Hoe werkt onze therapeutische gemeenschap voor dubbel diagnose? Programma in de kijker

Heel wat mensen die een verslavingsproblematiek hebben met daarnaast een psychiatrische problematiek, vinden niet zo snel gepaste hulp. Mensen die in de Therapeutische Gemeenschap (TG) voor dubbel diagnose terechtkomen, hebben dan ook vaak een lange lijdensweg achter de rug. Velen zitten al heel wat jaren in het druggebruik, met kortere of iets langere opnames, afgewisseld met ambulante zorg. De meeste cliënten binnen deze TG worden doorverwezen door crisiscentra binnen de drughulpverlening, maar ook de psychiatrische ziekenhuizen verwijzen door. Want naast de verslaving heeft iedere cliënt een psychiatrisch probleem.

Om ooit terug de draad te kunnen opnemen in de samenleving, is er een lange weg te gaan. De problemen situeren zich immers op verschillende domeinen. Na het programma leven cliënten zelfstandig; eventueel met ondersteuning op een of meerdere vlakken. De ene zoekt ondersteuning in omgaan met geld, de ander heeft misschien wat hulp nodig bij arbeid, nog anderen zullen bij een vertrouwenspersoon te rade gaan in functie van psychische stabiliteit.

Om zelfstandig (of met ondersteuning) in het leven te staan, moet je heel wat vaardigheden hebben. Om werk of dagbesteding te vinden (en te houden) moet je een bepaalde structuur hebben: je moet op tijd uit je bed geraken, je moet kunnen omgaan met een overste. Om nieuwe mensen te leren kennen, die geen drugs gebruiken, heb je best een open houding. Om op zoek te gaan naar een hobby die je leuk vindt, is het goed geen schrik te hebben. Agressie helpt nooit. Het is altijd meegenomen dat je jezelf wat kent en voelt wanneer je te veel hooi op je vork genomen hebt, wanneer je psychische klachten opspelen, wanneer het even te veel is en je gas moet terugnemen. We verwachten al deze zaken van mensen met een kwetsbaarheid: mensen die in het verleden drugs gebruikten voor deze dingen. Mensen die ervoor kiezen om geen drugs meer te gebruiken maar er soms nog heel veel zin in hebben.  

DSC 0733bew

Stappen zetten richting maatschappij

In de TG voor dubbel diagnose worden de eerste stappen gezet naar het leven terug in de maatschappij. De groep cliënten heeft een belangrijke rol in de vooruitgang van eenieder. Een TG is gebaseerd op het zelfhulpconcept: de cliënten bieden elkaar steun en geven elkaar tips om dichter bij een leven zonder drugs te komen. Het programma verloopt in fases, waarbij in elke fase meer verantwoordelijkheid wordt gegeven. Stap voor stap leert men terug voor zichzelf te zorgen en voor de ander.

In de eerste fase van het programma starten we met de essentiële zaken zoals terug een dag- en nachtritme installeren. Als je jaren verslaafd bent geweest, is dikwijls bijna alle structuur uit je leven verdwenen. Iedereen staat op een vast uur op. Voor jezelf zorgen is belangrijk. Je leert maar terug eigenwaarde kennen als je je verzorgt. Een belangrijk punt waaraan gewerkt wordt in de eerste fase, is het gedrag. In functie van werk of dagbesteding of in functie van nieuwe contacten is het bijvoorbeeld beter geen agressief gedrag te stellen, maar wel te laten zien wie je bent en waar je voor staat.
In de tweede fase krijgen de cliënten al heel wat meer verantwoordelijkheid, voor de nieuwe bewoner of bijvoorbeeld voor de hele keukenploeg. Daarnaast wordt er tijd genomen om de meer emotionele thema’s uit het heden en/of verleden te doorwerken in groepen en individuele therapie. Er wordt aandacht besteed aan de functie van het gebruik en welke de hoge risicosituaties zijn in de hervalpreventie.
De derde fase staat in het teken van de toekomst. Er wordt op weekend gegaan en men volgt een arbeidstraining. Er wordt gekozen voor een nieuwe hobby en men gaat voor het eerst naar een vereniging buiten de TG. Er wordt kennis gemaakt met nieuwe hulpverleners die hen verder gaan begeleiden na de TG. Tot slot maakt men de overgang naar het tussenhuis.

Doorheen alle fases is het belangrijk dat de psychiatrische kant opgevolgd wordt. We bieden een groepsprogramma aan maar sommige mensen hebben nood aan individuele accenten. Er zijn cliënten die wat meer rust nodig hebben en andere juist wat meer actie. Iedereen gaat regelmatig op consultatie bij de psychiater. En er wordt psycho-educatie gegeven zodat cliënten meer zicht krijgen op de eigen problematiek.

Familie en werk

Familie wordt van bij de start betrokken. Er worden familieavonden georganiseerd om informatie over het programma en psycho-educatie te geven en om van gedachten te wisselen. Daarnaast vinden er gesprekken plaats tussen de familieleden. Er is soms heel wat gebeurd in gezinnen met een verslaafde en herstel vraagt heel wat tijd. Niet altijd is contact nog mogelijk, laat staan herstel.

In functie van werk hebben we nauwe banden met de sociale werkplaats De Sleutel. Cliënten volgen de oriëntatiemodule omdat niet altijd duidelijk is wat iemand aankan op vlak van arbeid. Op die manier wordt het duidelijk wanneer iemand ondersteuning nodig heeft. Soms is het al heel lang geleden dat men gewerkt heeft of was dit van heel korte duur. Samen met de arbeidstrajectbegeleider wordt een toekomstplan uitgewerkt, dit kan zowel een arbeidstraject als een opleiding inhouden.

Wat na het programma?

Na het programma in de TG volgt het tussenhuis. Dit om de overgang te maken naar meer zelfstandigheid. De TG is de school, het tussenhuis de stage. In het tussenhuis wonen een viertal cliënten die uit de TG komen. Het is de bedoeling dat ze een dagbesteding en hobby’s hebben. Er is nog heel wat ondersteuning aanwezig: naast de begeleiders van het tussenhuis heb je de arbeidstrajectbegeleider, de therapeut in het dagcentrum De Sleutel, de psychiater en sommige worden voor andere deelgebieden nog opgevolgd door bv. een maatschappelijk werkster van het OCMW. Er is m.a.w. een heel netwerk van hulpverlening aanwezig.

Tijdens deze periode bouwt men verder de toekomst uit. Afhankelijk van de problematiek van de cliënt zal dit met weinig of meer ondersteuning zijn. Sommige cliënten gaan zonder ondersteuning verder, andere houden een netwerk rondom zich.

Katrien Reynaert

(november 2012)

Contact :
Therapeutische Gemeenschap Dubbel Diagnose Gent (09 342 88 01)
[email protected] ;  Jozef Guislainstraat 43 a, 9000 Gent

Lees meer over de werking en onze modules van de Therapeutische Gemeenschap voor dubbeldiagnose Gent

Lees meer : Interview met Prof. Geert Dom rond problematiek Dubbeldiagnose

Cliënt aan het woord: Terugblik na een opname

Reflecties na een succeservaring

Lees meer: Therapeutische Gemeenschap voor dubbeldiagnose: What’s in a name?