde. Deze nieuwe missie heeft een lange weg afgelegd. Een pak mensen – ook van De Sleutel – heeft erover nagedacht, gedebatteerd, getwijfeld, geschreven en geschrapt. Het resultaat is een gedragen tekst, toepasselijk op iedereen die met de groep Broeders van Liefde te maken heeft. Geïnspireerd en verbondenin beweging met mensen Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen.We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen.Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk.We gaan met iedereen op pad met een open geesten aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht.Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen.We gaan uit van ieders kracht, met oog voor ieders kwetsbaarheid.We werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrouwen.Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie (lees meer)Geloof, hoop en…

Lees meer

“Jullie manier van aanpakken werkt”

De OCMW’s zijn een belangrijke partner van Weerwerk, het maatwerkbedrijf van De Sleutel.  De OCMW-diensten verwijzen heel wat mensen met een verslavingsproblematiek voor een begeleiding naar de activerende werkvloer of naar de operationele ploegen van Weerwerk. Deze getuigenissen van het OCMW in Antwerpen willen we jullie niet onthouden.

Lees meer

Let’s go PillLow: een sfeerverslag

Rennen, springen, jumpen, vallen en weer doorgaan! Zaterdag 28 april was het weer van dat: Xtra Time, de omnisportclub van De Sleutel, organiseerde samen met De Sleutel de tweede editie van Let’s go PillLow!  Proef hier de sfeer of bekijk het fllmpje.

Lees meer