Mijmeringen bij een decreet

Over het maatwerkdecreet is de afgelopen tijd al heel wat gezegd en geschreven. Wat zal dit veranderen. Naar aanleiding van ons dossier rond sociale economie (magazine december 2011)  vindt u hier enkele mijmeringen bij dit decreet van de hand van Bert Quintelier, voorzitter van het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST) 

Bert_Quintelier_2_web Bert quintelier (algemeen directeur Ateljee vzw) schrijft een column vanuit zijn functie als voorzitter van de koepel van Sociale Werkplaatsen SST

Lees meer over het nieuwe maatwerdecreet (o.m.conceptnota minister Vandenbossche).