Cannabis voornaamste product bij aanmelding

Uit het rapport  van VVBV (waar ook De Sleutel onder ressorteert) over de voorbije 2 jaar en vergelijkingen met de voorgaande jaren zijn 2 duidelijk conclusies te trekken.

1) Cannabis wordt voor het eerst het belangrijkste product! Sinds 2011 is niet langer heroïne het belangrijkste product bij aanmelding voor een behandeling. Bij de nieuw
opgestarte behandelingen stellen we vast dat het aantal heroïneverslaafden daalt en het aantal cannabisverslaafden toeneemt. Amfetamines en cocaïne kennen een lichte stijging.

2) Het aantal problematische gebruikers dat een behandeling start in een medischsociaal opvangcentrum, een dagcentrum of een residentieel centrum voor ontwenning of behandeling stagneert. Voorheen kwamen er elk jaar zo’n 300 nieuw cliënten bij. Dit komt niet omdat er zich minder drugverslaafden aanmelden, wel omdat er geen uitbreidingen zijn goedgekeurd of nieuwe centra zijn opgestart. Met andere woorden, de huidige behandelplaatsen zitten allemaal vol. Veel centra werken met wachtlijsten. De centra verenigd in de VVBV behoren tot de bevoegdheden die worden overgeheveld van federaal (RIZIV) naar de gewesten.

Eind 2009 is de laatste uitbreiding goedgekeurd door het RIZIV. De Vlaamse overheid zal moeten beslissen over het verdere groeipad voor deze sector. Het is nu al overduidelijk dat er nood is aan een verdere regionalisering van voornamelijk ambulante zorg en dat er extra crisis-bedden nodig zijn.

De rapporten met de gegevens van de voorbije jaren zijn te vinden op de website van het VVBV (www.verslaafdenzorg.be ).