Werkplaats onderhoudt gemeentelijke speelpleintjes

De sociale werkplaats De Sleutel werkt al jaren in opdracht van de gemeentelijke jeugddienst van Lochristi. Eén van onze ploegen staat in voor het onderhouden van de 27 speelpleintjes die de gemeente intussen rijk is. Het werk vraagt heel wat coördinatie en overleg ook met de technische dienst van de gemeente. Regelmatig worden er ook extra opdrachten gegeven. Een gesprek met jeugdconsulent Christoff Van Acker.

‘Binnen het jeugdwerk voorzien we binnen onze gemeente heel wat activiteiten. We hebben een vast vrijetijdsaanbod, waaronder de speelpleinwerking en werken rond thema’s als jeugd en ruimte. We willen de kinderen hier voldoende en veilige plaatsen aanbieden om te spelen in de eigen buurt. De laatste jaren is de gemeente sterk gegroeid. Per nieuwe verkaveling reserveren we standaard een stuk speelruimte. Op die manier beschikt de gemeente intussen over  27 buurtpleintjes, waaronder één groot terrein van 6000m2. Als diensthoofd sta ik o.m. in voor de opvolging van de buurtpleintjes. Dit gebeurt in samenwerking met de technische dienst.
Hoe is de samenwerking met De Sleutel ontstaan?
Dat loopt eigenlijk al lange tijd. De eigen diensten konden het onderhoud van die pleintjes er niet bijnemen. Het is wel een bewuste beslissing geweest om met de sociale economie te werken… Het is ook een manier waarop alternatieve tewerkstelling kan worden gecreëerd.

de_sleutel_magazine_werk_003_web“Jullie medewerkers zijn echt begaan met de veiligheid op onze pleintjes”

Elk jaar worden wel opnieuw offertes opgevraagd bij verschillende werkplaatsen. De beslissing houdt vooral rekening met de prijs-kwaliteit verhouding. Daarbovenop moet er een sterke conceptnota worden aangeleverd om in aanmerking te komen. Daarin beschrijft de werkplaats de manier waarop gewerkt wordt, hoe alles opgevolgd wordt. Alle werken worden uiteindelijk steeds aan één werkplaats toevertrouwd. Dat is dus al jaren De Sleutel. En dat loopt vlot.

Vallen speelpleinen niet onder een strikte veiligheidsregelgeving? 
Klopt. Het is publiek terrein. Voor elk toestel is er een certificaat. Bepaalde werken kunnen alleen door daarvoor erkende firma’s worden uitgevoerd. In totaal zijn er 164 toestellen die moeten opgevolgd worden. Elk jaar groeit dat aantal. Met De Sleutel hebben we vooral een samenwerking voor de algemene controle, het inzamelen van zwerfvuil, voor kleine  herstellingen, het verwijderen van nagels of vuil,…

Loopt dat vlot?
We hebben bij jullie een vast aanspreekpunt. Hij coördineert alles. De samenwerking is niet altijd eenvoudig. Een deel van de werken wordt opgenomen door onze technische dienst, andere zaken gaan naar die externe firma. Maar elke maand krijgen we van jullie op tijd verslag van de werken en de controles die worden uitgevoerd. De afspraken die we gemaakt hebben rond administratie worden goed gevolgd.
We weten ook dat jullie niet alleen foutjes of gebreken constateren maar meteen ook tot actie overgaan. Dat vinden we belangrijk. We kunnen ook voor speciale extra’s vlot een beroep doen op jullie. Een uitgebreide controle op mos bijvoorbeeld. Ik herinner me een probleem met nietjes in een reeks speeltuigen. Na een telefoontje werden die dezelfde middag nog verwijderd. Op ons skatepark hebben jullie ook op eenvoudig vverzoek de graffiti weggehaald.

Destijds ontwierp onze industriële werkplaats een houten zandhut. Vragen jullie nog  dergelijk maatwerk?
Voorlopig niet. Het beperkt zich nu vooral tot herstellingen. Ook voor bepaalde schilderwerken doen we soms op jullie een beroep, telkens na offerteaanvraag. We weten dat een traditioneel speeltuig een levensduur heeft van gemiddeld 15 jaar. Eigenlijk willen in de toekomst meer duurzame tuigen introduceren. We denken dan aan natuurlijke speelelementen, met natuurmaterialen. Mogelijks gaan we ons daar in de toekomst meer op toeleggen.

Zijn er minpunten aan de samenwerking? 
Eigenlijk waren er nog nooit echte problemen. Er is bij jullie medewerkers soms wat verloop. Maar de mensen zijn echt wel begaan met hun werk. Ik herinner me bv dat een gemeld gebrek door ons nog niet aangepakt kon worden.  Die medewerker herinnerde de keren daarop plichtsgetrouw aan de eerdere melding. Dat wijst toch op een grote betrokkenheid. Ze zijn echt begaan met de veiligheid op onze pleintjes.

Paul De Neve