Minister Vandenbossche: ‘Doelgerichter werken en extra kansen op ondersteuning dankzij nieuwe maatwerkdecreet’

Over het maatwerkdecreet is de afgelopen jaren al heel wat gezegd en geschreven. Maar vooral, er werd enorm hard gewerkt aan de voorbereiding ervan. Met resultaat, want op 21 oktober keurde de Vlaamse regering de conceptnota (1) over het maatwerkdecreet in het kader van collectieve inschakeling goed. Hiermee is een belangrijke stap gezet in wat wellicht de meest ingrijpende hervorming binnen de sociale economie wordt.

Wat houdt het maatwerkdecreet nu precies in? En belangrijk voor jullie: wat zijn de gevolgen ervan voor de 22.000 werknemers van de 67 beschutte en 97 sociale werkplaatsen en de meer dan 200 invoegbedrijven?

©Reporters Freya_c1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat me beginnen met de reden waarom een hervorming van de sector nodig is en wat de plaats van het maatwerkdecreet hierin is. Goed werk is ongelooflijk belangrijk in ons leven. Werk biedt ons niet alleen een inkomen, maar is ook een hefboom om een goed leven op te bouwen. Ook mensen die niet de beste kaarten kunnen voorleggen op de reguliere arbeidsmarkt, verdienen zo’n toekomstperspectief. En dat is precies wat beschutte, sociale werkplaatsen en invoegbedrijven doen door elk vanuit hun eigen expertise werk en begeleiding op maat aan te bieden aan een specifieke doelgroep. Dat is prima, maar als we de zwaksten op de arbeidsplaats werk op maat willen blijven bieden en hen daarbij maximaal ondersteunen, dan is een transparant beleidskader nodig dat ondernemingen de ruimte geeft om uit te groeien tot sterke, professionele ondernemingen die hun eigenheid en expertise kunnen gebruiken als hefboom om zich verder te bekwamen.
Daarom is een hervorming van de sector nodig, zowel wat de structuur, de ondersteuning en de financiering ervan betreft. Centraal hierbij staat het maatwerkdecreet.

Het maatwerkdecreet sloopt de muren tussen de verschillende werkvormen en zet één beleidskader in de plaats. De huidige regelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen en invoegbedrijven wordt vervangen door één nieuw maatwerkdecreet. De financiering zal niet langer vertrekken van forfaitaire subsidies voor ondernemingen, maar zal berekend worden op basis van de afstand die een werknemer heeft tot de arbeidsmarkt en aan de nood aan begeleiding. De VDAB ontwikkelt daarvoor een meetinstrument, dat zal bepalen hoeveel loonsubsidie de werknemer krijgt, hoeveel opleiding en begeleiding hij nodig heeft en of er een budget nodig is voor de aanpassing van de werkpost.

Dat alles gaat als een persoonlijk krediet in een rugzakje mee met de werknemer naar de onderneming die hem in dienst neemt. Bovendien houdt een werknemer het rugzakje als hij of zij doorstroomt naar een regulier bedrijf. Belangrijk hierbij is dat een werknemer kan terugkeren als de doorstroom niet lukt.

Wat betekent dat nu voor de toekomst van De Sleutel? Wat jullie vandaag doen en erg goed doen, zullen jullie in de toekomst nog beter kunnen doen. Concreet zullen jullie doelgerichter kunnen werken en nog beter werk en ondersteuning op maat kunnen aanbieden. Voor elke werknemer die tewerkgesteld wordt, zal ondersteuning voorzien worden via het rugzakje. Daarnaast komt er voor de onderneming gerichte organisatie-ondersteuning in functie van de kernactiviteit, namelijk maatwerk bij inschakeling. Dit moet de maximale realisatie van de sociale doelstelling mogelijk maken. 

Tot slot, in 2012 wil ik het maatwerkdecreet laten goedkeuren door regering en parlement. Omdat het gaat over een ingrijpende verandering in de sector, zal 2013 een overgangsjaar worden. Op 1 januari 2014 zal het maatwerkdecreet effectief van start gaan.

Freya Vandenbossche
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie (december 2011)

 

Link naar Mijmeringen bij een decreet door Bert Quintelier.

(1) De conceptnota is hierna te raadplegen (zie attachment)