Druggebruikende justitiecliënten morgen in de kou?!

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) luidt de alarmbel. Dertien jaar geleden werden projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen (AGM) voor druggebruikers erkend door toenmalige Minister van Justitie Stefaan De Clercq. Dit met verschillende doelen: enerzijds om via een drugbegeleiding justitiecliënten terug op het rechte pad te helpen, maar anderzijds om de toen reeds overvolle gevangenissen te ontlasten.

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) luidt de alarmbel. Ook De Sleutel, dat lid is van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugs, onderschrijft deze noodkreet.

Inmiddels begeleiden de 15 Vlaamse projecten in de alcohol- en drughulpverlening zowat 1500 cliënten op jaarbasis en presteren zij meer dan 13 000 begeleidingsuren. Het doel is ruimschoots bereikt zegt Dirk Vandevelde (Directeur De Kiem). Uit onderzoek van de federale overheid zelf blijkt dat deze projecten goed werken.  Niet alleen de druggerelateerde misdrijven dalen bij deze groep, ook de geweld- en vermogensdelicten nemen af.  Druggebruikers stoppen vaak met hun (problematisch) gebruik en zowel de vrijetijdsbesteding als de familiale relaties verbeteren.

Gebrekkige financiering

Ondanks de goede resultaten hebben de medewerkers na meer dan 13 jaar nog steeds  geen enkele job zekerheid omwille van de projectfinanciering.  Zij blijven echter geloven in de meerwaarde van de drugbegeleiding.  Door problemen met de financiering staat de organisaties nu het water tot aan de lippen. Justitie financiert de steden en gemeenten, die het personeel detacheren naar de alcohol- en drughulpverlening.  Het laatste decennium werd het bedrag echter niet meer verhoogd en bleven de lonen en werkingsmiddelen gelijk.  Hierdoor schuiven meer en meer gemeenten de factuur door naar de hulpverlening. Sommige organisaties moeten nu jaarlijks duizenden euro’s opleggen, geld dat ze niet hebben.

Ook problemen met juridische statuten maken het probleem complex.  Wat in één arrondissement wel wordt gesubsidieerd wordt dat in een ander arrondissement niet.  Wat bij de opstart kon, kan nu  niet meer.  Tegelijkertijd doet justitie als maar meer beroep op de sector om niet gesubsidieerde justitiecliënten op te vangen, zowel binnen als buiten de projecten AGM. 

De malaise is dan ook compleet en als er in 2010 geen structurele oplossing wordt gevonden kan de sector onmogelijk nog instaan voor de begeleiding van zo’n 1500 cliënten. De projecten vragen dan ook dat de federale overheid dringend een oplossing zoekt voor de problemen.

Voorstellen

We vragen voldoende financiële middelen om deze cliënten in de drughulpverlening te blijven begeleiden.

De omzetting van de projectfinanciering naar structurele middelen lijkt ons van primordiaal belang.

Een rechtstreekse overeenkomst tussen de federale overheid en de hulpverleningsorganisaties zou veel problemen voorkomen.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we graag naar bijgevoegde nota en bijgaande links.

 

VAD Persbericht 19 januari 2010