Studiedag Sociale Werkplaats De Sleutel

Dit jaar bestaan de OCMW’s 30 jaar. Dit wil het Gentse OCMW vieren door twee van haar “jarige” projecten in de kijker te zetten door het organiseren van een studiedag op donderdag 28 september 2006 in het Provinciaal Administratief Centrum te Gent.

Project Integrale Gezinsbegeleiding en Project Perspectief, 2 sleutels naar maatschappelijke integratie!

Een aanrader voor wie geïnteresseerd is in integrale hulpverlening enerzijds en structurele samenwerking tussen een OCMW en een VZW anderzijds!

Het project Integrale gezinsbegeleiding bestaat 10 jaar. In dit project begeleidt men multi-probleemgezinnen die een vraag hebben naar opvoedingsondersteuning. Prof. Dr. Tine Van Regenmortel (Hoger Instituut voor de Arbeid K.U.Leuven) zal een uiteenzetting geven over onze gehanteerde methodieken, met name maatzorg, empowerment, integraal werken,… Daarnaast wordt het project integrale gezinsbegeleiding uitgebreid voorgesteld en laten we de stem van de cliënt en de medewerkers horen.

Perspectief is reeds 5 jaar een uniek samenwerkingverband tussen de welzijnsbureau’s van het OCMW Gent, het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum van het OCMW en de vzw Sociale Werkplaats De Sleutel. Het project wil mensen met een drugprobleem via tewerkstelling in de maatschappij integreren. Dit gebeurt door middel van een intensieve samenwerking tussen een OCMW, de drughulpverlening en sociale economie. Tot wat die vijf jaar samenwerking heeft geleid willen we graag toelichten tijdens 4 workshops rond volgende thema’s : screening en oriëntering, gehanteerde methodiek, beleid en organisatie, begeleiding op de werkvloer.

Men kan kiezen om aan de volledige studiedag deel te nemen of men zal ook kunnen inschrijven per ½ dag : in de voormiddag ligt het accent op het project integrale gezinsbegeleiding, in de namiddag wordt dieper ingegaan op het project Perspectief.

Een uitnodiging vindt u hierna.