Aanpak drugbehandelingskamer werkt

"Bij vier op de vijf cliënten die opgevolgd werden door de Gentse drugbehandelingskamer (DBK), werd een daling van de recidive vastgesteld. Drie kwart van hen recidiveert niet in de eerste achttien maanden volgend op hun traject, de rest pleegt in die periode minder feiten dan vóór de DBK". Dat maakte Belga bekend naar aanleiding van een recente evaluatie in aanwezigheid van minister Turtelboom, bevoegd voor justitie.

De drugbehandelingskamer (DBK) te Gent fungeert als aparte kamer binnen de rechtbank van eerste aanleg. Dit pilootproject wil de druggerelateerde criminaliteit aanpakken door problematische gebruikers die tegen de lamp liepen de kans te bieden naar de drughulpverlening te gaan via tussenkomst van een liaison.

Resultaten van een UG-onderzoek wijzen nu uit dat tachtig procent van de cliënten drugbehandelingskamer minder recidiveert. Als aan een aantal essentiële randvoorwaarden wordt voldaan, dan kan het proefproject naar andere gerechtelijke arrondissementen uitgebreid worden, zo verklaarde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) tijdens de evaluatievergadering begin september 2013 in Gent. De Gentse procureur-generaal liet verstaan dat de rechtbank van Brugge in aanmerking komt.

“Een drugbehandelingskamer centraliseert alle druggerelateerde dossiers binnen de rechtbank van eerste aanleg. De DBK is bedoeld voor problematische druggebruikers die criminele feiten pleegden, gerelateerd aan hun verslaving.

In Gent startte ruim vijf jaar geleden een proefproject, dat opgevolgd werd door verschillende vakgroepen van de Gentse Universiteit (Strafrecht en Criminologie en Orthopedagogiek) en de dienst voor het strafrechtelijk beleid.Uit de resultaten blijkt dat niet alleen bij 80 pct van de DBK-groep de recidive daalt, ook bij cliënten met een uitgebreide criminele voorgeschiedenis, zoals meer dan 20 voorgaanden, blijkt dat de meerderheid minder recidiveert.De vergelijking van de recidive in de DBK-groep met de controlegroep, die bestond uit beklaagden die verstek lieten of niet bereid waren het traject te volgen, toont ook aan dat DBK-cliënten significant minder recidiveerden.

In de DBK-groep recidiveerde 38,6 pct tegenover 56,1 pct in de controlegroep.Wanneer er toch wordt gerecidiveerd, dan blijkt wel dat een recidivist in de DBK-groep even frequent en snel recidiveert dan een recidivist in de controlegroep.

De DBK blijkt ook op andere levensdomeinen positief: justitiecliënten werden succesvol doorverwezen naar drughulpverlening, begeleid bij financiële problemen en zetten de stap naar de arbeidsmarkt.

Wat het middelengebruik en de huisvesting betreft werd een status quo gezien, wat in de drughulpverlening een succes genoemd kan worden. Op vlak van justitie bleek verder dat er minder beroepen waren tegen uitspraken van de DBK.

Een uitbreiding naar andere arrondissementen kan, maar daarvoor zijn een aantal essentiële randvoorwaarden noodzakelijk. “Ten eerste moet in een regio een uitgebreid en divers (drug)hulpverleningsaanbod beschikbaar zijn”, aldus minister Turtelboom. “Daarnaast is een cultuur van overleg tussen justitie en hulpverlening en respect voor elkaars doelstellingen noodzakelijk.” Ook de functie van de liaison-hulpverlener, die de brug tussen justitie en hulpverlening vormt is cruciaal, net als de nood aan een goede coördinator voor een uniforme uitvoering in alle arrondissementen.Turtelboom is alvast positief over het proefproject. “Niet alleen streven we naar een snelle, goede en adequate strafuitvoering op maat, maar we moeten ook zorgen voor een daling van de recidive achteraf, wat hier duidelijk blijkt. Het is het moment om uit het ambtsgebied te treden.”

De Gentse procureur-generaal liet verstaan dat de oprichting van een drugbehandelingskamer voor de rechtbank van eerste aanleg in Brugge onderzocht wordt” , aldus het persbericht van 10 september 2013 van Belga.

 

Meer informatie?

De integrale tekst van de Persvoorstelling Uitkomstenevaluatie pilootproject “Drugbehandelingskamer”, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent vindt u hieronder.

Het betreft een onderzoek door de Vakgroepen Strafrecht en criminologie (Brice De Ruyver, Freya Vander Laenen, en Ciska Wittouck) en Orthopedagogiek (Anne Dekkers en Wouter Vanderplasschen) van de Universiteit Gent en de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (Saaske De Keulenaer en Stefan Thomaes) van de UG.

 

Lees een persoonlijk verhaal van één van onze cliënten