Middelengebruik bij jongeren in Bijzondere Jeugdzorg

Jongeren die worden begeleid of opgevangen binnen bijzondere jeugdzorg hebben regelmatig ook met drugs te maken hebben. dat wees het eind 2012 afgeronde project “Keep It Clean" uit. Dankzij samenwerking met de drughulpverlening wordt werk gemaakt van de versterking van de knowhow van de teams binnen de straks hervormde bijzondere jeugdzorg. De Sleutel wil hier actief aan meewerken.

 beeld keep it clean

Keep it Clean was een samenwerkingsproject in de regio Gent waarin 7 voorzieningen bijzondere jeugdzorg en 2 druggespecialiseerde centra, waaronder De Sleutel, hun krachten bundelden. Drie jaar lang werden informatie en bevindingen uitgewisseld met als doel initiatieven te ontwikkelen, gericht op de specifieke noden van voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg, inzake preventie en aanpak van druggebruik.

De Sleutel werd o.m. gevraagd voor teamondersteuning en voor het binnenbrengen van knowhow inzake drughulp.  Concreet gaven we ondersteuning bijvoorbeeld door mee aanwezig te zijn op casusbesprekingen. Gezien het bij deze doelgroep vaak om complexe problematieken gaat, is het immers aangewezen om met een ruim team mee na te denken over wie best residentieel wordt opgevangen en wie best niet. Vanuit het ambulante hulpverlening bestaat de samenwerking erin om samen trajecten te helpen opzetten via outreach. Ook was er een samenwerking met onze afdeling voor minderjarigen RKJ, waar een “time out”-mogelijkheid gecreëerd werd.

Opmerkelijke eindconclusies proefproject
Bij de afronding van dit project werden enkele opmerkelijke resultaten bekendgemaakt:
• 3 op 10 jongeren in de bijzondere jeugdzorg gebruikt ;
• 1 op 10 gebruikende jongeren groeit op in een gezin waar 1 of beide ouders ook gebruiken ;
• Zowel bij jongeren als bij ouderen komt combigebruik veelvuldig voor ;

Preventie, tijdige detectie,  dagelijkse aanpak van misbruik en toeleiding naar gespecialiseerde zorg vormen een blijvende uitdaging voor elk team binnen de bijzondere jeugdzorg.

Er is nood aan:
– Een creatief zoekproces omtrent het bereiken van gebruikende ouders
– Betere samenwerking tussen de sectoren bijzondere jeugdzorg en drughulpverlening
De kwalitatieve aanpak van drugproblematiek dient een structurele basis te hebben. Het opbouwen van wederzijdse bruggen tussen de sectoren vraagt om een strenge beleidsmatiger basis.

Vanaf 2014 jaar spreken we niet meer over “bijzondere jeugdzorg” maar over “integrale jeugdhulp”. Ook voor de drughulpverlening en voor De Sleutel heeft deze hervorming impact. Jongeren die in een problematische opvoedingssituatie opgroeien, vormen immers een risicogroep voor druggebruik. Vanuit De Sleutel staan wij open voor alle vormen van samenwerking willen we ook ons steentje bijdragen in de kennisoverdracht rond deze problematiek binnen integrale jeugdzorg. (zie ook Drughulpverlening moet plaats vinden in hervormde integrale jeugdhulp)

 

Meer weten over Keep it Clean-project?

Ga naar de website van Keep it clean. U vindt er meer cijfers en jaarverslagen over dit project

Partners Keep it Clean

  • Deelnemende voorzieningen: Vzw Stappen, Vzw Hadron, Vzw aPart, Vzw Jongerenhuis, Centrum Ambulante Begeleiding (CAB), Vzw De Totem, OOOC De Waai
  • Druggespecialiseerde partners: naast De Sleutel werkte ook CGG Eclips mee aan dit project, gefinancierd door het Agentschap Jongerenwelzijn, onderdeel van het Ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Lees hier ook meer over het project Stuff hetproefproject uit West-Vlaanderen, opgestart om de druggerelateerde problematiek binnen de Bijzondere Jeugdzorg aan te pakken.

Lees ook het uitgebreide artikel “Ze hangen er allemaal aan” (projecten Keep it Clean en Stuff).

 

Aanverwante info : Drughulpverlening moet plaats vinden in hervormde integrale jeugdhulp