Werk, hefboom voor re-integratie

‘De meeste druggebruikers hebben zichzelf tijdens hun periode van gebruik aan de zijlijn van de samenleving geplaatst. Het is niet evident om hen opnieuw een plaats in die maatschappij te laten vinden. We zien werk dan ook als een hefboom voor re-integratie’, zo stelt Guido Maertens, afdelingshoofd van de Sociale Werkplaats De Sleutel.

Wie klopt er allemaal bij de werkplaatsen van De Sleutel aan?

Guido Maertens: We krijgen doorverwijzingen van VDAB, OCMW, de hulpverlening. Binnen de diverse sociale werkplaatsen van De Sleutel werken we momenteel met bijna 100 medewerkers. Hiervan heeft een groot aantal te kampen of ooit te kampen gehad met een verslavingsprobleem. Deze medewerkers zitten steeds in een speciaal statuut waardoor de begeleiding grotendeels door de overheid betaald wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld om gesubsidieerde contractuelen, leefloners (artikel 60), werkervaring (Wep+),…

Wat is er specifiek aan jullie werking?

Elke medewerker stapt bij ons in een groeitraject. Een groei in attitudes, competenties en technische vaardigheden, en belangrijker nog een groei in stabiliteit op het vlak van hun drugverslaving. Naast de verplichtingen die de Vlaamse overheid ons oplegt t.o.v. onze medewerkers – 5 jaar inactief en laaggeschoold zijn –  werken wij immers expliciet voor mensen met een verslavingsprobleem. De samenwerking met de drughulpverlening is daarom heel belangrijk.

Een tweede specifieke eigenschap is dat wij heel duidelijk werken aan doorstroming. Wij hebben bewust gekozen om geen sociale werkplaats te worden waar mensen tot aan hun pensioen blijven. Bij ons moeten mensen doorstromen als zij hun maximale groei hebben bereikt. Uiteraard zal niet iedereen terechtkunnen op de gewone arbeidsmarkt. Velen stromen door naar andere sociale economieprojecten.

Verder is de afstemming tussen het sociale en het economische belang binnen onze organisatie een dagelijks aandachtspunt. Dat blijft een delicate evenwichtsoefening. Ongeveer de helft van onze kosten halen we uit subsidies. De andere helft moeten we verdienen via de facturatie van onze werkzaamheden. 

Won de sociale economie de voorbije jaren niet aan belang?

We blijven groeien. Vandaag werken we in de vier regio’s waar De Sleutel ook actief is. Zo hebben we renovatieploegen en groenploegen in Brugge, Gent, Mechelen en Antwerpen. In Gent hebben we daarbovenop een atelierwerking. Onze klanten zijn openbare besturen, andere vzw’s en grote bedrijven. We werken minder voor particulieren omdat die opdrachten vaak te klein of technisch moeilijker zijn. Voor de begeleiding hebben we ook een ploeg inhoudelijke medewerkers.  Zij werken trajectmatig met elke medewerker die bij ons tewerkgesteld wordt. 

Hoe ziet zo’’n traject eruit?

Er zijn zeven modules omschreven die binnen het traject van de cliënt kunnen gebruikt worden.  Een trajectbegeleider heeft voortdurend het geheel in het oog en zorgt ook voor de externe contacten van iedere medewerker-cliënt. Daarnaast zijn er 6 modules gaande van de module aanmelding (instroom) tot en met de module uitstroom.  Vooral onze modules observatie en screening & oriëntatie zijn innovatief en zorgen voor een heus voortraject naar werk voor onze cliënten. Essentieel is dat we alles richten op werk en dat competentiemanagement hierin een heel belangrijk onderdeel is. Een module arbeidszorg en arbeidsbegeleiding zorgt ervoor dat doelgroepmedewerkers de nodige training en ondersteuning krijgen terwijl ze actief zijn in één van onze werkplaatsen (lees hierna ook Modules in een notendop).

Deze zomer moest een beschutte werkplaats bijna de deuren sluiten.  Voelt Sociale Werkplaats De Sleutel de huidige laagconjunctuur?

De economische crisis van het voorbije jaar heeft inderdaad hard toegeslagen.  Ook wij deelden in de klappen, met alle financiële gevolgen van dien. We voelen gelukkig stilaan een herstel en hopen dat dit zich doorzet zodat de werkgelegenheid niet in het gedrang komt. Van doorstroom naar het reguliere bedrijfsleven is er het laatste jaar zo goed als geen sprake geweest. De meeste bedrijven hadden al moeite om hun eigen geschoolde medewerkers in dienst te houden. Voor ons ongeschoold publiek is het dan sowieso moeilijk om aan de bak te komen.  Maar hierin komt hopelijk de komende maanden verbetering.

(december 2009)

 

DE WERKPLAATS IN CIJFERS

‘De vzw Sociale Werkplaats De Sleutel richt zich specifiek tot langdurige werklozen die ook laaggeschoold zijn. Binnen onze erkenning stellen we 50 personen te werk. Voor de begeleiding worden aan deze groep 10 omkaderingsmedewerkers gekoppeld. Daarnaast werken er in onze Sociale Werkplaats een dertigtal artikel 60-medewerkers (door OCMW bij ons tewerkgesteld) en een vijftiental mensen die in ons arbeidszorg-project werken. Aansluitend stellen we binnen de vzw Werkervaring De Sleutel (erkend sinds begin 2009 ) 5 mensen tewerk. In de inhoudelijk modules zijn er steeds een tiental mensen actief. Om dit alles in goede banen te leiden werken we in het totaal met 34 mensen in omkadering en coördinatie. In totaliteit zijn er ongeveer 130 mensen actief in onze werkplaatsen, met veel verschillende statuten/subsidiebronnen’.