Magistraten op bezoek in Therapeutische Gemeenschap Merelbeke

Drugverslaafden kampen met een kwalijke reputatie. Elke dag halen wel enkele druggerelateerde feiten het nieuws... Magistraten worden er heel frequent mee geconfronteerd. Het is dan ook goed dat er initiatieven genomen worden die de samenwerking tussen justitie en drughulpverlening faciliteren. Een goed voorbeeld hiervan is het proefproject met de drugbehandelingskamer te Gent.  Een ander voorbeeld is een recent werkbezoek aan de Therapeutische Gemeenschap De Sleutel.

Zetten drugverslaafden op vrijwillige basis de stap naar de hulpverlening? Het gebeurt, maar bij velen spelen drang en dwang toch een rol. Drang betekent dat kiezen voor een ontwenning aantrekkelijk gemaakt wordt. Dwang betekent dat er geen keuze meer is. Vrijwillig of onder externe druk in behandeling gaan, onderzoek leerde ons dat de resultaten van de behandeling niet verschillen en in beide situaties positief zijn.
Verslaving kan leiden tot criminaliteit. Bij de vervolging van criminele feiten kunnen alternatieve maatregelen overwogen worden. Is het niet beter dat drugverslaafden naar behandelcentra toegeleid worden in plaats van opgesloten worden in gevangenissen? Het is verleidelijk om hier volmondig ja op te antwoorden, maar zo vanzelfsprekend is dit niet. Eén van de hinderpalen om dit te doen is dat justitie en hulpverlening héél andere werelden zijn en elkaar niet goed kennen.

traject_1_web

Daarom is het goed dat er initiatieven genomen worden die tot doel hebben om de samenwerking tussen justitie en drughulpverlening te faciliteren. Een goed voorbeeld is het werkbezoek aan de Therapeutische Gemeenschap De Sleutel te Merelbeke, georganiseerd door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Op donderdagnamiddag 1 december 2011 kregen een aantal rechters en parketmagistraten er een uitgebreide toelichting over de achtergronden van het model van de therapeutische gemeenschap, over de concrete hulpverlening die we aanbieden, over hoe de omgeving bij de behandeling betrokken wordt, over de behandelresultaten, de kostprijs,  het netwerk van De Sleutel en over de wijze waarop er kan doorverwezen worden.

In dit laatste verband was het ook nuttig om de werking van het Crisisinterventiecentrum (CIC) toe te lichten. Immers, detoxificatie, stabilisatie en individuele voorbereiding zijn meestal wenselijke stappen die gezet moeten worden voor de eigenlijke behandeling in de therapeutische gemeenschap. Er was ook een boeiende uiteenzetting over hoe je kan zien dat een verslaafde verandert in de TG, hoe zijn praten, denken en voelen over zijn situatie geleidelijk aan verandert doorheen de maanden heen. Nadien gaven enkele bewoners een rondleiding door het gebouw.

Vanuit De Sleutel hopen we dat deze concrete kennismaking die toch vele facetten van de behandeling in de therapeutische gemeenschap omvatte, zal toelaten om in de toekomst nog meer drugverslaafden een uitzicht te geven op een drugvrije toekomst.

Robrecht Keymeulen, maart 2012