Vrijwilliger Marnix getuigt: wat drijft me om roei-initiaties te geven aan de cliënten?

Op geregelde tijdstippen verzorgt vrijwilliger Marnix – verbonden aan de VVR (Vereniging Veteranen Roeiers vzw) te Gent – een roei-initiatie voor cliënten van De Sleutel. We stelden hem de vraag waar hij zijn drive en motivatie haalt om dit te doen. Marnix : “Ja, wat motiveert me om initiatie te geven aan de cliënten van De Sleutel? Iedereen verdient elke kans die hij of zij kan krijgen! Ik vind dat het is onze plicht is om gelijk welke persoon in onze maatschappij, die het moeilijk heeft met de snelheid waarmee we doordrammen, op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen in een gezond en leefbare balans.” We laten jullie meelezen met zijn korte getuigenis. “We kunnen niet allemaal mee!” zo schrijft Marnix. Door gebeurtenissen in het verleden, tijdens de jeugd, als jongvolwassenne of volwassenne … Marnix: “‘Het leven is geen ponykamp’. Dat zeg ik graag aan wie me het gevoel heeft dat het even niet mee zit en de ene tegenslag de andere opvolgt. Daarmee bedoel ik dat we allemaal tegenslagen moeten verwerken, het is alleen hoe je ermee omgaat!” “Als gevoelige mens raken sommige levensknopen dieper dan bij anderen. Dezelfde klap komt voor de één veel…

Lees meer

Broeders van Liefde

De Sleutel is een instelling van de vzw Organisatie Broeders van Liefde. Hierna kan u kennismaken met de missie van de Broeders van Liefde. De Sleutel behoort tot het geheel van initiatieven van de Broeders van Liefde sinds 1991. De Sleutel is een onderdeel van de Organisatie Broeders van Liefde. Maak hier ook kennis met de missie van de Organisatie Broeders van Liefde. Deze nieuwe missie heeft een lange weg afgelegd. Een pak mensen – ook van De Sleutel – heeft erover nagedacht, gedebatteerd, getwijfeld, geschreven en geschrapt. Het resultaat is een gedragen tekst, toepasselijk op iedereen die met de groep Broeders van Liefde te maken heeft. Geïnspireerd en verbondenin beweging met mensen Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen.We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen.Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk.We gaan met iedereen op pad met een open geesten aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht.Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen.We gaan uit van ieders kracht, met oog voor ieders kwetsbaarheid.We werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrouwen.Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie (lees meer)Geloof, hoop en…

Lees meer

Save the date: Varen voor het goede doel op 11 september 2022

Op zondag 11 september organiseert 51 Club Westkust in samenwerking VVW Westhoek opnieuw de Varen voor het Goede Doel. Steun De Sleutel en vaar mee voor het goede doel.  Voor meer info en inschrijvingen ga naar Website 51 Westkust. Meer info:  bel naar  0476-75 17 20  Aanverwante info Interview met initiatiefnemer Steven Desloovere Meer weten over de riviertocht? Een schipper getuigt Enkele deelnemers getuigen: klik hier Benieuwd naar wat De Sleutel met de opbrengst vorig jaar kon realiseren? Klik hier en maak kennis met de nestkastjes-muur…

Lees meer

Herstel in Zicht: een nieuwe manual met psycho-educatieve sessies voor druggebruikers

