Nieuwe start voor GROEnTEN UIT GENT

GROEnTEN UIT GENT gaat opnieuw van start! 2013 was een jaar van pionieren rond alles wat met stadslandbouw te maken heeft.  Het was een zoektocht naar de meerwaarde die we konden creëren in de vergroening van Gent en in het bespreekbaar maken van gezonde voeding bij de groep mensen waarmee wij op de Activerende Werkvloer werken.

En dat is aardig gelukt! GROEnTEN UIT GENT had vorig jaar een vaste stek op het welbekende DOK waar we een terrein kregen toegewezen om aan stadslandbouw te doen.  In samenwerking met tal van vrijwilligers konden we onze medewerkers op een vrij experimentele wijze groenten leren kweken.  Op de DOK-site ontvingen we ook een heel aantal groepen bezoekers waardoor we de idee van stadslandbouw dichter bij de Gentenaars konden brengen.  Daarnaast hebben we een stuk grond bewerkt op de Boerse Poort.  Hier ging het eerder over de traditionele groententuin.  Dit stukje uitbating gebeurde in samenwerking met de jongeren van vzw Jong.

groentenuitgent web036

Een nieuw seizoen staat voor de deur en we zijn vastbesloten om in dezelfde richting verder te gaan.  Uiteraard moet GROEnTEN UIT GENT nu verder groeien!  We voorzien hiervoor een drietal nieuwe activiteiten. Zo plannen we de bouw van een prototype serre met recyclagemateriaal, als voorbeeld van wat er kan.  Verder gaan we met GROEnTEN UIT GENT ook investeren in het houden van kippen in functie van afvalbeheer en compostering.   Gentenaars zullen één of meerdere kippen kunnen “huren” zodat ook bewoners van een appartement hun eigen kip kunnen hebben.  Wordt vervolgd!  En ten slotte,  niet onbelangrijk, voorzien we de uitwerking van een drietal lessenpakketten voor kleuter- en lagere school.  Deze lessenpakketten zullen gebruikt worden tijdens de bezoeken die klasjes aan GROEnTEN UIT GENT brengen. 

Drie nieuwe zaken rond stadslandbouw, drie uitdagingen voor de mensen van onze Activerende Werkvloer.  ’t Wordt boeiend bij GROEnTEN UIT GENT!

serre buitenzicht  groenten uit gent web serre binnen

  Een resultaat van een recent recyclageproject op de DOK-moestuin : deze serre, gemaakt met iets minder dan 1000 PET-flessen, werd gemaakt samen met en door de medewerkers van de activerende werkvloer. De eerste tomatenplanten vonden hun plek, binnenkort volgt ook basilicum.

Guido Maertens

link naar verwante informatie