Sociale Werkplaats De Sleutel verdient erkenning als aannemer

De vzw Sociale Werkplaats De Sleutel prijkt sinds kort op de lijst van de erkende aannemers. Dankzij deze erkenning kan nu ook worden meegedongen voor openbare aanbestedingen. Meteen een nieuw aan te boren werkterrein met veel perspectief.

Eind jaren ’90 ontwikkelde De Sleutel (tot dan enkel actief inzake drughulpverlening en preventie) ook een actief beleid inzake opleiding, tewerkstelling en vrije tijd. Via het creëren van sociale werkplaatsen voor (ex-)verslaafden was het de bedoeling het herval na de behandeling te beperken.

 In september 1997 kreeg de vzw een eerste erkenning voor een sociale werkplaats waar vijf doelgroepwerknemers konden tewerkgesteld worden. In het voorjaar van 1998 ontving de Sociale Werkplaats De Sleutel de eerste subsidies voor de werking in de Gentse regio. Dankzij het in 2002 goedgekeurde project ‘arbeidszorg voor verslaafden’, met als partner het OCMW van Gent, kon nog een extra impuls worden gegeven (dankzij middelen uit het fonds Maatschappelijke Integratie).  

Ondertussen zijn er naast Gent ook in Mechelen, Brugge en in Antwerpen sociale werkplaatsen opgericht en beschikt de vzw over een industriële afdeling, over renovatie projecten evenals groenprojecten.

De vzw Sociale Werkplaats De Sleutel is sinds eind 1999 geregistreerd aannemer (o.m. voor de aanleg en onderhoud van terreinen, voor ruwbouw, voeg- en timmerwerken evenals voor snoeiwerken). Dankzij deze registratie kan men als aannemer de nodige garanties voorleggen inzake betrouwbaarheid en is het mogelijk om in het geval van een verbouwing het verlaagd BTW-tarief van 6 % te hanteren.

In 2007 volgde ook een erkenning als aannemer. Deze erkenning houdt in dat een officiële instantie (de Erkenningscommissie) de financiële draagkracht en de technische capaciteiten van de Sociale Werkplaats als aannemer onderzocht heeft en dat deze vzw hierdoor mag meedoen aan openbare aanbestedingen.

Paul de Neve

(november 2007)