Twee boekjes voor verslaafde ouders en hun jonge kind

Het is vaak maar een kwestie van geluk of het de goede kant opgaat met je leven. Er hoeft niet veel te gebeuren om in de problemen te raken. Als dat gebeurt is het ongelofelijk belangrijk om gemakkelijk toegang te hebben tot hulpverlening of steun. Elke ouder heeft het beste voor met zijn kinderen. Als jonge ouder, meestal een moeder, is het erg moeilijk om daarin te slagen als je verslaafd bent of op een andere manier ernstige problemen van drugsgebruik ondervindt. Ook om de nodige hulp of steun te vinden. Om dit in de praktijk te brengen heeft De Sleutel hiervoor twee uitgaven beschikbaar.

De Sleutel was in het verleden partner in Vulnerable people, een Europees project dat de problematiek van jonge gezinnen of vooral jonge moeders die verslaafd zijn in de kijker stelt. De destijds voor dit project enkel in het Engels opgemaakte manual werd recent geactualiseerd en is nu ook in het Nederlands beschikbaar onder de titel “Verslaafde Ouders”.

 vulnerablecover01Het boekje over verslaafde ouders, met tips voor professionals, is hier digitaal te raadplegen of op te vragen via mail naar [email protected]

Tips voor professionals

De manual biedt naast de probleemstelling, een heleboel tips en aanbevelingen om preventief of hulpverlenend te werken. De bijdragen in de originele versie zijn door de verschillende projectpartners geschreven en wij beperkten ons tot samenstelling en adaptatie daarvan. Sommige tips en elementen van de probleemstelling uit de oorspronkelijke uitgave waren nu minder actueel en lieten we weg. Bovendien konden we meer recente waardevolle inhoud toevoegen vanuit de expertise-uitwisseling binnen “Encare”, een uitgebreid Europees netwerk van professionals die werken met kinderen in gezinnen met verslaving of huiselijk geweld.

De uitgave is bedoeld voor hulpverleners die met verslaafde ouders werken en werd medegefinancierd via ESF in het kader van het activeringsproject van de Sociale Werkplaats De Sleutel, gericht op verslaafde  vrouwen of vrouwen met een verslaafde partner, die werkloos zijn. Deze uitgave kaderde tegelijk in het project “Ouderwinkel” van De Sleutel (binnen het Fonds ter bestrijding van Verslavingen) dat verslaafde ouders als een van de bijzondere risicogroepen beoogt.

Voorlezen uit Bobbie

cover_bobbie

Veel te veel kleine kinderen leven in een omgeving met alcoholproblemen of andere drugproblemen. Ze begrijpen niet wat er gebeurt en blijven soms vastzitten in dat onbegrip. Zoiets gaat niet vanzelf voorbij. De Sleutel wil hier met de uitgave Bobbie op inspelen. Een oudere broer of zus, oom, tante, oma of opa kan uit het boekje voorlezen. Ook hulpverleners, onderwijzers of kinderverzorgsters kunnen het boekje gebruiken om de veerkracht die kinderen in zich hebben los te maken.

Het boekje Bobbie vertelt over een speelse hond waarvan het bazinnetje verslavingsproblemen heeft. Met drugs zoals medicijnen en alcohol. Bobbie zoekt met de hulp van zijn buurhond Felix een oplossing om te blijven spelen en lachen.

”

Bobbie is een instrument om kinderen van een verslaafde ouder te helpen om veerkrachtig te zijn in moeilijke omstandigheden.  Die veerkracht bij zichzelf ligt dichter binnen hun bereik dan de alcoholproblemen van de ouder, waar zij toch niets aan kunnen veranderen.

De uitgave Bobbie past in de globale aanpak van gezondheidszorg die is ontwikkeld en getest en die in exchange of best practices met andere organisaties in de verslavingszorg werd geselecteerd.

Op de  International Council on Alcohol and other Addiction (ICAA) -conferentie 2008 in Cyprus stelde Barbara O’Donell van Alcohol Focus Schotland (AFS) voor hoe zij het verhaaltje van Rory (Bobbie in het Schots) uitbreidden naar een universele preventiestrategie waardoor ze ook risicokinderen kunnen bereiken. Samen met het ministerie van gezondheidszorg stelde AFS 9 schoolpakketten samen waarin niet alleen de leesboekjes, maar ook werkboeken, poppen voor de lagere klassen, stripverhaal-plakkaten en spelborden voor de hogere klassen zaten, maar vooral: 30 MP4-spelers waarop het verhaaltje van Rory digitaal staat. Het is een interactieve werkvorm waarmee het kind de band naar huis kan leggen, en een eigen versie van het verhaaltje kan maken. De besprekingen zijn lopende om hier ook in Vlaanderen een pilootversie voor uit te werken.

Klik hier om de digitale versie te raadplegen van Bobbie

Klik hier om de digitale versie te raadplegen van Verslaafde ouders