Dagcentrum De Sleutel Antwerpen in de kijker

Dagcentrum De Sleutel in Antwerpen is een oriëntatie- en behandelcentrum, deskundig in het voorkomen en behandelen van illegale drugproblemen. Vanuit het geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven, staat een team van een 20-tal medewerkers elke werkdag klaar om de cliënten te begeleiden in de richting van een drugvrije maatschappelijke reïntegratie. Onze dagcentra kiezen er bewust voor om veranderingsgericht te werken en dit in samenspraak met elke cliënt.

$$R2 Het dagcentrum De Sleutel in Antwerpen heeft een uitgebreid aanbod voor cliënten met drugproblemen.  ‘Ons centrum biedt diverse begeleidings- en behandelingsmodules aan, waarbij de cliënt de mogelijkheid krijgt om een persoonlijk traject op maat te doorlopen’, aldus afdelingshoofd Rudi De Mol.

In het dagcentrum kan elkeen terecht met een vraag naar hulp bij problemen met het gebruik van illegale drugs. ‘Tijdens de aanmelding bekijken we of de hulpvraag bij ons op zijn plaats is, geven we informatie over onze werking en kan een afspraak  worden gemaakt voor een eerste gesprek.  Hierna kan de cliënt de stap zetten naar de module Oriëntatie’, zo verduidelijkt Rudi De Mol.

In de oriëntatiemodule worden de thema’s uit het eerste gesprek verder besproken en wordt de EuropASI afgenomen. Dit is een vragenlijst waarbij op zes verschillende leefterreinen informatie wordt verzameld omtrent de ernst van de problematiek en de hulpvraag van de cliënt.  Arbeid, opleiding en inkomen zijn enkele van  de aspecten die worden bevraagd, naast bijv. druggebruik, lichamelijke gezondheid, psychisch emotioneel welbevinden, justitiële situatie…

‘Elke cliënt krijgt ook een afspraak bij een arts. Is de cliënt minderjarig, dan proberen we in overleg met de cliënt tevens een gezinsgesprek en/of een overleg met de professionele verwijzer te organiseren’, zo legt Rudi De Mol uit.

In deze oriëntatiemodule worden ook de mogelijkheden tot verdere hulpverlening in overleg met de cliënt bekeken. Bij overeenstemming kan een interne verwijzing naar de interactiegroep, woonkamergroep of individuele begeleiding georganiseerd worden. Indien nodig wordt extern doorverwezen naar meer gepaste hulpverlening.

‘In ons centrum kan men eveneens terecht voor medische en psychiatrische ondersteuning. Ook voor substitutiemedicatie. We staan er echter op dat dit laatste steeds gebeurt in combinatie met een van bovenstaande modules’, aldus De Mol. Cliënten voor wie het niet haalbaar is om op een vaste afspraak te komen, kunnen terecht tijdens de vrije consultatie. Daarnaast biedt de vrije consultatie elke werkdag tussen 14.00 tot 17.00 uur ook de mogelijkheid voor cliënten om met een hulpvraag snel bij de hulpverlening terecht te kunnen.

Voor cliënten die met hun gebruik zijn gestopt, een opname achter de rug hebben of hun behandeling succesvol hebben afgerond, biedt het centrum in nazorg ook een training hervalpreventie aan.

Infogesprekken

De familiale omgeving van iemand met een drugprobleem wordt vaak ook geconfronteerd met de negatieve gevolgen van dat gebruik. Deze confrontatie leidt niet zelden tot sterke gevoelens van onmacht, angst en bezorgdheid. ‘Ouders wiens dochter of zoon niet in een behandelingsprogramma is ingeschreven, kan bij ons terecht voor infogesprekken waarin we uitleg geven over hoe men met een drugproblematiek kan omgaan, hoe men zijn of haar kind kan motiveren om zich aan te melden voor een behandeling’, aldus Rudi De Mol.

Outreach

Outreach kan ingezet worden bij het sociale reïntegratieproces. Enerzijds gaat de hulpverlener  met de cliënt mee naar buiten tijdens de begeleiding en legt samen met de cliënt het nodige contact voor verdere of bijkomende hulpverlening. Anderzijds kan de hulpverlener de cliënt zelf actief gaan opzoeken.

Werkgelegenheid

De samenwerking met de Sociale Werkplaats van De Sleutel te Antwerpen is intensief. Samen werken we aan de socio-economische reïntegratie van mensen die omwille van specifieke problemen, als gevolg van drugverslaving, problemen kunnen ondervinden bij hun tewerkstelling of opleiding.

PRAKTISCH

Dagcentrum De Sleutel Antwerpen

Dambruggestraat 78 – 80, 2060 Antwerpen

Tel: 03/233.99.14

E-mail: [email protected] 

 

Openingsuren Dagcentrum

Ma/Woe/Vrij: 09.30u tot 13.00u &   14.00u tot 18.00u.

Di/Do:           14.00u tot 21.30u  (doorlopend)

 

(september 2010)