Studiedag Geweldig verslaafd of verslavend geweld

Deze online-studiedag van 6 maart 2023 over de link tussen geweld en middelenafhankelijkheid is een gezamenlijke organisatie van De Kiem, De Spiegel, Katarsis en De Sleutel. In het verhaal van vrouwen, wier leven beheerst wordt door een verslavingsprobleem, spelen systemen van geweld en macht vaak een grote rol. Veelal als slachtoffer, soms als dader, soms in een complexe mix van beiden. Er ontstonden patronen die geleid hebben tot afhankelijkheid, gewelddadige relaties en/of zichzelf geweld aandoen. Herstel uit verslaving hangt dan ook samen met het greep krijgen op deze patronen. Welk moreel kader kan je als team hanteren? Waar in het herstelproces gaat het over ‘liefde’ en ‘bruggen bouwen’ Geweldig verslaafd of verslavend geweld? Over de link tussen geweld en middelenafhankelijkheid.  13u15 Welkom & online aanmelden 13u30 Welkomstwoord, Inge Temmerman, algemeen directeur De Spiegel 13u40 Morele oordeelsvorming als hefboom bij ethische vragen, Pascale Franck Werken met mensen in moeilijke situaties (waaronder intrafamiliaal geweld, gendergerelateerd geweld, macht/ onmacht situaties) zet ons dikwijls voor ethische vragen: “wat moet ik doen in deze situatie, wanneer doe ik het juiste?”. In deze sessie gaan we in op een methodiek om in een multdisciplinaire en/of teamsetting te bepalen wat het juiste handelen is. 14u35…

Lees meer

ESF-project in Brugge in de kijker: elke jongere is van tel!

‘K zien van tel is een jongerenproject van de stad Brugge, waaraan ambulant centrum De Sleutel participeert. Het doel:  jongeren die niet goed weten welke richting ze willen geven aan hun leven, opnieuw op de rails zetten. Jongeren zonder diploma, zonder werk, zonder inkomen,… Om te vermijden dat jongeren van het kastje naar de muur worden gestuurd is er een bovenlokale samenwerking. Andere partners van dit ESF-project zijn OCMW, CAW en Groep Intro (1).  De aanpak: begeleiding op maat. Jongerencoaches uit een multidisciplinair team nemen de jongeren in een moeilijke periode mee als compagnon de route… richting tewerkstelling. We gaan in gesprek met jongerencoach Hanke Vandorpe en Haroun Karim Rajput. Haroun is coördinator van het intersectoraal lokaal partnerschap waaraan naast Brugge ook de gemeenten Beernem, Blankenberge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke participeren. Deze gemeentebesturen zijn betrokken via WERKKRACHT 10, een organisatie die lokale besturen in de regio rond Brugge versterkt rond hun activerings-en tewerkstellingsbeleid.  Hoe komen de jongeren bij jullie terecht? Hanke Vandorpe: Een aanzienlijk deel meldt zich aan via de website ‘k zien van tel. We merken dat er heel wat mond-tot-mondreclame wordt gemaakt door de jongeren zelf. Haroun Karim Rajput: Klopt, de cijfers…

Lees meer

Verleidingen leren weerstaan? Maak je leerlingen ‘in charge’ van hun leven.

“Ik kan aan alles weerstaan behalve de verleiding”, dat wist Oscar Wilde (1854-1900) al. Over Snapchat en Netflix kon de Ierse dichter nog niet meespreken, maar jij misschien wel. Of geef je eerder toe aan chocolade, chips of alcohol? In ons leven komen we tal van verleidingen tegen die we al dan niet moeten leren weerstaan. Bij pubers is de lokroep nog luider, soms oorverdovend. Hoe ondersteunen we jongeren om hun doelen te bereiken en verleidingen te weerstaan? Is wilskracht aangeboren of kan je dit trainen? En vooral: hoe pak je dit aan op school? Een verleiding is verleidelijk omdat het aantrekkelijk is en tegelijkertijd op een bepaalde manier ‘verboden’. Als je iets aantrekkelijk vindt maar je hebt geen reden om eraan te weerstaan, is het geen verleiding. Als je een stuk chocolade wil, maar je hoeft je geen zorgen te maken over je gewicht of gezondheid is het per definitie geen verleiding. Om weerstand te kunnen bieden aan de verleiding, moeten impulsen om voor de verleiding te kiezen onderdrukt worden. Daarvoor hebben we zelfcontrole nodig. Als we kijken naar het brein van een16 à 18-jarige merken we dat hun hersengebieden die impulsen in toom moeten houden, nog niet volledig…

