Collega Veerle Raes wordt doctor in de medische wetenschappen

Op 26 januari 2012 vormde Het Pand in Gent het decor voor de openbare doctoraatsverdediging van Veerle Raes (diensthoofd Wetenschappelijk Onderzoek en Kwaliteitszorg). Met verve toonde ze aan dat het gebruik van gestandaardiseerde instrumenten in de verslavingszorg en het geven van feedback aan de cliënt gunstige effecten heeft op de therapietrouw. De jury loofde het werkstuk en proclameerde haar tot ‘Doctor in de Medische Wetenschappen’. Een bekroning voor vele jaren van onverdroten arbeid. Proficiat!

VAN COMMISSIE OVER MISSIE NAAR TRANS- EN PERMISSIE

IMG_0674web

Commissie

26 januari 2012. De ‘Oude Infirmerie’ in het Congrescentrum Het Pand loopt vol. Familie, vrienden en collega’s komen Veerle Raes (dienst Wetenschappelijk Onderzoek en Kwaliteitszorg) een hart onder de riem steken voor de openbare verdediging van haar doctoraat. In toga gehuld neemt de 9-koppige examen- en begeleidingscommissie plaats op de eerste rij. Zoals het een commissie betaamt, heeft ook deze commissie een welbepaalde taak: het proefschrift beoordelen. Stipt om 17u30 opent Prof. De Bourdeaudhuij de plechtige zitting. De promovenda krijgt het woord om in de afgemeten tijd van 35 minuten haar doctoraatsonderzoek voor te stellen (*).

Missie

Tijdens de presentatie wordt het snel duidelijk: Veerle Raes heeft een missie, een doel dat verwezenlijkt dient te worden. Met een bagage van 30 jaar wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg, ligt haar focus meer dan ooit op kwaliteitszorg in de verslavingszorg. Met het oog op het verminderen van de drop-out in de verslavingszorg, is het zaak de zorg te verbeteren en de kwaliteit van deze zorg te beoordelen. Concreet rees de vraag of het gebruik van gestandaardiseerde instrumenten bijdraagt tot een hogere behandelingstrouw. Om deze vraag te beantwoorden, zette Veerle Raes als het ware een ‘experiment’ op; geen experiment met witte muizen in een laboratorium maar met mensen ‘in real life’. Op basis van een zorgvuldig opgezet onderzoek in de ambulante centra van De Sleutel is de conclusie onweerlegbaar. Op basis van een zorgvuldig opgezet en geduldig uitgevoerd onderzoek is de conclusie onweerlegbaar. Het gebruik van meetinstrumenten – zoals de EuropASI, de RCQ-vragenlijst en de Predi (**) – is niet alleen een hulpmiddel in de begeleiding, maar heeft bovendien een gunstig effect op de behandelingstrouw.

Transmissie 

transmissie

Echter, het inzetten van deze instrumenten op zich volstaat niet om drop-out tegen te gaan. Veerle Raes toont overtuigend aan dat het geven van feedback aan de cliënt een cruciale component is bij elk van de instrumenten. Niet toevallig kiest ze voor het beeld van de draadtelefoon: een populair geluidsexperiment bij kinderen waarbij de strakke draad fungeert als transmissielijn voor het overbrengen van signalen.
Maar er is niet alleen de transmissie tussen cliënt en begeleider. Tegelijk roept de draadtelefoon het beeld op van de onderzoeker en de praktijkwerker die met elkaar verbonden zijn. De rode draad in het onderzoek van Veerle Raes is de maximale verbinding met de praktijk en de vertaling van de onderzoeksresultaten in de organisatie. Steevast houdt ze het als doel voor ogen: haar onderzoek moet de medewerkers en de praktijk dienen; anders dient het tot niets. De medewerking en aanwezigheid van het werkveld op haar verdediging doen haar dan ook veel deugd.

Permissie

Na de toelichting is de jury aan zet. Nu komt Veerle Raes helemaal op dreef en etaleert ze haar gedrevenheid en betrokkenheid. ‘Straightforward’ verdedigt ze zich en worden de kritische vragen van de juryleden stuk voor stuk gecounterd. Het oordeel van de jury is unaniem: het doctoraatsonderzoek is een origineel, goed doorwrocht, kwaliteitsvol en helder werkstuk. Na een korte beraadslaging volgt de plechtige proclamatie en verleent de jury Veerle Raes de permissie om voortaan de titel van ‘Doctor in de Medische Wetenschappen’ te dragen.
Meer zelfs: sommige juryleden zijn dermate geïnspireerd door het onderzoek dat ze ‘met spoed’ willen overgaan tot samenwerking. Ook Prof. De Maeseneer, compagnon de route, beklemtoont dat het onderzoek een belangrijke nood invult in Vlaanderen en hij breekt een lans voor meer ‘real life’-onderzoek aan de Gentse Universiteit.
Aldus vindt de oproep van Veerle Raes voor een cultuur van scientist-practitioners en practitioner-scientists meteen gehoor. Een bekroning voor vele jaren van onverdroten arbeid. Proficiat Veerle !

Geert Lombaert, maart 2012

(*) Raes, V. (2012). Assess and give feedback! The effect of using assessment instruments on substance-abuse outpatients’ adherence to treatment. Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor in Medical Sciences. Ghent University

(**) De EuropASI is een screeningsinstrument dat de ernst van de verslaving meet vanuit verschillende invalshoeken. De RCQ of ‘Readiness for Change Questionnaire’ is een instrument dat gebaseerd is op de veranderingscirkel van Prochaska & DiClemente en de veranderingsbereidheid met betrekking tot middelengebruik beoordeelt. De Predi staat voor ‘Personal Resources Diagnostic System’ en is een instrument dat peilt naar mogelijkheden en kansen van de cliënt in de verschillende leefgebieden.

IMG_0667webbis

Veerle Raes wordt gefeliciteerd door Prof. Dr. Jan De Maeseneer (promotor) terwijl Prof. Dr. Cor De Jong (extern expert) goedkeurend toekijkt

 

 

doctoraat_024web

Veerle Raes te midden van haar begeleidingscommissie. V.l.n.r. Prof. Dr. Eric Broekaert (co-promotor), Prof. Dr. Jan De Maeseneer (promotor) en Prof. Dr. Cor De Jong (extern expert)

 

 

Lees hier een interview met Veerle Raes over het bevorderen van therapietrouw dankzij implementatie goede praktijken. 

doctoraat_020web

Veerle Raes wordt uitgebreid gefeliciteerd door één van de juryleden: Prof. Dr. Bernard Sabbe (Universiteit Antwerpen)