Unplugged -(g)een vak apart: preventielessen op maat van de derde graad (Nieuw)

Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar zijn drugs geen onbekende. Bijna 90% heeft tijdens de laatste maand alcohol gedronken, waarbij meer dan een derde van hen eens dronken werd. Ongeveer 30% rookt, 15% rookte de laatste maand cannabis(*).
Preventie lijkt hier dan misschien wel vijgen na Pasen, maar niets is minder waar. Het is van belang om in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs te werken rond drugspreventie. Ook in de derde graad kan nog heel wat nuttig preventiewerk verricht worden. Unplugged – (g)een vak apart maakt ons preventieaanbod voor het secundair compleet. Het voldoet eveneens aan de criteria voor effectieve drugpreventie.

unplugged derde graadJongeren tussen 16 en 18 jaar voelen steeds minder de invloed van groepsdruk, van het willen opgaan in de groep. Ze willen steeds meer hun eigen individu ontplooien, hun eigen mening vormen, hun eigen overtuigingen communiceren. Ze staan ook meer open voor objectieve informatie die van buitenaf op hen afkomt. Toegegeven, het blijven adolescenten die nog vaak puberale trekken vertonen, maar een goede discussie en een goed gesprek is vaak al mogelijk.

Om deze reden willen wij u met ons programma voor de derde graad een waaier aan lessen en activiteiten aanbieden voor verschillende vakken. Die kunnen een goed gesprek of een goede discussie op gang brengen. Voorwaarde hiervoor is uiteraard een goed klimaat. Tips voor voldoende interactiviteit vind je hier (aanklikken vierde deeltje van achtergrondtekst) .

We leveren u informatie aan over drugs, de invloed van drugs op de hersenen en het lichaam, de economische, ecologische en humane gevolgen van de illegale drugmarkt,… De lessen passen in verschillende vakken zoals biologie, chemie, maatschappelijke vorming, economie, talen, kunst, levensbeschouwelijke vakken,…

De lessen werden voor de doelgroep zo attractief mogelijk opgemaakt. Ze zijn (inter)actief opgebouwd, met heel wat visueel materiaal en gebruik van computer en internet. Ons doel is de jongeren, door het bieden van objectieve informatie, te laten reflecteren, overleggen en discussiëren over drugs en hen zo een eigen, goed onderbouwde mening te laten vormen.

Voor een optimale implementatie van het pakket volgt u best een training.

De lessen uit Unplugged – (g)een vak apart zijn op zichzelf bruikbaar.
Het lessenpakket biedt echter een grotere meerwaarde als:
– er samen met verschillende leerkrachten uit de derde graad afspraken worden gemaakt. Wanneer worden de lessen gegeven en wie neemt welke les op?
– het ingebed is in een drugbeleid. Meer informatie hierover op www.vad.be of bij het CGG in uw buurt.
– Ook in de eerste en tweede graad wordt gewerkt met Unplugged.

Ontdek onze lessen:

Deel I – Drugs, de producten (3 lessen)
Deel II – Drugs,  de invloed op lichaam en geest (7 lessen)
Deel III – Cocaïne is geen fair trade (7 lessen)
Deel IV – Drugs, verslaving en hulpverlening (3 lessen)
Deel V – Drugs in de kunst (2 lessen)

Opmerking: het lessenpakket cocaïne is geen fair trade is ook beschikbaar in de vorm van een handboek met CD-rom. U kan het bestellen voor 5 euro bij [email protected]
Meer info op tel 09 231 57 48

(*)  Lombaert G. (2005). Risico- en protectieve factoren in verband met middelengebruik. Onderzoek bij 14- tot 18-jarige scholieren in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland (onderzoeksrapport). Gent: De Sleutel.