Unplugged is compleet!

De dienst Preventie van De Sleutel heeft vanaf nu voor jongeren van alle leeftijden van het secundair onderwijs een degelijk pakket drugspreventie! Dankzij het train de trainer- aanbod van De Sleutel kunnen leerkrachten er meteen mee aan de slag. Tabak, alcohol en drugspreventie, gezondheidsopvoeding, vakoverschrijdende eindtermen, welbevinden op school… Vanuit deze brede visie ontwikkelde De Sleutel voor elke graad een degelijk preventieaanbod. Voor de derde graad is ons aanbod fonkelnieuw! Naast het bruikbare materiaal ontwikkelden we interactieve trainingen voor leerkrachten. De vakleerkracht is de expert!  Het Unplugged-aanbod is hierdoor nu compleet. De dienst preventie stelt haar materiaal en trainingen kort voor.

NIEUW Unplugged 3de graad: (g)een vak apartlogo_3degraad
Is het zinvol om voor leerlingen van de 3de graad van het secundair onderwijs nog preventieactiviteiten te ontwikkelen? Deze jongeren op de drempel van de adolescentie hebben hun keuze vaak al gemaakt. Vele jongeren, zo niet de meesten kiezen voor niet gebruik van middelen en gaan op een verstandige manier om met alcohol. Een deel van onze jongeren gebruikt sporadisch, experimenteert of heeft het gebruik van cannabis geïntegreerd in zijn dagdagelijkse bezigheden. De jongste breinonderzoeken geven duidelijk aan dat de hersenen van jongeren groeien tot ze 23 jaar oud zijn. Tijdens deze ontwikkeling is de vorming van de prefrontale cortex van groot belang voor een gelukkig en succesvol volwassen leven. Daarnaast weten we dat het gebruik van psychoactieve middelen, zowel legale als illegale middelen, nefaste gevolgen heeft voor de groei van deze zo belangrijke prefrontale cortex.

 B_web_Drugs_and_the_brain_TrainingAlcohol en de hersenen, wat zijn de gevolgen.  Training Drugs and the brain, Leuven 2012

Wetenschappelijke argumenten aanbrengen rond de risico’s van gebruik is voor deze leeftijdsgroep zeker zinvol. Experimenterende en gebruikende jongeren kunnen erdoor worden in een onevenwicht worden gebracht. Jongeren die de keuze maakten om niet te gebruiken vinden daarin voldoende argumenten voor hun gezonde levenskeuze Ze worden door deze lessen aangemoedigd en gesterkt om deze gezonde levensstijl verder te zetten. Dit samen met het vormen van hun persoonlijkheid kan preventief werken. De lessen worden het best door de vakleerkrachten gegeven. Ze gebruiken daarbij het best deze lessen die ook in het curriculum van de school voorkomen.

 

Het pakket van de derde graad bestaat uit een aanbod voor verschillende vakken, biologie of chemie (drugs en de hersenen), maatschappelijke vorming, aardrijkskunde of economie (cocaïne is geen fair trade), levensbeschouwing, literatuur,… De lessen met nauwkeurig uitgeschreven doelstellingen, verwijzingen naar de vakoverschrijdende eindtermen, interactieve activiteiten en een schat aan concreet beeldmateriaal. Leerkrachten die reeds training volgden zijn lovend over de bruikbaarheid van ons materiaal. Via deze website kan u vlot bestellen.

 A_web_Drugs_and_the_brain_Training_LeuvenLeerkrachten brengen de nieuwe inzichten over aan hun collega’s.  Training Drugs and the brain, Leuven 2012

 

 

 

 

 

Unplugged 1ste graad: aan de slag met sociale vaardigheden

unplugged_1ste_gr12 (inter)actieve drugpreventielessen met veel ruimte voor het trainen van sociale vaardigheden. Europees ontwikkeld en door middel van een randomised controlled trial getest en effectief bevonden. Deze lessen passen binnen het vak sociale vaardigheden of maatschappelijke vorming, het titularisuurtje of kunnen opgesplitst worden in verschillende vakken.  Wenst u een pakket te bestellen: ga hier naar ons bestelformulier.

Unplugged 2e graad: inspiratie voor uw projectdag

Een schat aan ideeën, oefeningen en lesinhouden voor het samenstellen van een projectdag of –week rond het thema drugs.

Handleiding 6 euro, werkboek 3 euro*.

Vaak gebruiken scholen ons materiaal in combinatie met een toneel of een film.

NIEUW: De Sleutel begeleidt uw projectdag op school
Heeft u toch wat twijfels over hoe u zo’n projectdag nu precies aanpakt? Wij willen leerkrachten graag begeleiden.
Voor 540 euro (excl. verplaatsingskosten) komt een medewerker naar uw school voor een halve dag training van de begeleidende leerkrachten, 1 volledige dag ondersteuning tijdens de projectdag en een nabespreking en evaluatie.

projectdag_foto

Scholen met meer dan 35% GOK-leerlingen maken kans op een sterk gereduceerd tarief.

Open trainingsdagen, nu met gratis follow-upmoment!
Tijdens onze trainingsdag maakt u kennis met het Unplugged-materiaal en kan u zelf de meerwaarde van deze pakketten ondervinden. De training is (inter)actief opgevat, net zoals al onze materialen.
09/10/2012 08.45-16.00 Hasselt
11/10/2012 08.45-16.00 Kortrijk
16/10/2012 08.45-16.00 Turnhout
18/10/2012 08.45-16.00 Gent

29/01/2013 08.45-16.00 Kortrijk
31/01/2013 08.45-16.00 Hasselt
05/02/2013 08.45-16.00 Gent  
07/02/2013 08.45-16.00 Turnhout

Wie een training volgt, verhoogt zijn kansen op een succesvolle implementatie. Hier dragen ook onze gratis follow-upmomenten toe bij.

Heeft u nog vragen, mail naar [email protected]