Global Drug Survey: even van naderbij bekeken

Q-white-voice1-430x543De Global Drug Survey 2014 is een internationaal onderzoek. Het betreft een anonieme online poll (peiling) bij mensen die geïnteresseerd zijn in het gebruik van alcohol en drugs. Respondenten werden gerekruteerd via een samenwerking met mediapartners (in Vlaanderen: Studio Brussel en De Morgen, elders o.a. the Guardian, The Huffington Post, het Duitse Zeit en het Franse Libération … ). Ook sociale media werden ingeschakeld.

Online peilingen waarbij deelnemers zichzelf selecteren (in plaats van een representatieve steekproef te bevragen) worden steeds vaker gebruikt. Deze snelle (en veel minder dure) methode van onderzoek voeren heeft  echter belangrijke beperkingen. Behalve de representativiteit is ook de validiteit en betrouwbaarheid een groot vraagteken. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de vragenlijst probleemloos meerdere keren kan ingevuld worden door eenzelfde persoon. Bij de bekendmaking op 13 maart 2014 was op de diverse media wel te lezen dat de resultaten geen algemeen beeld over de verspreiding van drugs onder de bevolking geven, maar wel een inzicht in welke drugs bij gebruikers populair zijn. Ook de HoGent benadrukt dat een onlinevragenlijst die polst naar drugsgebruik automatisch drugsgebruikers aantrekt. Deze nuancering ging echter vaak verloren voor wie bleef hangen bij de straffe koppen.

De cijfers uit deze Global Drug Survey (GDS) zeggen dus niets over het gebruik en de prevalentie van middelengebruik bij de algemene bevolking, zelfs al namen er wereldwijd 75.000 mensen in 18 landen aan deel. Zo blijkt dat 70% van de GDS-respondenten mannen zijn en de meest voorkomende leeftijd 21 jaar is. Niettegenstaande deze overduidelijke scheeftrekking is de neiging schijnbaar groot om uit te pakken met “prevalentie”-cijfers. Op de site  www.globaldrugsurvey.com staan ook tal van spectaculaire cijfers die de lezer op het verkeerde been zetten (bvb. ‘68% van de UK-respondenten gebruikte het laatste jaar cannabis’). Deze peiling  is ook niet representatief voor de populatie van drugsgebruikers. Het kan enkel en alleen informatie opleveren over bvb. patronen van gebruik en een aantal trends blootleggen die waardevol zijn voor preventie.

Patronen van gebruik in België

De belangrijkste bevindingen voor ons land zijn de volgende.
Zo’n 2.700 respondenten, van wie de gemiddelde leeftijd 27 jaar was en waarvan 87% woonachtig in Vlaanderen, vulden de enquête in.
Twee op de drie van die respondenten zeggen het voorbije jaar minstens één illegale drug te hebben gebruikt. Verder blijkt uit de poll dat alcohol de populairste drug is. Dit hoeft niet te verbazen, gezien de legaliteit ervan. De cijfers wijzen wel uit dat meer dan de helft van de respondenten die alcohol drinken matige tot zeer ernstige indicaties vertonen voor problematisch gebruik. Bijna tweehonderd respondenten kreeg daarbij het advies hulp van een specialist te zoeken en zich eventueel te laten behandelen. Bijna 20 procent van de mensen die begeleiding nodig hebben, dacht dat zijn/haar alcoholgebruik gemiddeld of minder dan gemiddeld is.

Cannabis blijkt volgens de poll de populairste illegale drug. 41,8 procent van de respondenten antwoordde het voorbije jaar cannabis gebruikt te hebben (van wie de helft meer dan vijftig keer). De meeste gebruikers kopen hun wiet of hasj bij een dealer. Een derde frequenteert een coffeeshop, een vijfde kweekt zijn eigen cannabis. Uit internationaal onderzoek weten we dat ongeveer één op de tien gebruikers afhankelijk is van cannabis.
Verder worden volgende producten geslikt of gesnoven door de respondenten in het uitgaansleven: MDMA (of xtc) (23,6 procent), cocaïne (19,9 procent), speed (8,2 procent) en in mindere mate ketamine (6,5 procent) en GHB (2 procent).

Lees meer info in het Dossier Drugsrapport op de website van De Morgen

Of ga naar de website van Studio Brussel

Link naar onderzoek en cijfers omtrent:
– druggebruik binnen de bevolking enerzijds
– de cliënt in De Sleutel anderzijds