Behandeling als alternatief voor gevangenisstraf werkt

Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) werd in 1992 opgericht als de Onderzoeksgroep Drugbeleid, Strafrechtelijk Beleid en Internationale Criminaliteit en kreeg in 2002 zijn definitieve naam. IRCP, dat geïntegreerd is in de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechten van de Universiteit Gent, stelt zich tot doel kwalitatief hoogstaand en internationaal relevant wetenschappelijk onderzoek te verrichten of te begeleiden op het brede terrein van het strafrechtelijk beleid.

In dit onderzoek (met als promotor o.m. Brice De Ruyver) worden duidelijk positieve effecten gevonden van alternatieve afhandeling op het vlak van recidive en levensdomeinen. Op basis van een bevraging van diverse actoren vinden we bovendien dat gerechtelijke alternatieven een breed draagvlak kennen zowel bij beslissers, hulpverleners en justitieassistenten als druggebruikers zelf.

Hierna vindt u de samenvatting van het rapport en een ruimere beschrijving van het project.