Drugs en maatschappij: (g)een zorg voor iedereen?

Op vrijdag 12 december 2008 organiseerde De Sleutel een academische zitting in het vormingscentrum Guislain te Gent, dit n.a.v. het afscheid van Johan Maertens als algemeen directeur van De Sleutel. Als spreker mochten we o.m. Prof. dr. Gerard Schippers en Prof. dr. Brice De Ruyver verwelkomen. Er waren heel wat prominenten aanwezig. Lees hierna ook het artikel dat verschenen is in Artsenkrant.

Drugs en maatschappij: (g)een zorg voor iedereen?

N.a.v. het afscheid van Johan Maertens als algemeen directeur organiseerde De Sleutel een academische zitting in het vormingscentrum Guislain te Gent.

Als spreker op deze academische zitting in het vormingscentrum Guislain te Gent, mochten we vooreerst Prof. dr. G.M. Schippers verwelkomen. “Verslavingszorg: State of the Art” was het thema dat door deze autoriteit uit Nederland werd aangebracht. Schippers is bijzonder hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam en is vandaag werkzaam bij het “Amsterdam Insitute for Addcition”.  

Prof. dr. Brice De Ruyver, Hooglereaar aan de UGent, bracht hierna een persoonlijke “Ode aan een vriend met een visie en een missie”. Hierna werd ruim tijd gemaakt voor een warm interview door mevr. Greet Riebels, communicatieverantwoordelijke Stad Gent met onze afscheidnemende algemeen directeur Johan Maertens, dit onder het motto “Wie ligt er wakker van drugsproblemen?”.

De Academische Zitting werd plechtig afgesloten met de huldiging van Johan Maertens door Z.E. Br. dr. René Stockman, Generale Overste Broeders van Liefde.

Grote dankbaarheid 

Johan Maertens stond mee aan de wieg van De Sleutel en is tot het einde van zijn mandaat als algemeen directeur de bezieler gebleven van wat op heden een netwerk van 11 afdelingen is geworden met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en tewerkstelling in Vlaanderen en Brussel.

Centraal in zijn werk stond het geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven.  Hij stond voor verbondenheid, gelijkwaardigheid, professionaliteit, en geloof in verandering.  De Sleutel heeft hem met grote dankbaarheid uitgewuifd.

Enkele sfeerbeelden

 

$$L1 $$L2 $$L3 $$L4

 

 

 

 

 

 

 

$$5

$$6  $$7  $$8 $$9

 

 

 

 

Programma Academische Zitting van 12 december 2008:

14.00u              Onthaal

14.30u

– Verwelkoming door Damien Versele, algemeen directeur De Sleutel

(speech hierna)

– “Verslavingszorg: State of the art”  door Prof. dr. Gerard M. Schippers

(ppt-presentatie ook hierna)

– “Ode aan een vriend met een visie en een missie” door Prof. dr. Brice De Ruyver

– “Wie ligt er wakker van drugsproblemen?” Interview met Johan Maertens door Greet Riebels, communicatieverantwoordelijke Gent

– Huldiging van Johan Maertens door Z.E. Br. dr. René Stockman, Generale Overste Broeders van Liefde.

17.00u              Receptie

Plaats : Vormingscentrum 43, 9000 Gent