Opvoeden in vertrouwen

Het opvoeden in vertrouwen van jongeren met een drugsprobleem lijkt wel een contradictio in terminis.  Immers, je schenkt vertrouwen aan diegene van wie je verwacht dat hij je vertrouwen niet zal schaden, t.t.z. aan iemand die zich loyaal en wederkerig opstelt in de relatie, die jou door zijn gedrag niet zal benadelen, die transparant en zelfs voorspelbaar is zijn handelen, die jou ook vertrouwt.

Liefste mama

Het spijt me van de dingen die ik je heb aangedaan, dat geef ik nu eerlijk aan.

Ik heb je zoveel verdriet en pijn gedaan, waar verdiende je dat toch aan?

Nu pas besef ik, wat ik toch allemaal heb gedaan.

Door de drugs was ik je dochter niet meer, maar nu besef ik alles weer.

Ik ben zo blij dat je me weeral een kans geeft en me voor alles vergeeft.

Mama sorry dat ik je vanbinnen liet huilen, je wist je zelf altijd te verschuilen.

Sorry dat ik weg ging, zonder enig benul van wat er door je hoofd ging.

Ik heb je zo gemist, maar ben je nu zo dankbaar, ik meen het, echt waar!!

Mama ik wil je alleen maar zeggen, bedankt voor al je goede zorgen, maar denk ook aan morgen.

Wees niet meer ongerust, het slechte vuur in mij is nu geblust. Met mij komt alles goed, echt waar, geloof me maar.

Op een dag als deze, moet je dit gedichtje lezen, zodat je leest wat ik je zeggen wou,…

‘Mama ik hou van jou’ (1)

De jongere die drugs of alcohol gebruikt, neigt er al eens toe om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen (spijbelen of afhaken op school, huistaken verwaarlozen, vakantiejob verliezen…), zijn relaties te veronachtzamen, de waarheid geweld aan te doen, de schemerzone op te zoeken: liegen, bedriegen, stelen, manipuleren…

Aan de andere kant is er de zorg en de onzekerheid van de ouders: waar is hij / zij nu, met wie gaat hij / zij om …

Er is de spanning tussen vader en moeder die elk een verschillende aanpak hanteren.  Ook zijn er de twijfels en zelfverwijten: wat hebben we verkeerd gedaan in de opvoeding?  De broers of zussen voelen zich tekort gedaan omdat de aandacht onverdeeld naar de afwezige broer of zus gaat …

Emoties troef: angst, kwaadheid, schuldgevoelens, schaamte, onmacht …

Het gezinsleven wordt gedomineerd door het gebruik van de jongere (2).  Gezinsleden moeten tot het uiterste gaan om aan hetzelfde touw te blijven trekken.  Van vertrouwen lijkt in deze context geen sprake.

“Door die verslaving was Filip eigenlijk baas geworden in huis. Hij manipuleerde ons, bedreigde ons. We waren bang en hadden geen vat meer op zijn doen en laten. Als we opmerkingen durfden maken, vluchtte hij weg. Ik sliep met mijn autosleutels en portefeuille onder het hoofdkussen.”

Hoe kan je in dergelijke situaties in vertrouwen opvoeden?  Is er nog sprake van opvoeding?  Is er nog vertrouwen?

Het is vooreerst van belang te aanvaarden dat je kind een probleem heeft met drugs, en al of niet verslaafd is.  Maar jíj hebt het niet in je macht om hem / haar van de verslaving weg te krijgen.  Je laat de verantwoordelijkheid voor de verslaving bij de jongere zelf, en neemt dit niet over (3).  Zo kan je nog de zorg blijven opnemen van je kinderen die niét verslaafd zijn.

Verder komt het erop aan het evenwicht te vinden tussen het aanwezig zijn en het begrenzen.

Een moeder vertelt : “mijn zoon veranderde in een zombie die alleen nog maar met geld en drugs bezig was. Het was afschuwelijk om hem zo te zien afglijden. Ik heb hem uiteindelijk het huis uit gezet omdat de situatie onhoudbaar werd. Dat was ontzettend moeilijk en deed vreselijk veel pijn. Achteraf weet ik nu wel dat dat de beste beslissing was die ik had kunnen nemen. Veel ouders houden de verslaving van hun kind in stand door geld en onderdak te bieden en schulden af te betalen. Maar een verslaafde gaat pas hulp zoeken als hij zo diep gezonken is dat hij geen andere uitweg meer ziet. En dat kan pas als je hem als moeder in liefde los kunt laten (4).’’

In liefde los laten…

‘’Het is een lange weg voor de meeste moeders om hun kind los te laten. Mijn zoon eet eens per week bij me en belt me dagelijks. Maar hij weet dat hij niet langs hoeft te komen of te bellen als hij gebruikt. Als hij terug valt is dat natuurlijk verschrikkelijk.”

Het vinden van een goede balans tussen het aanwezig zijn en het begrenzen houdt het volgende in:

  • blijven praten, aandachtig luisteren naar wat zoon of dochter zegt en vooral niet zegt, openstaan voor zijn of haar beleving, interesse tonen, samen dingen doen, kortom voelbaar aanwezig zijn 
  • tegelijkertijd niet afdingen op die zaken die voor jou als ouder van belang zijn : een standpunt durven innemen, alle druggebruik ontraden, motiveren voor hulpverlening en soms van je hart een steen maken maar altijd kansen blijven geven als je kind aan de slag wil gaan met zijn probleem

Of zoals een koppel ouders het verwoordde: “Aan andere ouders zouden wij de raad geven om hun verslaafde zoon/dochter niet teveel de hand boven het hoofd te blijven houden, maar het contact toch niet te verbreken.”

Ouders hebben meer invloed op hun kinderen dan ze denken, ook op hun adolescente kinderen.

Damien Versele – 25 maart 2013

Aanverwante artikels

Uit ons nieuwsarchief: Opvoedingsondersteuning en empowerment

bronnen

(1) Een meisje van 17 jaar begon twee jaar geleden zwaar cannabis te gebruiken en kon er op eigen kracht niet mee stoppen. In het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma van De Sleutel  schreef ze dit gedichtje voor haar mama omdat ze op internet de woorden niet vond die ze wou zeggen.
(2)  Veerle Soyez, Doe ik het goed?  Over de zoektocht naar ‘de gouden tip’ bij familieleden van druggebruikers, www.desleutel.be of link
(3)  Lut Storms, Hoe vermijd je als ouder dat je verslaafd raakt aan zorg?, www.desleutel.be of link
(4)  www.moedigemoeders.nl