Onze bewustmakingsactie in De Standaard

De Sleutel participeerde aan De Standaard Solidariteitsprijs 2010 (Publieksjury). We werden geselecteerd door De Standaard en kregen hierdoor gratis ruimte ter beschikking voor de publicatie van onze professioneel gemaakte affiche. Op 5 augustus werd onze advertentie gepubliceerd op de dubbele middenbladzijde (Ooggetuige) van De Standaard.

Voor deze actie hadden zich 124 organisaties kandidaat gesteld. Uiteindelijk werden er 24 advertenties weerhouden. Het gaf ons de kans om onze preventieboodschap ruimer te verspreiden. Eerdere winnaars waren Vlaamse Liga tegen Kanker, Amnesty International, Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen.

De Sleutel: Drugs? Praat erover!   

de_standaard_affiche_Drugs_zwijgen_is_toestemmen

Met deze advertentie wil De Sleutel ouders aanspreken op hun kracht. We willen ook het debat in de huiskamers aanzwengelen. Ook als kinderen drugs gebruiken hebben ouders heel wat meer invloed op hun kinderen dan ze zelf denken of vermoeden. Wij willen ouders een hart onder de riem steken en hen aanmoedigen om hun mening te geven en grenzen aan te geven aan hun kinderen.

Preventief gesprek

Over drugs praten moet je beginnen te doen vóór er crisis is: dat is het preventieve gesprek thuis. Maak jezelf en je kinderen eraan gewend om de dingen te bespreken waar je je ongerust in maakt of waarvan je denkt dat er meningsverschillen over zullen ontstaan. Je denkt meteen aan drugs? Ook alcohol en sigaretten roken horen daarbij, gokken voor veel of weinig geld, internetten en gamen. Als je daarover bij het begin van de puberteit hebt gepraat, zal het gesprek over drugs in de puberteit gemakkelijker gaan.  

Hieronder staan een paar tips voor zo’n preventieve aanpak. Je kunt, als je je niet zeker voelt over zo’n gesprek, ook de druglijn bellen of mailen om steun te vragen (druglijn.be),  078 15 10 20 (ma-vr 10u tot 20u). Als je kind drugproblemen heeft kun je naar een van de centra van De Sleutel voor hulp (zie link naar hulpverlening hierna).

TIPS: Geef gelegenheid tot gesprek

1.    Eet regelmatig samen. Zo geef je een forum (een marktplaats) waar je gezinsleden de kans hebben om te vertellen wat ze gedaan, gezien, gehoord hebben. Het hoeft niet lang, maar wel vaak.

2.    Doe af en toe iets samen met je tiener. Een klusje, iets in het huishouden, in de tuin of in de stad. Het zijn openingen naar een gesprek zonder dat de anderen erbij zijn en zonder dat je in een formele ‘gesprekspositie’ zit.

3.    Kijk mee naar wat je tienerkinderen interesseert. Maak je kinderen er van kleins af aan gewend dat je je mening geeft over wat ze graag horen, zien of doen, maar dat je het wel samen met hen wil meemaken: kijk mee naar de tv of op het web en zeg dan wat je vindt.

4.    Zorg voor gemeenschappelijke plaatsen in huis. Met respect voor de privéruimte die kinderen in huis nodig hebben – in hun kamer – kun je je huis zo inrichten of schikken dat er plekken zijn waar je door de activiteit, zij het werk of vrije tijd, automatisch samen bent.

 Tips: praten als het over moeilijke beslissingen of problemen gaat

Om je kind te leren omgaan met onzekerheid, stress en moeilijke beslissingen moet je zorgen dat je als ouder structuur combineert met warmte. Grenzen stellen geeft structuur, maar ook warmte : in de positieve manier waarop je grenzen stelt en voor verbondenheid zorgt. Warmte is ook je kind steunen door naar hem of haar luisteren en zijn zelfvertrouwen te laten groeien. En dat lukt maar als je ook structuur geeft in je opvoeding. Een stevige basis om straks met de mooie en moeilijke kanten van het opgroeien en de puberteit om te gaan.

1. luisteren: open staan, vragen hoe hij of zij het precies ervaart

2. steunen: laten voelen dat het kind niet alleen is met zijn problemen, actie ondernemen en samen naar oplossingen zoeken

3. zorg bieden: meeleven, laten voelen dat je van hem houdt, met al zijn mogelijkheden en tekorten

4. jezelf zijn: tonen dat jij ook niet perfect bent en ook met mislukkingen moet omgaan

Klik hier om meer over drugs en opvoeding te lezen.