Kinship geeft aanbevelingen bij het opvangen van kwetsbare kinderen

Het Europese Kinship-project, waar De Sleutel aan meewerkt, wil de kwaliteit van preventieprogramma’s verbeteren voor kinderen en jongeren die opgevangen worden door verwanten. Het wil die kwetsbare kinderen en jongeren beschermen tegen de schade veroorzaakt door drugs- en alcoholmisbruik. Enkele aanbevelingen op basis van een internationale literatuurstudie. 

Als ouders door hun drugs- en alcoholmisbruik hun kinderen niet langer zelf kunnen opvoeden, nemen andere familieleden die taak vaak op zich. De ervaring leert dat pleegzorgers uit het familievangnet het risico kunnen verminderen dat de kinderen dezelfde problemen krijgen als hun ouders. In Europa vangen verwanten honderdduizenden kinderen en jongeren op wiens ouders drugs- en alcoholproblemen hebben. Soms formaliseert een rechtbank die zorgrelatie of krijgen de pleegouders steun van sociale diensten. Maar vaak nemen grootouders, tantes, broers of zussen die rol gewoon informeel op.

Kinship ondersteunde in zeven (2) landen de familievangnetten die voor kinderen zorgen als gevolg van drugs- of alcoholproblemen van hun ouders. Het project wordt gecoördineerd door Mentor UK (1). In België concentreerden we ons binnen Kinship vooral op het boekje ‘Bobbie’ (3).

 kinshipKinship ondersteunde familievangnetten in zeven landen

Kinship verrichtte een internationale literatuurstudie met als doel aanbevelingen op Europees niveau te kunnen doen. Ook in België en in Vlaanderen zijn er veel van deze aanbevelingen van tel. Een overzicht van wat op de slotconferentie midden maart 2011 in Edinburgh werd aangekondigd.

1.   Verwante pleegouders zijn meestal ouder en hebben lagere inkomens, een minder goede gezondheid en een lagere opleiding dan niet-verwante pleegouders. Ze blijken minder toezicht en minder diensten te ontvangen dan niet-verwante pleegouders.

2.   Kinderen uit instellingen vertonen meer gezondheidsproblemen dan kinderen die bij een niet-verwant pleeggezin wonen. Kinderen die bij familieleden worden geplaatst hebben nog minder problemen.

3.   Het is belangrijk het idee van kinship carers of familievangnetten naar de oppervlakte te brengen. Vooral voor ouders die verslaafd zijn aan alcohol of andere drugs. Maar ook voor kinderen van ouders met fysieke of mentale gezondheidsproblemen. Niet alleen het brede publiek moet gesensibiliseerd worden. Familievangnetten moeten een plaats krijgen op de agenda van beleidsmakers in de federale en de Vlaamse regering. Vandaag zijn beleidsmakers zich niet bewust van het bestaan van familievangnetten voor kinderen van verslaafde ouders.

4.   Het is verbazend hoe weinig kinship carers met hun kleinkinderen spreken over drugs. Ze verklaren dat meestal door de jonge leeftijd van de kinderen die ze opvangen.

5.   Er moet een ontmoetingsplaats komen waar grootouders hun ideeën en ervaringen met elkaar kunnen delen.

6.   Er bestaan organisaties die, zelfs zonder overheidssteun, samenkomsten mogelijk maken op basis van het zelfhulpidee. Ondersteuningsmateriaal, training of handboeken moeten de expertise rond dat thema verzilveren.

7.   Het beleid voor deze kwetsbare groepen mag niet blijven hangen bij “we kunnen dit alleen maar projectmatig aanpakken en niet structureel”. We mogen niet wachten op een incident dat in de media komt, om grootouders of andere familieleden die kinderen van verslaafde ouders opvangen, preventief te helpen.

Peer van der Kreeft

(1)           Mentor UK is de belangrijkste Britse stichting voor drugs- en alcoholpreventie bij kinderen en jongeren. Het is onderdeel van een grote internationale stichting (http://www.mentorfoundation.org/).

(2)           in België, Italië, Litouwen, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden

(3)          Bobbie is het verhaal van een speelse hond waarvan het bazinnetje verslavingsproblemen heeft.  Familie en andere opvoeders kunnen voorlezen uit dit boekje op maat van kleine kinderen wiens ouders verslaafd zijn. Het is ook een tool om de veerkracht die kinderen in zich hebben, los te maken.