Fit-o-meter geeft meerwaarde aan programma Crisisinterventiecentrum

Het Crisisinterventiecentrum van De Sleutel te Wondelgem (CIC) opende dit najaar een gloednieuwe fit-o-meter. We hebben een gesprek over de meerwaarde van dit nieuwe sportaanbod met groepsbegeleider Mathieu D., één van de initiatiefnemers. Ook Nadine V., adjunct afdelingshoofd binnen het CIC, is er komen bijzitten.

Het CIC richt zich tot jongeren en volwassenen die illegale drugs in mogelijke combinatie met alcohol gebruiken en die zich in een acute crisissituatie bevinden waarbij residentiële hulp is aangewezen.
Binnen het CIC wordt in hoofdzaak gewerkt via een gestructureerd groepsprogramma. Wij hebben drie verschillende leefgroepen. De groep stelt dagelijks (na overleg) zelf een dagplanning op. Deze omvat zowel groepsactiviteiten (ochtendgroep, sport, creatieve activiteiten, …) als huishoudelijke taken. Eén bewoner wordt als verantwoordelijke aangesteld. Deze staat ondermeer in voor een vlotte communicatie tussen de groep en de begeleidende staf. Naast het groepsgebeuren wordt elke cliënt ook individueel opgevolgd door een begeleidend staflid. De cliënt kan op zijn persoonlijk begeleidend staflid terugvallen bij moeilijkheden of om persoonlijke zaken te bespreken. In dit programma kan men in een veilige omgeving en onder medische begeleiding fysiek ontwennen. Door deel te nemen aan de groepsactiviteiten, kan de cliënt een aanvang nemen in het werken aan motivatie en inzicht krijgen in de eigen verslavingsproblematiek. Samen met de cliënt kan gezocht worden naar een oriëntatie voor verdere behandeling.

Mathieu: Een fit-o-meter is een openlucht conditieomloop, het is een uitgezet parcours met doorgaans houten oefentoestellen waarbij je op een ontspannen en afwisselende manier aan je conditie kan werken.
Deze fit-o-meter wordt in eerste instantie binnen het groepsprogramma gebruikt. Het is naast fitness, volley- , basket- of voetbal een extra alternatief dat we kunnen aanbieden als invulling van de geplande sportactiviteiten. Dat sportieve is belangrijk binnen het programma van het CIC. We trachten tijdens hun relatief korte verblijf in ons centrum op een gezonde manier te werken aan het herstel en de opbouw van de conditie van onze cliënten. Op tijd gaan slapen, op tijd opstaan, de persoonlijke hygiëne terug opnemen, etc, zijn hierbij eveneens onontbeerlijk.

Nadine: Onze cliënten kunnen er ook voor kiezen om tijdens hun individuele vrije tijd de verschillende oefeningen van de fit-o-meter te gaan doen om zo aan hun conditie te werken. Dit moedigen we in elk geval aan.

Mathieu: Het is voor onze cliënten dikwijls moeilijk om zelf een zinvolle invulling te vinden van de vrije momenten binnen het programma. Met deze fit-o-meter bieden we hen een gezond alternatief.

Hoe is het idee voor de fit-o-meter ontstaan?
Nadine: We beschikken in het CIC over een mooi en vrij groot domein dat we beter wilden benutten. We kozen er echter bewust voor om de toestellen niet over het ganse terrein te verspreiden. De diverse oefeningen zijn dicht bij elkaar opgesteld zodat er ook een groepsdynamisch aspect ontstaat, men kan zich optrekken aan elkaar, elkaar positief uitdagen, samen tot het uiterste gaan,…

Mathieu: Ik geloof ook sterk in de noodzaak van sport tijdens de periode van fysieke ontwenning. Sporten is gezond tijdens de ontwenningsperiode en een fit-o-meter biedt eenvoudige basisoefeningen die voor iederéén weggelegd zijn. Het aanbod van oefeningen kan zowel als groepsactiviteit of individueel ingevuld worden en op die manier zorgen voor voldoende ontlading. Zo kunnen onze cliënten binnen deze crisisopvang op een enigszins gestructureerde wijze stoom aflaten. Dit kadert trouwens ook binnen een ruimere visie die we hanteren bij het werken met mensen die fysiek aan het ontwennen zijn. We willen ons niet zozeer gaan focussen op het spreken maar eerder op het terug in contact komen met zichzelf en hun gevoelens, om van daaruit dan te komen tot het spreken.

Nadine: Door regelmatig te sporten kunnen onze cliënten tevens een aantal vaardigheden op een natuurlijke en gezonde manier ontwikkelen. Denk hierbij aan motorische vaardigheden zoals coördinatie, snelheid, uithouding en soepelheid.

Mathieu: Maar evengoed aan mentale vaardigheden zoals wil, doorzettingsvermogen, concentratie, …

Waarom exact een fit-o-meter?
Nadine: We zijn al een tijdje op zoek naar bijkomende sportfaciliteiten voor onze cliënten. Onze eerste zorg is hierbij steeds de veiligheid. Op deze omloop kunnen we de cliënten individueel en zonder stafbegeleiding laten sporten, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld onze fitnessruimte waar enkel in groep en onder begeleiding kan getraind worden.

Mathieu: Een fit-o-meter is fysiek veilig. Bij fitness kan men de spieren forceren door té zware gewichten te heffen. Op een fit-o-meter is het risico hiertoe veel kleiner. Cliënten kunnen enkel hun eigen fysieke grenzen tegenkomen. Wie meer getraind is, kan de lat voor zichzelf wat hoger leggen, gewoon door de verschillende oefeningen meerdere malen na elkaar te doen.

Nadine: Dankzij deze oefeningen die voor iedereen toegankelijk zijn, kunnen cliënten opnieuw voeling krijgen met hun eigen lichaam. Een ander voordeel binnen onze crisissetting is dat het gebruik van een fit-o-meter geen speciale voorbereiding vraagt. Je kan het meteen aanvatten.

Met dank aan de Sociale Werkplaats en C&A

Dit fit-o-meter initiatief werd mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van C&A, die De Sleutel structureel ondersteunt waardoor we ook kunnen investeren in innovatieve projecten die onze programma’s aantrekkelijker en effectiever kunnen maken.

De uitvoering van de piste werd volledig gerealiseerd door de Sociale Werkplaats, die eveneens deel uitmaakt van het netwerk van De Sleutel. Een mooi voorbeeld van hoe het werk door cliënten van de ene afdeling een andere afdeling – in het bijzonder hun cliënten – vooruithelpt.