Nieuwe website bedient meer doelgroepen

DE SLEUTEL GAAT INTERACTIEF MET CLIENTGERICHTE WEBSITE

De Sleutel lanceerde eind januari deze vernieuwde – meer interactieve – website. Voortaan kan elke bezoeker – de gebruiker, vriend of partner van een gebruiker en de professional  –  vlotter toegang krijgen tot allerhande info over het thema drugs. Op middellange termijn willen we een nog toegankelijker portaal worden voor eenieder die online hulp zoekt.

Onze vorige website dateerde van 2002 en werd – op basis van eigen onderzoek – vooral geapprecieerd als sterke informatiebron. Verwijzers, leerkrachten, hulpverleners, academici, studenten, beleidsmensen, journalisten…  vonden er hun gading rond de problematiek van verslaving. Deze sterkte wilden we met ons nieuwe project niet overboord gooien.

De vernieuwing had tot doel om de website om te bouwen tot een voor diverse doelgroepen vlot toegankelijk platform. In de eerste plaats toegankelijk voor mensen met een verslavingsprobleem  en/of personen op zoek naar hulp. Even belangrijk was het bundelen van een heleboel informatie op maat van de omgeving van de gebruikers. Wie op onze homepage meteen klikt op ‘Familie en vrienden’ vindt al snel bruikbare tips en kan lezen wat men als ouder/partner van onze hulpverlening mag verwachten.

view_home_websiteIllustratie homepage  
 

 

 

 

 

 

 

 

De website en de online-omgeving van een organisatie winnen steeds meer aan belang in de communicatie. Via onze website willen we een groter draagvlak creëren voor datgene waar we mee bezig zijn. We willen tegelijk relevante derden dichter betrekken bij onze werking.
Het is de bedoeling om een digitaal netwerk uit te bouwen, een soort band te smeden met ouders, omgeving gebruikers, leerkrachten, hulpverleners, donateurs… Om die band te maken brengen we bewust op diverse plaatsen ook persoonlijke verhalen, verhalen van lotgenoten. Dit zegt vaak veel meer over de manier waarop we binnen De Sleutel onze drughulpverlening opzetten. Het kan ook een steun zijn voor allen die in hun omgeving iemand zien wegglijden in gebruik, een aanleiding om zelf toch de stap naar hulp te zetten… 

Interactief

Om een dergelijke band te creëren is het noodzakelijk om ook echt in contact te treden met onze bezoekers, om interactief te zijn. De nieuwe website biedt dan ook diverse interactieve tools aan. Van op de homepage kan men bijvoorbeeld meteen doorklikken naar een test je kennis-tool rond het thema verslaving.

Ook bieden we vlotter toegankelijk een reeks filmpjes en demo’s. Filmpjes die duidelijk aantonen wat drugs met je lichaam en je brein kunnen doen. Maar ook demo’s die tonen hoe we onze preventie in de praktijk brengen.
 
Verder poneren we elke maand een stelling (poll inspelend op onze standpunten) en formuleren we ook een vraag van de maand (inspelend op onze beschikbare FAQ). Op die manier leren we onze bezoekers beter kennen, (wat denken ze, wat zoeken ze…). Vragen waarop de bezoeker niet meteen een antwoord vindt, kunnen ook vlot gesteld worden. Zo kunnen we daar ook rekening mee houden bij de verdere uitbouw van de website.

In het homepage luik ‘Verslaving’ bundelen we toegankelijke info over drugs. Wie de risico’s van gebruik natrekt, kan vlot overstappen naar het “voor wie hulp zoekt” luik of een aanmelding doen.

 

view_2_websiteIllustratie luik Verslaving

 

 

 

 

 

 

 

Een informatiezoektocht verbergt vaak een hulpvraag. Op diverse plaatsen is het mogelijk om ‘op een anonieme manier’ een vraag te stellen. Die filter laat ons toe om toch snel en gepast door te verwijzen.
Ook wie in dit infoluik over verslaving aan het surfen is, kan snel aftoetsen of iemand al dan niet problematisch aan het gebruiken is (link naar de test je gebruik, via checklists,…).

Wie vroeger zijn gading in ons ruim info-aanbod vond, zal dankzij onze uitgebreide zoekfunctie vlot de weg blijven vinden.  Wie in detail wil weten waar De Sleutel voor staat (visieteksten, nieuwsarchief, standpunten,….)  kan dit vanop de homepage meteen vinden. Daar staan ook onze vacatures, vind je de FAQ, de link met onze sociale werkplaats en de contact- mogelijkheid.

Groeien naar vlotter toegankelijk cliëntgericht aanbod

Om de drempel naar de potentiële hulpzoeker te verlagen lanceerden we een eenvoudig te vinden online aanmeldingsformulier. Wie een hulpvraag stelt (een vraag om op gesprek te komen of voor een opname), krijgt meteen een bevestiging en een indicatie van timing inzake contactname.
Dankzij de tool “test je eigen gebruik” willen we personen die hulp zoeken ook vlotter naar onze reguliere hulpverlening door laten stromen.  Onze website is dus voorlopig een digitale extra toegang tot onze face-to-face hulp.
We hebben in dit ‘Voor wie hulp zoekt’ luik heel praktische informatie gebundeld op maat van de gebruiker (wat mag je verwachten? iets voor mij? hoe lang duurt dit, hoeveel kost dit …).

Dankzij deze invulling willen we jongeren (die veel meer online zitten) beter bereiken en ons hulpverleningsaanbod dichter bij de potentieel problematisch wordende druggebruiker en zijn/haar omgeving brengen.  Zo willen we de zoektocht naar hulp veel makkelijker maken.

We wensen echter ook een echt online aanbod uit te bouwen. Dit zal de druggebruiker die anoniem wenst te blijven, sneller over de streep trekken en zo de drempel verlagen naar hulp.
De uitbouw van dergelijk aanbod lijkt evident. De financiering blijkt echter een groot struikelblok. De reguliere hulpverlening wordt immers betaald op basis van caseload en face- to-face gesprekken met therapeuten. Anonieme hulpverlening past niet in dat verhaal…
Vandaag zien we dat projectfinanciering van soortgelijke experimenten (vb alcoholhulp.be) zelfs op de helling staat.

Toekomst

We blijven echter overtuigd van de noodzaak en de troeven (ook opvangen wachtlijsten, voor nazorg, …) van online hulpverlenen. Vandaag bereiken we nog veel te moeilijk die personen die nog niet echt problematisch aan het gebruiken zijn. Indien we ook een online aanbod kunnen opstarten, zullen we de weg effenen voor jongeren, werkenden en vrouwen die momenteel de weg naar reguliere hulp te moeilijk vinden. Daar willen we in de toekomst dan ook werk van maken.

Paul De Neve (februari 2012)