Een Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel Diagnose: what’s in a name?

Een behandeling in  Therapeutische Gemeenschap (TG) voor Dubbel Diagnose: het lijkt de evidentie en eenvoud zelve. Maar is alles wel wat het lijkt?

In de TG voor Dubbel Diagnose van De Sleutel te Gent worden enkel mannen opgenomen (van doorgaans boven de 17 jaar). Er is een maximum capaciteit van 18 personen. Aan die langdurige opname (gemiddeld 18 maanden) zijn strikte voorwaarden verbonden.

Allereerst moet de patiënt afhankelijk zijn aan illegale drugs, hypnotica, sedativa of anxiolytica. Uitzonderlijk kan ook een opname doorgaan als het verslavingsprobleem hoofdzakelijk alcohol betreft. Daarbovenop moet minstens een ernstige bipolaire affectieve stoornis, schizofrenie of een andere psychotische stoornis aanwezig zijn (één as-I majeure psychopathologische stoornis). Bij een tweede subgroep van patiënten is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis, een stemmingsstoornis, een angststoornis of een dissociatieve stoornis.  De kleinste subgroep wordt gevormd door de patiënten zonder manifeste dubbeldiagnose, die al minstens twee keer zijn opgenomen in een andere revalidatieafdeling. Echter, bij deze laatste groep ligt de directieve  aanpak wel eens aan de basis van een voortijdig afbreken van de behandeling door de patiënt.

Waarom is het nu zo essentieel oog te hebben voor een dubbele problematiek?

Omdat de beide aandoeningen niet los van elkaar bij dezelfde patiënt aanwezig zijn, ze beïnvloeden elkaar namelijk heel sterk  en wel bijzonder negatief. Deze wederzijdse impact uit zich tijdens het beloop van de problematiek, tijdens de behandeling en bepaalt mede de prognose. De symptomen zijn ernstiger, er is meer therapieontrouw en de kans op terugval is groter. Om een behandeling te doen slagen, moeten beide aandoeningen dan ook gediagnosticeerd worden  en de ernst er van ingeschat.

Twee problematieken, dus twee behandelingen ?

Moet de patiënt dan eerst de ene therapie  afronden vooraleer aan de slag te gaan met het tweede probleem? En speelt de volgorde dan een rol? Of moet het gelijktijdig? Binnen onze TG wordt gekozen voor een gelijktijdige aanpak, met dien verstande dat tijdens een behandelperiode accenten (kunnen) verschuiven. Het is immers absurd van een zwaar depressieve patiënt dezelfde coöperatie, inzet, aanwezigheid,… te verwachten als van een patiënt bij wie de depressieve symptomatologie onder controle is gebracht. Vanuit TG voor Dubbel Diagnose wordt dan ook geopteerd voor een tailormade aanpak, die onderhevig is aan permanente evaluatie en bijsturing.

Dr. M. Raveel

(november 2012)

 

Lees meer over “Hoe werkt onze therapeutische gemeenschap voor dubbel diagnose? Programma in de kijker”

Lees meer: interview met Prof. Geert Dom ‘We moeten investeren in trajectwerking, tewerkstelling en aangepaste woonvormen’