Tot wie richt Therapeutische Gemeenschap Merelbeke zich?

De therapeutische gemeenschap is een gefaseerd groepsprogramma waar het concept van zelfhulp centraal staat, net als de waarden verantwoordelijkheid, eerlijkheid en respect.  De Sleutel biedt dergelijk langdurig opname-programma aan in Merelbeke en in Gent. Voor welk soort cliënt is zo’n hulpverleningsconcept nu meest aangewezen? Wie past er m.a.w best in zo’n programma en wat mag men er verwachten?

Een gesprek met Anke Van Rompaey,  opnamebegeleidster in onze Therapeutische Gemeenschap (TG) te Merelbeke. Ze studeerde orthopedagogie en haalde aansluitend een master in de klinische psychologie.

Voor wie is dit programma bedoeld? Welke criteria worden er gehanteerd?

Anke: Een TG is geschikt voor wie al geruime tijd drugs gebruikt en er niet in slaagt om zijn actueel druggebruik onder controle te krijgen. Meestal hebben vorige hulpverleningsepisodes niet het gewenste resultaat opgeleverd. De relaties met familie en vrienden zijn door het druggebruik erg belast en ook werk houden of vinden is niet evident. De druggebruiker lijdt onder deze toestand en wil daar iets aan doen en is bereid om gedurende minstens een aantal maanden te proberen of het groepsprogramma van de TG iets voor  hem/haar is.

web anke tgm 005Anke Van Rompaey: “Een aanvraag doen voor een opname in de therapeutische gemeenschap Merelbeke kan zowel via de website als telefonisch”

Hoe pak je je werk als opnamebegeleidster aan?

Anke: Dit is een nieuwe functie in onze TG. Ik combineer die taak met het groepswerk. Als opnamebegeleidster is het mijn opdracht om de werking van TG te verduidelijken. De nadruk ligt vooral op het transparant maken van het aanmeldingsproces naar de verschillende verwijzers toe. Door meer duidelijkheid te scheppen, willen we ook wat mythes over de werking doorprikken en sommige cowboyverhalen uit de wereld helpen. Daarnaast bereid ik potentiële bewoners voor en leg ik hen uit wat een TG is. Tijdens de intakefase ondersteun/begeleid ik startende bewoners mee doorheen hun startfase. Voor mezelf vind ik het een mooie uitdaging. Ik kan hiervoor putten uit eerder opgedane ervaring. Ik mocht als studente psychologie 7 maanden meedraaien in een CCG  binnen de verslavingszorg en werkte eerder in een afdeling persoonlijkheidsstoornissen. Ik zie het ook als een meerwaarde dat ik opvoedster ben. Dankzij ervaring via stages o.m. in een dagcentrum in de Bijzondere Jeugdzorg en in Ghana, waar ik met straatkinderen heb gewerkt, sta ik sterker om de cliënten naar een mooi traject richting re-integratie te loodsen. 

Hoe kan iemand zich aanmelden? Kan dit ook online of per telefoon?

Anke: Beide kunnen. Online kan via deze website (ga naar aanmeldingsformulier). Meteen kan de cliënt zich dan aanmelden door rechts op de knop te klikken ‘Hulp nodig? Meld je hier aan’. Er verschijnt dan een contactformulier dat kan ingevuld en verzonden worden.  Wij nemen dan contact, naargelang de wensen op het formulier aangestipt. Telefonisch kunnen wij elke werkdag tussen 09 en 18 uur op een speciaal telefoonnummer gecontacteerd worden: 0474 88 63 50. De cliënt komt dan meteen terecht bij 1 van onze mensen bevoegd om opnameaanvragen te behandelen. Wie buiten de openingsuren belt, kan inspreken op een antwoordapparaat en wordt de volgende werkdag gecontacteerd. Voor wie stabilisatie of detoxificatie gewenst is, regelen wij een opname in ons CIC. Tijdens die  opname kom ik persoonlijk langs om zo samen met de cliënt het verblijf in de TG voor te bereiden. Er is ook een meedraaidag voorzien waarop je kan kennis maken met het TG-programma, met de andere bewoners en met het team.

Paul De Neve/Robrecht Keymeulen

(augustus 2013)

Therapeutische Gemeenschap (TG) : wat en hoe?

Binnen dit groepsprogramma staat het concept van zelfhulp centraal en  wordt een duidelijke structuur gehanteerd waar bewoners kunnen groeien op eigen tempo met steun van de groep en door elkaars feedback.

We reiken op verschillende manieren handvaten aan onder de vorm van de dagdagelijkse structuur, groepswerk, trajectmappen, familiewerk, klinische en medische ondersteuning,…

Bewoners die iets meer zorg nodig hebben kunnen beroep doen op individuele begeleiding en/of buddies.

Elke bewoner krijgt bij aankomst een oudere broer of zus waar hij altijd bij terecht kan.

Samen met de peers en oudere bewoners wordt de bewoner gemotiveerd om een eigen leven weer in handen te nemen, een nieuwe levensstijl en een clean leven uit te bouwen.

Klik hier voor meer info over aanmelding in TG.