Naar een verhuis voor Weerwerk Gent…?

Vandaag zit de voorbereiding van die verhuis stilaan in een laatste rechte lijn.  Indien alles naar wens verloopt kunnen we heel binnenkort de handtekening zetten onder een aankoopakte voor een deel van de UCO-site (Maïsstraat te Gent).  Eens deze koop gerealiseerd, kunnen we starten met de nodige infrastructuurwerken.  De verwachting is dat we tegen het einde van 2015 onze verhuis kunnen voorzien.

Deze verhuis biedt een aantal grote voordelen. Niet alleen komt er zo een einde aan onze onzekere huisvestingssituatie.  De gebouwen waar we nu gebruik van maken moeten immers plaatsmaken voor een nieuwe woonwijk.  Wanneer dit bouwproject op de Libert-site van start gaat is echter nog onduidelijk. Van deze onzekerheid evolueren naar onderdak in een eigen pand is een grote stap vooruit.

uco

Maar er is meer.  Op de UCO-site wordt immers een site voor sociale economie gerealiseerd.  Vandaag is het Opleidings- en TrainingsCentrum (OTC) van het OCMW Gent daar reeds gehuisvest.  Met de mensen van het OTC lopen er verschillende rechtstreekse lijnen voor wat betreft het project Perspectief en de begeleiding van artikel 60-medewerkers.  Deze communicatielijn zal dus alleen maar korter worden.
 
Verder is er ook het engagament van drie andere sociale werkplaatsen om zich een stek te verwerven op de UCO-site: Ateljee, Labeur en Con Brio. Dit zal ons in staat stellen om een aantal zaken beter op elkaar af te stemmen in de regio Gent. Een goede zaak.  De ideeën krijgen stilaan  nog vaste vorm. Zo wil Job&Co (samen met Con Brio deel van de BMO groep)  en onze afdeling Activering  samen gaan voor de realisatie van een loopbaancentrum.  Met de knowhow van de 2 organisaties willen we een vooruitstrevend aanbod uitwerken om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen in hun traject naar duurzaam werk.

De UCO-site, een Uitgesproken Concentratie van Opportuniteiten!

 

Guido Maertens (maart 2014)