“Sociale economie: een bewuste keuze”

De sociale werkplaats De Sleutel in Antwerpen voert heel wat renovatiewerken en groenonderhoud uit in diverse scholen. De inrichtende macht CKSA kiest bewust voor de sociale economie. De prijs en de kwaliteit zijn in die keuze richtinggevend. Maar de flexibiliteit en het sociale aspect zijn even belangrijk. 

Het Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen (CKSA) staat met 900 personeelsleden in voor het onderwijs van bijna 7000 kinderen.  Onder deze Antwerpse scholengroep vallen 22 basisscholen, 3 basisscholen buitengewoon onderwijs en 3 secundaire scholen voor buitengewoon onderwijs. Dergelijk patrimonium beheren vraagt dan ook een heel diverse knowhow. Een gesprek met Yve Staes, technisch adviseur bij het CKSA. 

Hoe worden werken binnen de scholengroep aangepakt?
Het beheer van de gebouwen gebeurt centraal. Technische dossiers voor nieuwbouw of van een verbouwing bv van een sanitair blok, maar evengoed kleine schadegevallen, worden van hieruit gestuurd. Ik werk als technisch adviseur in opdracht van onze gedelegeerd bestuurder. Wat stellen we voorop? De werken dienen op een betaalbare maar kwaliteitsvolle manier worden aangepakt. Gaat het om een verstopt toilet dan is het misschien iets voor onze eigen klusjesdienst. Vraagt het iets meer ervaring dan kijken we al gauw jullie richting uit. Voor specifieke zaken zoals een lek in het dak, bel ik meteen een dakwerker. Is het een te groot werk, dan wordt het wellicht een samenwerking met een gewone aannemer, vaak via een gesubsidieerd AGION-dossier. We vragen wel telkens minstens 3 prijsoffertes bij externen op.

Wanneer wordt een bepaald werk aan de sociale economie uitbesteed?
De prijs is het voornaamste motief. We werken trouwens niet alleen met De Sleutel, ook met andere werkplaatsen. We weten intussen wie welke troeven heeft. De Sleutel is technisch sterk, heeft een heel goede begeleiding en kan al behoorlijk grote werken aan. Er zijn nu een 6-tal werken  bij jullie in uitvoering en dat loopt goed. We zijn tevreden, maar het aantal opdrachten moet ook voor De Sleutel haalbaar blijven.

Welke andere motieven spelen er?
De flexibiliteit en de bereikbaarheid zijn voor ons heel belangrijk. Ook het feit dat je bij een gewone aannemer soms heel lang moet wachten. Wachten tot je offertes binnenkrijgt en vooraleer ze effectief van start kunnen. Bij jullie kunnen we veel korter op de bal spelen.

Leveren we een even goede kwaliteit?

12_Klein_Eiland_web_2‘Een voorbeeld van een realisatie in de Van Trierstraat’

Dat is zeker vergelijkbaar. Veel hangt af van de opvolging. Als het goed loopt, is dat dus ook omdat die begeleider de werken vooraf goed ingeschat heeft. We stellen vast dat jullie de eigen grenzen goed aanvoelen en dat ook eerlijk aangeven. Als de begeleiding goed zit, kan de kwaliteit perfect zijn.
We zijn recent een samenwerking gestart met jullie groendienst. We hebben in ons patrimonium ook heel wat groenruimte. En jullie kwamen met een scherpe prijs. In samenspraak hebben we bij de opstart afgesproken om met een dagprijs te werken. Op die  manier kom je niet voor verrassingen te staan.

Hoe ontstond de samenwerking met De Sleutel?
Ik leerde jullie kennen via de verbouwing in de school in de Van Trierstraat. Het resultaat van die renovatiewerken werd heel positief geëvalueerd. Dat ging om schilderwerken in een traphal. Daarna volgden werken aan klaslokalen en het plaatsen van wanden en branddeuren in ons kinderdagverblijf. We geloven ook in de samenwerking met de sociale economie. We hechten daar veel belang aan en ondersteunen het. Binnen onderwijs trachten we ook iedereen een kans te geven. Die lijn trekken we door. Door onze samenwerking kunnen we jullie mensen extra kansen geven.

Zijn er nadelen?
Soms is er wat minder rechtstreeks contact met de mensen die het werk uitvoeren. Daar is de functie van diegene die het begeleidt, de ploegbaas, opnieuw cruciaal. En verder is het evident dat de uitvoering bij jullie iets meer tijd vraagt. Maar dat is geen nadeel. We betalen immers een lager uurloon. De tijdsdruk is bij ons niet zo belangrijk, wel het eindresultaat. Het werk moet goed en proper afgewerkt zijn, er mag geen afval achtergelaten worden, de school mag niet te veel gestoord worden,  jullie begeleiders moeten de medewerkers in de hand hebben. We willen hier op school een veilige omgeving. Maar dat loopt goed. Er was absoluut geen argwaan om met jullie doelgroep te werken. Er is een groot vertrouwen tussen ons en jullie begeleiding.

En hoe ziet u de toekomst?
We zullen zeker de samenwerking verder uitbouwen en optimaliseren. De Sleutel ligt ons nauw aan het hart… En de budgetten voor onderwijs worden straks nog krapper. We kampen al met wachtlijsten voor subsidiedossiers. De inrichtende machten hebben dan ook een probleem: de scholen moeten intussentijd verder onderhouden worden.   Nog werk aan de winkel dus.

Paul De Neve (december 2011)