Sleutelen aan werk

De Sociale Werkplaats De Sleutel werd opgericht in 1998 en bestaat dus ondertussen 10 jaar. Het begon met 5 werknemers en 1 begeleider en ondertussen is het uitgegroeid naar een organisatie van bijna 100 mensen waar men van heinde en ver naar komt kijken. Vooral de inhoudelijke werking in Gent is een zeer sterke troef geworden. In 2008 kreeg de werking in Antwerpen een doorstart met de opening van een atelier en willen we het model van Gent ook daar opstarten

Hop in een envelop

In mei 1998 startte de werkplaats in het oude gemeentehuis van Sleidinge met 5 werknemers. De eerste opdracht was een mailing van 80.000 exemplaren. Begin er maar aan op je eerste werkdag na een periode van langdurige werkloosheid! Al snel werd dat gebouw te klein en  werd er atelierruimte gehuurd  (najaar 1998) in de Peter Benoitlaan in Merelbeke. De eerste contacten met het OCMW van Gent dateren ook uit die periode. Vanaf dan kwamen de uitbreidingen in snel tempo: groendienst Gent (1999), renovatie Brugge (2000), renovatie Antwerpen en Mechelen (2002), renovatie Gent (2003) en de groendienst Antwerpen (2007).

Perspectief

Maar minstens even belangrijk was de start van het project ‘Perspectief’ in Gent (2003), de samenwerking tussen OCMW Gent en onze werkplaats. Hier wordt op een unieke manier samengewerkt om alle levensterreinen te kunnen aanpakken. Bijna altijd is het niet alleen de drugproblematiek die oorzaak is van de werkloosheid maar evengoed zijn er problemen met huisvesting, schulden, administratie, … Dit project heeft er mede voor gezorgd dat we in de sociale werkplaats een inhoudelijke werking uitbouwden die zeer wordt gewaardeerd in het werkveld. In onze sector van de sociale tewerkstelling maar zeker ook op de gewone arbeidsmarkt gebruikt men vaak de woorden activering, trajecten en competenties. Soms zijn het holle woorden maar voor ons zijn ze een essentieel deel van de doelstelling!

Traject mét plan

In onze werkplaats in Gent doorloopt iedereen een traject: aanmelding – observatie- oriëntatie – arbeidszorg – contract – supported employment. Dit laatste is de doorstroom naar het gewoon economisch circuit en dit blijft toch de uiteindelijke doelstelling van onze werking: hoe zorgen we ervoor dat iemand op een stabiele manier aan het werk is zonder verdere begeleiding. Dit ganse traject start reeds in de hulpverlening als iemand klaar is om na een periode van drugproblematiek terug de stap te zetten naar een tewerkstelling. In onze module ‘observatie’ zullen we eerst uitzoeken of de persoon echt klaar is om te gaan werken. In de module ‘oriëntatie’ is het doel uitzoeken in welke sector dit het best kan en in ‘arbeidszorg’ worden de laatste hindernissen weggewerkt zodat iemand klaar is om in een contract te stappen. Tijdens het contract ligt de nadruk dan op de groei in attitudes en competenties. Het is zeer belangrijk dat de werknemers en de begeleiders zich zeer bewust zijn van dit traject; dit zorgt ervoor dat iemand gemotiveerd blijft en dat de focus op die volgende job behouden  blijft.

Antwerp, here we come!

Nu dit systeem zijn deugdelijkheid heeft bewezen, willen we dit ook opstarten in Antwerpen. In ieder geval zijn er in Antwerpen meer werklozen, meer mensen met een drugproblematiek en meer mensen die afhankelijk zijn van het OCMW. Hopelijk krijgen we snel toestemming (lees: middelen) om deze werking ook in Antwerpen op te zetten. De eerste stap hebben we alvast zelf gezet door in Antwerpen een atelier in gebruik te nemen. De renovatie- en groenploeg hebben hier hun opslagplaats maar minstens even belangrijk is dat we daar de plaats hebben om die hierboven geschetste modules in onder te brengen. Na de opfrissing van dit gebouw hadden we op 28 november 2008 alvast een feestelijke opening. We nodigden  ons netwerk uit om onze werking en onze plannen voor te stellen. Ook de buren, collega’ en natuurlijk onze werknemers waarvoor we het doen, kregen de nodige aandacht in het programma.

 

Mario Polfliet, Vzw Sociale werkplaats De Sleutel (Tel: 0494/63.48.05)

Van Trierstraat 41A, 2018 Antwerpen

(februari 2009)