Drugtests geen prioriteit voor De Sleutel

 

Het pilootproject dat VAD plant op te starten in samenwerking met diverse partners uit de alcohol- en drugsector, kadert ook in het verbeteren van de waarschuwingscampagnes via het EWS (Early Warning System).

Ook De Sleutel kreeg de vraag om hieraan mee te werken in Brussel. De doelstelling van het pilootproject is helder (zicht krijgen op de samenstelling van de in het milieu circulerende illegale producten) en het project voorziet in sluitende procedures binnen een duidelijk protocol voor deelnemende partners.

De Sleutel zal evenwel niet participeren in het project. Toelevering van stalen van illegale drugs die in het milieu circuleren is hierbij evident nodig. De Sleutel kan gezien zijn werking in het ambulant centrum te Brussel niet voldoen aan de gestelde criteria voor het verzamelen en doorgeven van dergelijke stalen. De vraag kan gesteld worden in welke mate een ambulant hulpverleningscentrum het beste inzamelpunt is.

Drugtest aan dancings zeer duur

De inzameling van de producten gebeurt in dit pilootproject dus niet op de plaats van het gebruik. Berichten in de media laten uitschijnen dat de drugstests een snel en pasklaar antwoord kunnen bieden aan gebruikers omtrent de betrouwbaarheid van hun illegaal product. Dit is echter niet de bedoeling van het experiment.

Eerdere experimenten rond drugtests in het uitgangsmilieu hebben trouwens aangetoond dat dit bijzonder duur is. De kostprijs voor de mobiele installatie van dergelijke druglabs is bijzonder hoog.

Uit buitenlandse experimenten met drugtests in dancings (bijvoorbeeld in Oostenrijk en Zwitserland) blijkt dat dit wel een lichte invloed heeft op de dealersmarkt (daling van het aantal verdachte producten).

Meer recent blijkt uit het Oostenrijkse Check-in project vooral een invloed op de nauwere band tussen de aanwezige hulpverleners of straathoekwerkers en de druggebruikers.