Algemeen Directeur Johan Maertens geeft fakkel door

Sinds 1 oktober is Damien Versele de nieuwe algemeen directeur van De Sleutel. Johan Maertens blijft wel nog tot 30 juni 2008 halftijds verbonden aan De Sleutel om de overgang vlot te laten verlopen. Ook nadien behoudt hij nog een adviserende en ondersteunende rol in De Sleutel.

Johan Maertens is sinds 16 augustus verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de internationale fondsenwerving van de Broeders van Liefde. Hij neemt deze functie deeltijds op. Johan Maertens (56), destijds oprichter van De Sleutel, gaat hiermee in op de vraag van Broeder René Stockman, Generale Overste van de Broeders Van Liefde. Johan Maertens blijft wel tot midden 2008 deeltijds verbonden aan De Sleutel om de overgang mogelijk te maken. Ook nadien behoudt hij nog een adviserende en ondersteunende rol in De Sleutel en vertegenwoordigt hij De Sleutel nog op enkele belangrijke nationale en internationale platformen.

$$R2

De Sleutel, opgericht in 1974, is onder leiding van medestichter, Johan Maertens, uitgebouwd tot een netwerk met 200 personeelsleden. Elk jaar melden er zich – verspreid over onze 10 afdelingen – meer dan 2700 verschillende cliënten aan. Geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven en hiernaar streven is onze drijfveer. Nu wordt de fakkel doorgegeven.

Damien Versele (42) is met ingang van 1 oktober 2007 de nieuwe algemeen directeur. Hiermee krijgt hij de sleutel in handen voor de verdere uitbouw van onze organisatie.

Damien Versele is van opleiding jurist en procesconsultant en was sinds 1 september 1998 als logistiek directeur verantwoordelijk voor de zorgondersteunende processen in De Sleutel. Hij werkt reeds sinds 1995 voor de Broeders Van Liefde. Eerst was Damien Versele logistiek directeur bij het Orthopedagogisch Centrum Clara Fey te Brecht, nadien administratief directeur bij het Psychiatrisch Centrum Sint-Amadeus in Mortsel.
Damien Versele volgde de voorbije jaren ook enkele postacademische opleidingen (VTLG – Voortgezette training in het leiden van groepen – Instituut voor Communicatie te Kortrijk en CIGO – Consultancy in groepen en organisatie – aan de KULeuven en KUHasselt).

$$R1

Binnen de raad van bestuur van de Broeders van Liefde werd er in het kader van de opvolging bewust voor geopteerd om de bestaande directiestructuur en -functies binnen De Sleutel te behouden. Koen Dhoore blijft dus in functie als directeur zorgverlening. Dr Anne Van Duyse blijft medisch directeur. Om het directieteam te versterken wordt op korte termijn een nieuwe vacature opengesteld.

 

september 2007