Dalend aantal hulpvragen rond heroïne door ouder wordende gebruikers

Naar aanleiding van het overlijden van de Amerikaanse acteur Philip Seymour Hoffman komt het in de jaren 70 populaire verdovende middel heroïne opnieuw sterk in de aandacht. Zeker nadat er ook  geruchten waren dat de dodelijke heroïne bij de acteur mogelijks versneden was met de in België uitgevonden krachtige pijnstiller Fentanyl. We zetten enkele zaken in een breder perspectief. 

Heroïne is één van de sterkste opiaten. Het ziet eruit als een korrelig, grijsbruin poeder. In de Verenigde Staten zou de daar genaamde “smack”  opnieuw populairder aan het worden zijn. Wij zien deze trend niet meteen. Enkele cijfers ter nuancering.

Is heroïne eerder een marginale drug?
Klopt het dat heroïne in de loop der jaren bij ons minder populair is geworden. Op basis van cijfers  uit de Belgische gezondheidsenquête (2008) zouden we kunnen concluderen dat het gebruik in de algemene bevolking inderdaad gebeurt binnen een eerder beperkte groep: amper 0,2% van de 15-64 jarigen gebruikte volgens die enquête heroïne of een substituut gedurende het laatste jaar. Wellicht is dit een onderschatting omdat bepaalde gemarginaliseerde groepen van mensen niet of onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de steekproef van huishoudens. Cijfers voor de laatste gezondheidsenquête (uit 2012) zijn nog niet beschikbaar. Uit de leerlingenbevragingen van VAD onthouden we dan weer dat  het gebruik van heroïne beperkt is bij leerlingen in het secundair onderwijs. In het schooljaar 2011-2012 had 0,4% van hen ooit heroïne gebruikt. Dit is een daling in vergelijking met 10 jaar geleden .

Heroïnegebruikers binnen de hulpverlening
Enerzijds bevestigt onderzoek dat de gemiddelde leeftijd van injecterende druggebruikers – veelal heroïne-injecteerders – die een beroep doen op spuitenruilprogramma’s in Vlaanderen aan het stijgen is. Dit blijkt uit het Belgian National Report on Drugs 2013. Anderzijds merken we dat de vragen naar behandeling in België in dalende lijn gaan (op basis van de TDI-registratie in RIZIV-centra voor verslaafden) . In 2012 betrof 34,1% van de hulpvragen opiaten, in 2011 was dit nog 36,7%.

Wat met heroïnegebruik bij cliënten in De Sleutel?
Op basis van de aanmeldingen van de afgelopen 5 jaar zien we binnen ons netwerk dat het aandeel van cliënten die zich aanmelden met opiaten als voornaamste drug daalt (zowel het absolute als het relatieve aantal cliënten). De gemiddelde leeftijd van deze cliënten (bij aanmelding) is in die periode aan het stijgen.

 

aantal   aanmeldingen

opiaten   als voornaamste product

gemiddelde   leeftijd

2009

4825

863

17,9%

29,4   jaar

2010

4501

901

20,0%

30,1   jaar

2011

4380

654

14,9%

30,1   jaar

2012

4335

634

14,6%

31,8   jaar

2013

4496

507

11,3%

31,2   jaar

 

Lees hier meer over het profiel van de cliënt in De Sleutel

Opmerking

Eventuele belangrijke wijzigingen in het gebruikspatroon komen wij in de hulpverlening steeds met een zekere vertraging te weten. Het duurt immers even voor iemand in de problemen komt als gevolg van druggebruik en dan duurt het opnieuw een tijdje vooraleer men zich effectief ook tot de hulpverlening gaat richten.

(februari 2014)