Goesting in het leven

"Mijn gebruikersleven was volledig chaotisch. Ik had geen goesting meer om te leven. Nu geeft een dagelijks ritme mogelijkheden om andere dingen te doen". Een illustratie van het belang van zingeving in het herstelproces van een verslaving.

Illustratie van het belang van zingeving in het herstelproces van een verslaving.

“Hij die een reden tot leven heeft, kan vrijwel alle levensomstandigheden verdragen”  F. Nietzsche.

“Mijn gebruikersleven was volledig chaotisch. Ik had geen goesting meer om te leven.Nu geeft een dagelijks ritme mogelijkheden om andere dingen te doen. De periode van de therapeutische gemeenschap (TG) was voor mij eigenlijk helemaal niet gemakkelijk. Ik heb goede momenten gekend, maar  ik heb me ook een tijd ellendig gevoeld.  Ik was zeer gefocust op mezelf. Geloof heeft me toen niet zoveel geholpen. Ik kon toen niet nadenken over het leven. ’t Was misschien goed geweest me toen te kunnen terugtrekken. In het weekend kon dit wel”.

“Later kon dit dan op een ander niveau. Later in de TG ging ik elke week naar de kerk met een medebewoner. Het was een privilege. Het maakte blij, toen beleefde ik het wel in een ander perspectief als nu. Een ‘leidraad’ was van vroeger al meegegeven van thuis uit. Door gebruik is het gestopt. In de TG is het teruggekomen. Uiteindelijk moet je je eigen weg gaan en moet je het zelf doen om graag te leven. Eruit geraken is een levensproces. Het is voor iedereen persoonlijk in hoeverre je je wil forceren en in hoeverre je gelooft in een plaats voor je in de maatschappij. Mensen hebben neiging om te ontwijken. Je moet met je rug tegen de muur gezet worden. Het is de enige manier om jezelf echt te leren kennen! Ook om met je eigen zingeving bezig te zijn. De confrontatie met de vraag : wat ga ik doen met mijn leven’ is zeer belangrijk. Ik moet sterker worden, zelfvertrouwen hebben want de druk van buiten is zeer groot.”

 

Zo getuigt één van de cliënten die we interviewden, naast enkele hulpverleners en mensen die expliciet met zingeving bezig zijn in begeleidingscontexten.

 

Ervaring van leegte, van doelloos van het ene naar het andere te gaan, manifesteert zich vaak in een vorm van verveling die op haar beurt tot uiting komt in tal van psychische problemen. Het uit zich onder meer in bepaalde vormen van zelfmoord, verslaving, agressie en jeugdcriminaliteit, het opzoeken van kicks en in bepaalde neurosen.

Het opvullen van die leegte heeft veel te maken met de persoonlijke zingeving, met een heroriëntatie op de zin in iemands leven. Het is meteen ook een zeer belangrijk aspect om clean te blijven. Zo geven cliënten ons dit vaak aan bij evaluaties van hun eigen herstelproces: ik gebruik geen drugs meer, ik heb opnieuw contact met mijn familie, ik bouw een relatie op, ik heb een leuk appartement, een job, een auto: maar is dat  nu het leven? Is dat het geluk waarvan ik droom?”

Deze ervaringen van onze cliënten zetten ons aan om de behandelprogramma’s zowel residentieel als ambulant verder te willen verfijnen en te verdiepen. We doen dit vanuit een welbepaald mensbeeld.

 

We putten hierbij dankbaar uit de inspiratiebronnen van o.a. Victor Frankl, een Weens filosoof en hoogleraar psychiatrie-neurologie (+1997) die de Duitse concentratiekampen overleefde. Hij stelt in zijn zgn. logotherapie (van het Griekse “logos”: betekenis) dat de grondmotivatie van ons leven niet het streven naar genot, lust, macht of materieel welzijn is, maar het verlangen om een zin te vinden. De mens is een wezen dat belang hecht aan het vervullen van een betekenis en het realiseren van waarden.

Er zijn volgens Frankl 5 vindplaatsen van zin:

Vooreerst zijn er de situaties waarin je een waarheid omtrent jezelf ontdekt. Het is heilzaam tegen jezelf te kunnen zeggen: dat is wat ik in mezelf waardeer en dat is wat ik graag zou veranderen. Zo’n blik in jezelf kan je het gevoel geven dat je met een diepere zin in aanraking komt en deel uitmaakt van een groter, zinvol gebeuren.

Een tweede soort situaties zijn die waarin we zelf iets ondernemen, iets realiseren: vb je bouwt een boomhut voor je kinderen.

De ervaringswaarden vormen een derde mogelijkheid om de zin van het leven te ontdekken. Dit komt tot uiting in het ervaren van iets of iemand, in het ervaren van waarheid, goedheid, schoonheid. De ervaring van iemand te houden of dat je geliefd bent, maakt het leven zinvol.

Een vierde mogelijkheid om zin te ervaren ligt in het opnemen van verantwoordelijkheid. De vrijheid om keuzes te maken, zal niet tot een zinvol leven leiden als dit niet op een verantwoordelijke manier wordt geleefd. Een vrijheid zonder verantwoordelijkheid en engagement leidt tot leegte, verveling.

Tenslotte ligt een vijfde mogelijkheid in de keuze bij het innemen van een standpunt t.a.v. datgene wat we niet kunnen veranderen: het lijden, het overlijden.

 

Ook Konrad Stauss, een Duits psychiater en bondingpsychotherapeut, inspireert met zijn mensbeeld: de mens is  een deel van een complex socio-bio-psycho-spiritueel systeem. Het streven naar samenhang van dit systeem is de fundamentele basis van psychologisch functioneren. De basis waarop deze samenhang kan bereikt worden, is door de vervulling van de zgn. neurobiologische behoeften:

  • Verbondenheid/hechting
  • Autonomie
  • Zelf-bevestiging
  • Identiteit
  • Fysisch welzijn/plezier
  • Spiritualiteit

 

We laten ons eveneens inspireren door mensen die vroeger een behandeling volgden en die hun “drive” gevonden hebben. Hun verhaal vormt telkens een concreet antwoord op de vraag die ons allen uitdaagt: wat zorgt ervoor dat je leven (zonder drugs) de moeite waard is en blijft?  

Hun getuigenissen zijn zo oprecht, eenvoudig, aangrijpend en leerrijk dat het ons een goed idee lijkt in de toekomst af en toe eens een verhaal ter inspiratie te geven.

 

Hoe onderhoud je “de zin” ondanks de dagelijkse sleur?

“Lezen en bidden zoals anderen mediteren. Het is een soort praten tegen God. Ik ben dan op mezelf om na te denken, of om hulp te vragen. De ramadan heb ik eens 2 weken meegedaan: het zorgt ervoor dat je stilstaat bij jezelf. Aan de basis moet je iets doen. Het verloopt in fases, het hangt af wat je daarnaast nog doet. Doelen hebben is zeer belangrijk, iets willen bereiken. Een groot doel splits je op in kleinere doelen. Vb mijn diploma aan de Sociale Hogeschool halen. Dit grote plan splits ik op per trimester: telkens wil ik slagen in de examens”.

“Belangrijk is ook een  doel te kiezen dat realistisch is. Daarom is het belangrijk eigen mogelijkheden en beperkingen te kennen. Tevreden zijn met jezelf, jezelf aanvaarden. Mijn eigen doel: naar school willen gaan, iets willen bijleren! Geen doel is geen reden hebben om je in te zetten!”.

 

Koen Dhoore, Directeur Zorgverlening

november 2007