Een POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) voor iedereen!

Heel wat organisaties uit de sociale economie waren de voorbije maanden actief bezig rond het thema POP. Onder impuls van het Europees Sociaal Fonds (ESF) werd er geëxperimenteerd met het concept Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) binnen de sector van de Sociale Economie.  Deze projecten stelden hun resultaten voor op een gezamenlijke studiedag op 24 januari in Brussel. Het evenement kende een grote toeloop.  Alle workshops waren volgeboekt. Een illustratie van hoe de Sociale Economie werk maakt werk van activering op maat van de doelgroep.

 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan
In de Sociale Economie
7 keer anders!

Zeven partnerschappen delen kennis en ervaringen, in 7 verschillende sessies.

web start pop studiedag 002

Dit evenement kwam tot stand in samenwerking met Alternatief, De Sleutel, Mentor, SHH, Stebo, ZiN, Activiteitencoöperaties, Koepel Lokale Diensteneconomie, en de koepels SST en VLAB.

Als sprekers op dit slotevent mochten we o.m. Minister Freya Van den Bossche en Dhr Fons Leroy (gedelegeerd Bestuurder VDAB) verwelkomen. Dhr Leroy kaderde het ‘POP in een flexibele arbeidsmarkt’. Onderzoekster Katleen De Rick (HIVA) gaf onder de noemer ‘Persoonlijke ontwikkelingsplannen: concept en implementatie’ (klik hier voor ppt of ga via deze link naar onderzoeksrapport ) enkele lessen meer vanuit de wetenschap en de praktijk.

De sociale economie zet sterk in op de activering en begeleiding van doelgroepwerknemers. Specifiek voor de sociale economie is een persoonlijk ontwikkelingsplan dan ook een prima instrument om doelgroepwerknemers een mooi loopbaanperspectief te bieden, op een eigen ritme en rekening houdend met hun competenties. De Beleidsnota Sociale Economie 2009-2014 en de Beleidsbrief Sociale Economie 2010-2011 maken dan ook gewag van persoonlijke ontwikkelingsplannen als begeleidingsinstrumenten voor doelgroepwerknemers in de realisatie van een verdere professionele ontwikkeling en eventuele doorstroom naar het normaal economisch circuit waar mogelijk.

Om een realistische inschatting te maken van de noodzakelijk vaardigheden, competenties en kennis vereist bij een tewerkstelling in de NEC kunnen de POP’s verbonden worden aan beroeps- of competentieprofielen gevalideerd door de sectoren. Deze aanpak ligt in het verlengde van het beleidskader tot hervorming van de sociale economie naar twee pijlers: maatwerken en lokale diensteneconomie. Dit beleidskader, waarvan de contouren beschreven werden in de beleidsnota en beleidsbrieven sociale economie, wil maatwerk mogelijk maken voor de meest kwetsbare werknemers op de arbeidsmarkt, werknemers met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, opdat ook zij een duurzame loopbaan kunnen uitbouwen. POP kan een instrumentalisering zijn van deze doelstelling, waarbij men de kloof met de reguliere economie tracht te dichten of verkleinen.

Volgens het Pact 2020 (de doelstellingen voor Vlaanderen in Actie geconcretiseerd door de Vlaamse overheid samen met de sociale partners) moet een organisatie voor al haar medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen, opdat iedereen zich permanent kan blijven ontwikkelen.

Ook in de sociale economie zijn daartoe al stappen ondernomen. In 2011 werden verschillende projecten opgestart in de sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en Lokale Diensteneconomie met als doestelling POP te implementeren en introduceren in de sector. Op 24 januari worden de eerste bevindingen van deze projecten voorgesteld aan de sector en andere geïnteresseerden.

Enkele sfeerbeelden

web onthaal pop studiedag 005

 web freya pop studiedag 011web pop studiedag 010web pop studiedag 016  

 

Praktijkvoorbeeld Sociale Werkplaats De Sleutel

web pop studiedag 014

(P)OP!-starten… geen evident verhaal
Sociale Werkplaats De Sleutel in partnerschap met SST, Manus vzw, Kringloopcentrum Leefbaar Wonen Brugge en Kringwinkel De Cirkel Lokeren zet het voor u op een rijtje:

•    Van droom naar doel: Lange termijn doelstellingen realistisch maken, leren kiezen en beslissen, opstellen van een actieplan gericht op werk,…  Hoe begin je er aan?
•    Cultuurshock top-down én bottom-up: Hoe bereid je je organisatie voor op de implementatie van POP?

Bekijk hier de presentatie van deze workshop. Indien u hierover meer info wenst, of interesse heeft in deze POP-tool kan u contact nemen met [email protected] van Sociale Werkplaats De Sleutel (tel 09 325 83 90).

 

(meer info ook via Pop maakt cliënten sterker voor de arbeidsmarkt )

Andere artikels met TAG activering