Ziekenhuisschool Stad Gent werkt samen met RKJ: wat en hoe?

Dankzij een samenwerking met de Ziekenhuisschool van de stad Gent slagen we erin onderwijs een plaats te geven in ons residentieel programma voor minderjarigen te Eeklo. “Door met ons samen te werken koos het RKJ er bewust voor om de structuur van het eigen programma aan te passen in functie van de school. Het onderwijs kreeg hierdoor letterlijk en figuurlijk een plek. Dat is niet zo vanzelfsprekend. De jongere kan er niet naast kijken: de school is hier van belang. En dat werkt. Meer en meer blijkt uit mijn ervaring dat voor jongeren onderwijs de start is van een geslaagde re-integratie.”  Ingrid Van den Branden, sinds 2000 directeur van de Ziekenhuisschool Stad Gent, licht de samenwerking met De Sleutel toe.

De Ziekenhuisschool Stad Gent, onze erkende onderwijspartner binnen het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ), was destijds de eerste ziekenhuisschool van het land. Vandaag heeft de ziekenhuisschool, gevestigd in het UZ, afdelingen in het AZ Sint-Lucas,  PC Caritas Melle en ons RKJ. In totaal krijgen daar dagelijks bijna gemiddeld 100 leerlingen les. Op jaarbasis bereikt de Ziekenhuisschool Stad Gent met een ploeg van een 45-tal leerkrachten goed 700 leerlingen (kleuter, lager en middelbaar) terwijl ze in opname zijn. Ook de UZ’s van Leuven en Antwerpen hebben hun ziekenhuisschool.

“De eerste gesprekken rond de samenwerking tussen RKJ en Stad Gent dateren van januari 2011. Kort daarna werd de formele vraag gesteld aan de Stad Gent. Toenmalig schepen van onderwijs Coddens was meteen enthousiast en ook wettelijk bleken er geen hinderpalen om in het RKJ een vestigingsplaats op te richten. Dankzij de grote betrokkenheid van alle partners konden we  al begin september 2011 van start gaan. Probleem was wel dat de eigenlijke financiering pas vanaf schooljaar 2013-2014 ten volle – werkingsmiddelen en omkadering – door Vlaamse Gemeenschap kon worden gedragen”, zo blikt de directeur terug.

oost vlaanderenOm die eerste 2  jaar te overbruggen ging De Sleutel op zoek naar extra middelen. De opstart van dit schoolproject kon gerealiseerd worden mede dankzij prefinanciering van het personeel via ondersteuning van de provincie en dankzij giften vanuit het mecenaat. Ook de Vlaamse Gemeenschap is bijgesprongen in de omkaderingskost via afwijkingslestijden. Vroeger konden de jongeren in het RKJ tijdens het residentiële programma ook reeds onderwijs genieten. In de praktijk gebeurde dit in samenwerking met Groep Intro, die in de instelling deeltijds onderwijs kwam voorzien. Eind schooljaar 2009-2010 werd dit om besparingsredenen vanuit het ministerie van Onderwijs stopgezet.

nieuwe gebouwenn rkjschool 087
Ingrid Van den Branden: “Het is een grote meerwaarde dat er nu in aparte lokalen wordt lesgegeven. Naast de nieuwe, professionelere accommodatie is er ook een psychologisch aspect. De leerlingen verlaten als het ware de afdeling en gaan nu echt naar school”.

Krachten bundelen

“Jongeren terug naar school brengen is de eerste vorm van re-integratie, naast het stimuleren van hun ontwikkeling. Het is voor ons echt een meerwaarde dat we onze expertise kunnen opbouwen samen met jullie behandelteam van therapeuten en groepswerkers. Bovendien kunnen we die knowhow uitwisselen met onze andere afdelingen die vaak werken met een vergelijkbare doelgroep en delen met andere ziekenhuisscholen, zoals Pathways. Ik zie daar duidelijk een groeipad.  Het netwerk verruimen is daarin belangrijk. Die bundeling van krachten zorgt ervoor dat we de belangen van de jongere nog beter kunnen dienen. Wat we leren dankzij de samenwerking met het RKJ delen we ook met de thuisscholen en bv met CLB’s  . Die ervaring wordt ook daar verder doorgegeven in die netwerken”, zo stelt Mevr. Van den Branden.

web rkjschool 094

“Door met ons samen te werken koos het RKJ er bewust voor om de structuur van het eigen programma aan te passen in functie van de school. Het onderwijs kreeg hierdoor letterlijk en figuurlijk een plek. Dat is niet zo vanzelfsprekend. De jongere kan er niet naast kijken: de school is hier van belang. En dat werkt. Meer en meer blijkt uit mijn ervaring dat voor jongeren onderwijs de start is van een geslaagde re-integratie.”

 

Lees hier de bijdrage Terugblik op een schooljaar met een vernieuwd onderwijsproject 

Lees hier hoe enkele jongeren zelf het onderwijsproject in het RKJ beoordelen

 

Paul De Neve

mei 2013