Lees meer

Onderzoek naar herstel van verslaving: anonieme deelnemers voor bevraging gezocht

Had jij problemen met alcohol en/of drugs, heb je je leven veranderd en heb je ervaringen die je wilt delen? Of ken je mensen die hierbij zouden kunnen helpen? De onderzoeksgroep Herstel & Verslaving, onderdeel van de vakgroep Orthopedagogiek – UGent, voert onderzoek naar diverse ondersteuningsvormen om herstel te bevorderen bij jongeren en volwassenen met een verslaving of andere vorm van psychische kwetsbaarheid. Hierbij vinden ze het erg belangrijk om de stem van personen met een verslaving of van personen in herstel hoorbaar te maken en om ondersteuning en hulpverlening te ontwikkelen die maximaal bijdragen tot hun kwaliteit van leven. Het lopende onderzoek richt zich naar personen die een probleem met alcohol en/of drugs hadden en die hun leven volledig over een andere boek konden gooien en minstens 3 maand in herstel zijn. De onderzoeksgroep doet een oproep om die ervaringen te delen via een anonieme bevraging. De Universiteit Gent organiseert dit grootschalig onderzoek om zoveel mogelijk te weten te komen over herstel van een verslaving. Bedoeling is om dan ervaringen en inzichten van lotgenoten in de toekomst anderen met een verslaving te kunnen helpen om beter en sneller tot herstel te komen. https://www.herstel-verslaving.be/nl/vragenlijst Na een tussentijdse evaluatie van de antwoorden van de…

Lees meer

Vrijwilliger Marnix getuigt: wat drijft me om roei-initiaties te geven aan de cliënten?

Op geregelde tijdstippen verzorgt vrijwilliger Marnix – verbonden aan de VVR (Vereniging Veteranen Roeiers vzw) te Gent – een roei-initiatie voor cliënten van De Sleutel. We stelden hem de vraag waar hij zijn drive en motivatie haalt om dit te doen. Marnix : “Ja, wat motiveert me om initiatie te geven aan de cliënten van De Sleutel? Iedereen verdient elke kans die hij of zij kan krijgen! Ik vind dat het is onze plicht is om gelijk welke persoon in onze maatschappij, die het moeilijk heeft met de snelheid waarmee we doordrammen, op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen in een gezond en leefbare balans.” We laten jullie meelezen met zijn korte getuigenis. “We kunnen niet allemaal mee!” zo schrijft Marnix. Door gebeurtenissen in het verleden, tijdens de jeugd, als jongvolwassenne of volwassenne … Marnix: “‘Het leven is geen ponykamp’. Dat zeg ik graag aan wie me het gevoel heeft dat het even niet mee zit en de ene tegenslag de andere opvolgt. Daarmee bedoel ik dat we allemaal tegenslagen moeten verwerken, het is alleen hoe je ermee omgaat!” “Als gevoelige mens raken sommige levensknopen dieper dan bij anderen. Dezelfde klap komt voor de één veel…

Lees meer

Save the date: Varen voor het goede doel op 11 september 2022

Op zondag 11 september organiseert 51 Club Westkust in samenwerking VVW Westhoek opnieuw de Varen voor het Goede Doel. Steun De Sleutel en vaar mee voor het goede doel.  Voor meer info en inschrijvingen ga naar Website 51 Westkust. Meer info:  bel naar  0476-75 17 20  Aanverwante info Interview met initiatiefnemer Steven Desloovere Meer weten over de riviertocht? Een schipper getuigt Enkele deelnemers getuigen: klik hier Benieuwd naar wat De Sleutel met de opbrengst vorig jaar kon realiseren? Klik hier en maak kennis met de nestkastjes-muur…

