RKJ opent nieuw schoolgebouw

Op vrijdag 30 augustus organiseerde het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) De Sleutel een opendeurdag naar aanleiding van de opening van de nieuwe klasgebouwen. De doorverwijzers kregen een uitgebreide rondleiding met toelichting over de werking en de buren kwamen een kijkje nemen achter de schermen. Tijdens de officiële plechtigheid mochten we heel wat prominenten verwelkomen. Op het einde van een geslaagde opendeurdag was iedereen het erover eens: de samenwerking met de ziekenhuisschool is een grote meerwaarde voor de jongeren én voor het programma. Een terugblik.

nieuwe gebouwenn rkjschool 087Afdelingshoofd Joris Cracco: “In het RKJ werken we met jongeren die zich op de uiterste rand van onze maatschappij begeven. Onze werking situeert zich op het kruispunt tussen justitie, geestelijke gezondheidszorg en jongerenwelzijn. Onze modale cliënt is reeds jaren verslaafd, heeft gedrags- en/of emotionele en/of psychiatrische problemen, heeft feiten gepleegd, heeft heel het watervalsysteem in het onderwijs reeds “ondergaan”  en thuis – als er nog een thuis is – loopt het zeer moeilijk. Onze modale cliënt is weinig gemotiveerd want de voordelen van het druggebruik wegen bij lange na nog niet op tegenover de nadelen die pas later zullen komen. De meerderheid volgt therapie met de stok achter de deur. Deze stok heet Jeugdrechter, Mol, Ruiselede, of Beernem. Het zijn jongeren waarin je heel veel energie moet blijven steken en die vaak heel weinig terug geven”.

web 041In zijn toespraak wees Joris Cracco er op dat het onze taak is om deze jongeren terug ‘in’ de maatschappij te brengen. “Verslaving is een vreselijke ziekte. Het kan een jonge mens, die in de bloei van zijn leven staat en een hele toekomst voor zich heeft, in een korte tijd reduceren tot een egoïstisch wrak die niemand nog wil en die van niemand nog iets moet weten. Ik zal dan ook niet ontkennen dat er momenten zijn waarop wij – en ik mag hier ook spreken namens mijn medewerkers – ons soms afvragen: “waarom doen we dit en waarom blijven we dit doen?.”

Volgens Joris Cracco is er maar één antwoord mogelijk: “Omdat we geleerd hebben ons op te trekken aan onze successen. Een jongere die maanden later opbelt om te zeggen dat het goed met hem gaat of een mail van een moeder van een jongere die zijn schooljaar goed kan afronden, een mail die er toe doet…”

 

Een citaat:

“Met onderstaand mailverkeer wil ik laten weten dat ik ontzettend tevreden ben over de inzet van de mensen van de ziekenhuisschool die er voor gepleit hebben dat Pieter (*) mag deelnemen aan zijn eindexamen.
Vorige week kreeg ik toch wel verrassend slecht nieuws van de school, ze vonden dat Pieter beter zijn jaar kon overdoen. Naomi (nvdr : een van onze leerkrachten) heeft daar zeer direct en alert op gereageerd met als resultaat dat er gisteren in de klassenraad is beslist dat hij mag deelnemen aan het examen én daarbij ook nog bepaalde vrijstellingen kan genieten.
Studeren en school zijn voor mij belangrijke domeinen.  Ik wil graag dat Pieter – minstens-zijn middelbaar onderwijs goed kan afmaken om hem met een ‘minimumbagage’ aan kennis (wijsheid komt later) de wereld in te sturen.  Ik zou dan ook graag willen dat hij in de komende 2 weken voor de start van de examen alles op alles kan zetten om zich intensief voor te bereiden op de examens.  Nu hij de kans krijgt van de school wil ik graag dat hij het ook kan waarmaken en zich ervoor inzet.
Is het mogelijk dat extra tijd en/of aandacht wordt geïnvesteerd in de voorbereiding van zijn eindexamen?  Ik denk concreet aan extra uren les, studietijd voorzien in zijn programma,…”

Tot zover het citaat van de mama (* om redenen van privacy gebruiken we een fictieve naam).

“Men zegt soms dat wij een ontwenningscentrum of een afkickcentrum zijn. De term gewenningscentrum zou wellicht een betere vlag zijn om onze lading te dekken. We proberen onze jongeren te wennen aan een gewoon leven zonder drugs. Leren op tijd opstaan, gezond eten, een structuur vasthouden, leren in een gezonde relatie te gaan met anderen, leren omgaan met gevoelens, ontwikkelingstaken leren opnemen, vrije tijd leren invullen, zich laten leiden door gezonde normen en waarden…en ik zou nog wel een tijdje kunnen doorgaan met de zaken die we ze willen leren. Onderwijs is hierbij uiteraard geen overbodige luxe, het is een absolute noodzaak”, aldus Joris Cracco.

Om de plek die onderwijs vandaag in het RKJ-programma inneemt goed te duiden, diende Joris Cracco ook  even terug te gaan in de tijd.

Joris Cracco: “Het was voor ons zeker geen opsteker toen vanuit het ministerie van Onderwijs in 2010 beslist werd, om de hulp die we toen kregen van de vzw Groep Intro en waarbij vormingsactiviteiten voor onze jongeren werden georganiseerd, niet meer te subsidiëren. Het perfecte voorbeeld van hoe het niet hoort. Het moet gezegd: men heeft daarop wel gedaan wat men beloofd heeft. Er is met bekwame spoed een werkgroep opgericht om een bevraging te organiseren bij de getroffen voorzieningen zodat men op basis daarvan een plan van actie kon opstellen. Ondertussen hebben wij samen met de Ziekenhuisschool Stad Gent een afdeling van de school in het RKJ opgericht”.

“Dat we in zo een korte tijd daarin geslaagd zijn is te danken aan de inzet, samenwer¬king en goodwill van heel veel mensen”. Joris Cracco verwees hiervoor naar het stadsbestuur van Gent, de administratie van het departement Onderwijs van de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, De Ziekenhuisschool, het team dat instaat voor het onderwijsaanbod in het PC Caritas te Melle, de eigen medewerkers en de eigen directie.  

“Mijn oprechte dank en waardering voor hen. Ik hoop dat ik jullie op z’n minst een beetje heb kunnen besmetten met onze droom. Want deze school, hoe belangrijk ook, is slechts één kleine stap in een gigantisch project, waaraan ook jullie een steentje kunnen bijdragen”, zo besloot Joris Cracco, afdelingshoofd RKJ.

Lees hier de integrale toespraak van Joris Cracco
Maak hier nader kennis met de therapeutische werking (en fasewerking) en doelgroep (klik hier voor ppt versie) van het RKJ

 

Een sfeeroverzicht

web 002web 020web 012web 049web 053web 042web 051

 

Link naar aanverwante artikels

Link naar werking RKJ op maat van verwijzers