Studiedag over samenwerken rond verstandelijke beperking en verslaving te Gent

Op 23 oktober vindt in Gent  'Joint (ad)venture' plaats, een studiedag rond verstandelijke beperking en verslaving. Namens De Sleutel brengen Katrien Reynaert en Veerle Soyez een bijdrage.

Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking komen in contact met alcohol en illegale drugs, met alle gevolgen van dien. Betrokken hulpverleners zitten met de handen in het haar. De eigen kennis en expertise is vaak ontoereikend en men weet zich geen raad met dergelijke complexe en multi-dimensionele problematie-ken. Een geïntegreerde zorg, in samenwerking en afstemming met alle betrokken sectoren, is nodig om hier-aan het hoofd te bieden.
Deze studiedag focust op de broodnodige intersectorale samenwerking en expertise-uitwisseling rond verstandelijke beperking en verslaving. De studiedag is bedoeld voor hulpverleners uit de verslavingszorg, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, de geestelijke gezondheidszorg, bijzonder onderwijs, CLB, algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdzorg, OCMW, sociale economie, …

‘Joint (ad)venture’ is het resultaat van samenwerking tussen Handicum vzw, SEN vzw en PopovGGZ vzw (met ondersteuning van het Fonds ter Bestrijding van de Verslavingen).

In de namiddagsessie brengen we vanuit De Sleutel een praktijkverhaal: de zoektocht om mensen met beperkte verstandelijke mogelijkheden op te nemen in een therapeutische gemeenschap (TG)

KATRIEN REYNAERT, gedragstherapeut en klinisch coördinator van de TG De Sleutel voor dubbel diagnose, Gent en VEERLE SOYEZ, contextueel therapeut en klinisch coördinator van TG De Sleutel, Merelbeke en docent Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie).
Op basis van een aantal casestudies schetsen we hoe we in de beide TG’s van De Sleutel (Gent en Merelbeke) op zoek zijn gegaan om mensen met beperkte verstandelijke mogelijkheden te includeren in de reguliere werking. Het principe van sociale inclusie was hierbij een belangrijk richtinggevend kader. De zoektocht maakte bovenal het belang duidelijk van samenwerkingsverbanden en trajectdenken over sectoren heen. Ondanks de positieve ervaringen blijven ook een aantal knelpunten en vragen aanwezig.

Praktische info
Wanneer: 23 oktober 2012 van 9u30 tot 16u
Waar: Provinciaal Administratief Centrum Gent, Woodrow Wilsonplein 2

Inschrijven: Deelnemen kost 50 €.

 

Klik hierna voor de uitnodiging