Lees meer

Herstel in Zicht: een manual met psycho-educatieve sessies voor druggebruikers

Het Crisisinterventiecentrum (CIC) stelde zichzelf in 2015 de uitdaging om nieuwe programmaonderdelen te ontwikkelen waarbij wetenschappelijk onderbouwde educatie/informatie met betrekking tot het gebruik en misbruik van psychoactieve stoffen werd aangeboden. Het in groep verwerken van deze informatie en educatie zorgt er automatisch voor dat motivationele processen tot verandering  gefaciliteerd worden. De doelgroep van het CIC (vandaag DOC, of Detox- en Oriëntatiecentrum genoemd) bestaat uit personen met een chronische verslaving. Psycho-educatie is een methodiek in de hulpverlening die het mogelijk maakt via het verstrekken van informatie en het aanleren van nieuwe vaardigheden deze personen te leren omgaan met de beperkingen van een aandoening zodat zij hun leven weer in handen kunnen nemen. In de manual ‘ Herstel in Zicht” vindt u acht psycho-educatieve sessies over chronisch middelenmisbruik. Het transtheoretische model (Prochaska en Di Clemente) en de methodiek van de motivationele gespreksvoering (Miller & Rollnick) vormden de inhoudelijke onderbouw  van de sessies. Wij verdiepten ons ook in de ‘zelfdeterminatietheorie’ (ZDT) zoals ze door Maarten Vansteenkiste aan UGent is geïntroduceerd (1). Motivatieverandering leidt tot gedragsverandering als het proces ingrijpt op de interne mentale voorstellingen van de cliënt over ziekte, verslaving en herstel (de eigen ziektetheorie van de cliënt): nieuwe inzichten, nieuwe begrippen, nieuwe…

Lees meer

Nicole, logistieke duizendpoot die er ook voor zorgt dat de kassa klopt

Wie De Sleutel hoort, denkt aan hulpverlening voor mensen met een middelen gerelateerd probleem. Om dit aanbod te realiseren zet De Sleutel hoofzakelijk medewerkers in binnen zorgtaken. In de eerste coronagolf werd dagelijks geapplaudisseerd voor die zorgprofessionals. Maar achter elk team van hulpverleners staat ook een ondersteunend team dat ervoor zorgt dat bestellingen tijdig geplaatst worden, rekeningen betaald zijn, facturen verstuurd worden, … Wij gaan in gesprek met Nicole, een logistieke duizendpoot, die dit mee mogelijk maakt. Waar haalt zij voldoening uit en hoe zit het met het welzijn op het werk als je niet in de schijnwerpers staat? Nicole werkt op 3 afdelingen (TGM, TGG en DOC)*  binnen De Sleutel en neemt administratieve en logistieke taken op. “In het begin was het wel wat zoeken. Ik zoek altijd naar gelijkheid in procedures en werkwijzen. Intussen kon ik al veel zaken op elkaar afstemmen. In die 3 afdelingen werken we vandaag met hetzelfde systeem voor de bestellingen bij Solutions. Verder werkte ik een kleurencode voor poetsgerief uit. Zo werken we nu in de keuken binnen deze afdelingen allemaal met een gele kleur (emmer, dweil, trekkers, borstels, handschoenen, …), voor het sanitair is er een rode set, en voor de overige…

Lees meer

Ervaringsleren als methodiek om jezelf beter te leren kennen

Jaarlijks trekken de bewoners van de Therapeutische Gemeenschap in Merelbeke op driedaagse naar de Ardennen. De deelnemers worden er in een uitdagende situaties gebracht waarbij zij niet kunnen terugvallen op routines. De methodiek van het “Ervaringsleren” biedt de mogelijkheid om vanuit een concrete actie-fase in ongewone omstandigheden een individueel leerproces op gang te brengen.   Een clïent getuigt:  “Ik ondervond dat de mensen in de Ardennen plots anders waren, zonder onze vaste structuur. Maar toch bleken onze basisafspraken rond koken, poetsen, alles proper houden, mooi overeind. Ik wist ook nog niet dat ik me eigenlijk wel thuis voel in de natuur, zo weg van de drukte zoals in de stad.” (KS) (Maak hier kennis met nog meer ervaringen van de bewoners tijdens de recente driedaagse in de Ardennen) Waarom ervaringsleren ? De Therapeutische Gemeenschap van Merelbeke (TGM) heeft reeds een jarenlange traditie als het gaat over “ervaringsleren”. De methodiek van ervaringsleren sluit inhoudelijk goed aan bij de doelstelling van het programma en wordt ook fel gesmaakt door de bewoners, vooral twintigers en dertigers. Er wordt gewerkt vanuit de directe ervaring in het hier en nu door middel van uitdagende outdoor-activiteiten. Het concrete format waarin de TG ervaringsleren aanbiedt is dat van een korte, maar…

Lees meer