Sociale inclusie in de Therapeutische Gemeenschap De Sleutel

Vanuit de basiswaarden van de therapeutische gemeenschap (respect, eerlijkheid en verantwoordelijkheid) kiezen we in Therapeutische Gemeenschap Merelbeke (TGM) bewust voor diversiteit m.b.t. de  samenstelling van de doelgroep. Dit impliceert het rekruteren een aantal maatschappelijk kwetsbare minderheidsgroepen. Sociale inclusie in de TG: een theoretisch kader.

In de tekst hierbij schetsen we het theoretisch kader van waaruit we binnen de TG van De Sleutel in Merelbeke aan de slag pogen te gaan met kwetsbare bewoners ‘met bijzondere noden’. Het is vooral een denk- en handelingskader. Dit impliceert dat we elke dag opnieuw op zoek moeten naar wat werkt, in een partnerschap met de bewoners.

Veerle Soyez

Klinisch Coördinator TGM, docent VUB

(10 april 2013)