Het Crisisinterventiecentrum (CIC) stelde zichzelf de uitdaging om nieuwe programmaonderdelen te ontwikkelen waarbij wetenschappelijk onderbouwde educatie/informatie met betrekking tot het gebruik en misbruik van psychoactieve stoffen werd aangeboden. Het in groep verwerken van deze informatie en educatie zorgt er automatisch voor dat motivationele processen tot verandering  gefaciliteerd worden. De doelgroep van het CIC bestaat uit personen met een chronische verslaving. Psycho-educatie is een methodiek in de hulpverlening die het mogelijk maakt via het verstrekken van informatie en het aanleren van nieuwe vaardigheden deze personen te leren omgaan met de beperkingen van een aandoening zodat zij hun leven weer in handen kunnen nemen. In de manual ‘ Herstel in Zicht” vindt u acht psycho-educatieve sessies over chronisch middelenmisbruik. Het transtheoretische model (Prochaska en Di Clemente) en de methodiek van de motivationele gespreksvoering (Miller & Rollnick) vormden de inhoudelijke onderbouw  van de sessies. Wij verdiepten ons ook in de ‘zelfdeterminatietheorie’ (ZDT) zoals ze door Maarten Vansteenkiste aan UGent is geïntroduceerd (1). Motivatieverandering leidt tot gedragsverandering als het proces ingrijpt op de interne mentale voorstellingen van de cliënt over ziekte, verslaving en herstel (de eigen ziektetheorie van de cliënt): nieuwe inzichten, nieuwe begrippen, nieuwe mentalisaties komen in de plaats van de oude. Oorspronkelijk…

Lees meer

Nicole, logistieke duizendpoot die er ook voor zorgt dat de kassa klopt

Wie De Sleutel hoort, denkt aan hulpverlening voor mensen met een middelen gerelateerd probleem. Om dit aanbod te realiseren zet De Sleutel hoofzakelijk medewerkers in binnen zorgtaken. In de eerste coronagolf werd dagelijks geapplaudisseerd voor die zorgprofessionals. Maar achter elk team van hulpverleners staat ook een ondersteunend team dat ervoor zorgt dat bestellingen tijdig geplaatst worden, rekeningen betaald zijn, facturen verstuurd worden, … Wij gaan in gesprek met Nicole, een logistieke duizendpoot, die dit mee mogelijk maakt. Waar haalt zij voldoening uit en hoe zit het met het welzijn op het werk als je niet in de schijnwerpers staat? Nicole werkt op 3 afdelingen (TGM, TGG en DOC)*  binnen De Sleutel en neemt administratieve en logistieke taken op. “In het begin was het wel wat zoeken. Ik zoek altijd naar gelijkheid in procedures en werkwijzen. Intussen kon ik al veel zaken op elkaar afstemmen. In die 3 afdelingen werken we vandaag met hetzelfde systeem voor de bestellingen bij Solutions. Verder werkte ik een kleurencode voor poetsgerief uit. Zo werken we nu in de keuken binnen deze afdelingen allemaal met een gele kleur (emmer, dweil, trekkers, borstels, handschoenen, …), voor het sanitair is er een rode set, en voor de overige…

Lees meer

Ervaringsleren als methodiek om jezelf beter te leren kennen

Jaarlijks trekken de bewoners van de Therapeutische Gemeenschap in Merelbeke op driedaagse naar de Ardennen. De deelnemers worden er in een uitdagende situaties gebracht waarbij zij niet kunnen terugvallen op routines. De methodiek van het “Ervaringsleren” biedt de mogelijkheid om vanuit een concrete actie-fase in ongewone omstandigheden een individueel leerproces op gang te brengen.   Een clïent getuigt:  “Ik ondervond dat de mensen in de Ardennen plots anders waren, zonder onze vaste structuur. Maar toch bleken onze basisafspraken rond koken, poetsen, alles proper houden, mooi overeind. Ik wist ook nog niet dat ik me eigenlijk wel thuis voel in de natuur, zo weg van de drukte zoals in de stad.” (KS) (Maak hier kennis met nog meer ervaringen van de bewoners tijdens de recente driedaagse in de Ardennen) Waarom ervaringsleren ? De Therapeutische Gemeenschap van Merelbeke (TGM) heeft reeds een jarenlange traditie als het gaat over “ervaringsleren”. De methodiek van ervaringsleren sluit inhoudelijk goed aan bij de doelstelling van het programma en wordt ook fel gesmaakt door de bewoners, vooral twintigers en dertigers. Er wordt gewerkt vanuit de directe ervaring in het hier en nu door middel van uitdagende outdoor-activiteiten. Het concrete format waarin de TG ervaringsleren aanbiedt is dat…

Lees meer