Open trainingsdagen Unplugged

Zowel voor het realiseren van een drugbeleid als het bereiken van de vakoverschrijdende eindtermen reiken de didactische pakketten van De Sleutel handvatten aan. Om leerkrachten te bekwamen in het gebruik van deze Unplugged-pakketten, geven we in de loop van het jaar acht open trainingsdagen en 4 follow-upnamiddagen. Met dit aanbod (max 24 deelnemers per training) richten we ons tot leerkrachten die les geven in het secundair onderwijs, directies, graadcoördinatoren, zorgleerkrachten maar evengoed tot preventiewerkers en clb-medewerkers die het drugbeleid in school ondersteunen.

Training en Follow-up
Een groot gedeelte van de dag bestaat uit het leren van vaardigheden, technieken en methodologische tips om beter interactief te werken, meningen uit te wisselen en samen te werken in een veilig klimaat. Dit doen we door enkele Unplugged-activiteiten en lessen zelf uit te werken. We bieden zowel activiteiten aan voor de 1ste, 2de als 3de graad.
Aan elke trainingsdag wordt een follow-updag gekoppeld. Enkele maanden na de trainingsdag komen de deelnemers opnieuw samen tijdens een halve dag follow-up. Doel van deze dag is ervaringen uit te wisselen en samen eventuele drempels maar ook succes-ervaringen te bespreken. Dit geeft de leerkracht de extra inspiratie en energie om aan de slag te gaan en te blijven met Unplugged.

Je kan dit najaar een open trainingsdag volgen op dinsdag 9 oktober in Hasselt, op donderdag 11 oktober in Kortrijk, op dinsdag 16 oktober in Turnhout of op donderdag 18 oktober in Gent. Komend voorjaar kan je terecht op dinsdag 29 januari in Kortrijk, op donderdag 31 januari in Hasselt, op dinsdag 5 februari in Gent of op donderdag 7 februari in Turnhout. De follow-upnamiddagen vallen allemaal in mei 2013.

Materiaal
Voor de leerkrachten van de 1ste graad bieden we een didactisch pakket aan met 12 lessen. Deze lessen zijn best te integreren binnen leefvaardigheden of tijdens het titularisuurtje. Voor de 2de graad ontwikkelde De Sleutel een pakket met 25 activiteiten. Hieruit kunnen leerkrachten een keuze maken bij de voorbereiding van hun preventiedag of -week. In de 3de graad opteren we er voor om drugspreventie in de vakken te brengen. We ontwikkelden lessen voor de leerkracht biologie, chemie, taal, aardrijkskunde, economie… Elke deelnemer krijgt één exemplaar van het Unplugged materiaal van de graad van zijn voorkeur mee.

Deelnemen aan een open training kost 75 euro/deelnemer  (materiaal per elke deelnemer en broodje incl)

Meer info bij [email protected] of 09-231 57 48

Johan Van De Walle

unplugged

Unplugged wordt ondersteund door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin