40 jaar De Sleutel, enkele sleutelfiguren aan het woord

In het kader van 40 jaar De Sleutel laten we ook een reeks buitenstaanders aan het woord. We vroegen aan een aantal sleutelfiguren om in enkele bewoordingen te vertellen wat De Sleutel voor hen betekent en wat zij ons toewensen voor de komende jaren.

 

ron hermans“Hoe hebben ze het volgehouden”

Veertig jaar? 40! Er zijn van die momenten, vooral op maandagmorgen, dat ik denk: “Hoe hebben ze het volgehouden?” Toen ik, nu ook al weer acht jaar geleden, de leiding opnam van vzw Labeur, een kleine sociale werkplaats uit het Gentse, kreeg ik van één van mijn bestuurders een gouden tip: kijk naar De Sleutel. En naar Ateljee. Daarmee moest ik het doen. Maar met kijken alleen, raak je niet vooruit, integendeel. Kijken doe je vanop de zijkant; ik moest in het peloton geraken, liefst vooraan. En, als het even kon, zelfs met de eersten over de eindmeet finishen.

Dacht ik toch. Dus begonnen we even aan een oefening industriële spionage. Wat doet De Sleutel? Ateljee? Maar evenzeer: Compaan of Ryhove. Kopieer ze, was me in het oor gefluisterd. Doe zoals hen en je stuwt Labeur naar ongekende, ja zelfs onverhoopte hoogtes. Erg goed voelde ik me daar niet bij. Niet in het minst omdat ik enkele collega’s – waaronder, inderdaad, Guido Maertens – kende uit een eerder professioneel leven. Bovendien meende ik, toen al, dat management net iets meer betekent dan functioneren als kopieermachine.

Soit, ik heb altijd geloofd in samenwerking, in partnerschappen. “Pas op! Ze gaan u opslokken. Ze willen maar één ding: u overnemen,” zo kreeg ik te horen. Ik wou dat niet geloven. De bankencrisis had net de wereld op de knieën gekregen; zeker de wereld van de sociale economie. Als ik naar de sector luisterde, ging het telkens weer over tijdelijke werkloosheid, zelfs ontslagen, over omzetten die kelderden, sociale werkplaatsen die elkaar beduvelden door telkens weer onder de prijs van de collega’s te werken.

Binnen dit gegeven lukte het toch: Labeur en De Sleutel begonnen zelfs aan een gezamenlijke schildersopdracht. In Eeklo. Het liep desastreus af. Labeur en De Sleutel werden door de opdrachtgever tegen elkaar uitgespeeld. Dat we vandaag nog on speaking terms zijn, komt alleen omdat mensen belangrijk zijn. Omdat Guido (Maertens), Wim (Speecke) en ikzelf gaan voor wat ons professioneel bovenal dierbaar is: onze organisatie, onze mensen.

Langzaamaan leerde ik de collega’s uit het Gentse kennen. Ook hun usp’s (*), het unieke van elke organisatie. Die uniciteit bleek wel eens te botsen. Jarenlange bijeenkomsten rond de verhuis naar de UCO-site leerden me heel wat over de directeurs van de verschillende organisaties. En dus, zo veronderstel ik, ook over hoe hun organisatie wordt geleid, waar elk voor staat. Hoe ze hun organisatie proberen uit te bouwen of, minstens, van de ondergang proberen redden. Operationeel zijn er nauwelijks contacten tussen De Sleutel en Labeur, elk doet zijn eigen ding. Samen intekenen op aanbestedingen? Daarover is wel eens gepraat. Maar er is nooit iets gerealiseerd.

Toch blijft De Sleutel, althans voor mij, een referentieorganisatie. Hun expertise op het vlak van activeringstrajecten, hun niet aflatende inspanningen om methodisch te werken rond het opmaken van persoonlijke ontwikkelingsplannen, hun permanente wil om doorstroming daadwerkelijk te realiseren: stuk voor stuk items waarvoor velen De Sleutel bewonderen. Ook ik.

 

Ron Hermans (Directeur Labeur)

(*) USP: Unique Selling Proposition

 

 

JoVandeurzenwebDe Sleutel bestaat 40 jaar!

Aan alle betrokkenen mijn bijzondere waardering voor 40 jaar sociaal ondernemerschap in Vlaanderen.
De start in 1974 vertrok vanuit een zeer democratische en voluntaristische inspiratie: via motivatie werken aan ontwenning van drugsverslaafden.
Na enkele pioniersjaren werd De Sleutel stilaan een begrip in de sector. Dat was ook de Broeders van Liefde niet ontgaan; zij namen het stuur over en bouwden met bijzondere gedrevenheid de organisatie verder uit.

Steeds was de inzet re-integratie in de samenleving , met sociale werkplaatsen en – als pionier en trekker – met de residentiële jongerenopvang binnen een intersectoraal perspectief. De voorbije 12 jaren heeft De Sleutel ook ingezet op preventie, eerst met middelen uit fundraising, daarna sinds 2008 met Vlaamse projectmiddelen en sinds 2012 ook met een structurele financiering voor Lifeskills, een evidence based programma van universele preventie.

In deze 40 jaar heeft De Sleutel een vaste plaats in het drugsbeleid in Vlaanderen verworven. Meer nog: De Sleutel staat klaar om in het kader van een meer geïntegreerde aanpak mee te werken aan een gezondere wereld, waar we geloven dat we samen de mens (en dus ook de verslaafde) kunnen motiveren om meer gezonde keuzes te maken.


Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid
 

 

VAD MARIJS GEIRNAERT web40 jaar De Sleutel verdient een dikke proficiat!

De Sleutel is één van de pioniers in de drughulpverlening. Experimenteren met nieuwe werkvormen en nieuwe methodieken vormen een rode draad doorheen de werking: De Sleutel is blijvend op zoek naar antwoorden op vragen en noden en breidde haar aanbod in de loop der jaren voortdurend uit naar nieuwe doelgroepen (vb. jongeren), nieuwe deelaspecten (tewerkstelling) en nieuwe actieterreinen (sociale vaardigheden in onderwijs).

Voor VAD, als Vlaamse koepel van organisaties in de verslavingssector, vormt De Sleutel een belangrijke meerwaarde: zowel op het vlak van uitwisseling van kennis en ervaringen als op het vlak van partnerschappen in projecten.

Voor de toekomst wensen we dat De Sleutel een stimulerende en innoverende voortrekker blijft in het categoriale aanbod en de aanpak van middelenmisbruik en drughulpverlening: erkenning van de drugproblematiek, respect voor de doelgroep en gericht op samenwerking met diverse actoren in de samenleving (justitie, welzijn, wonen, werken, onderwijs en de gezondheidssector).
Vanuit VAD wensen we jullie alle succes.

Marijs Geirnaert, directeur VAD

 

RIZIV drRi De Ridder webVeel succes!

Al van heel vroeg in de 40-jarige geschiedenis,  als ‘huisarts van de therapeutische gemeenschap’ in Mendonk, als verwijzer en veel later als vertegenwoordiger van het verzekeringscomité van het RIZIV, heb ik De Sleutel kunnen volgen, in zijn verschillende ruimtelijke constellaties – van boerderij tot kasteel -, maar vooral in zijn constant engagement van zorg in een brede, holistische visie, dicht genoeg bij de samenleving: 40 jaar inclusieve zorg, proficiat!

Veel succes, ook nu jullie ‘verbed’ worden van federale ziekteverzekering naar Vlaams Agentschap!

Ri De Ridder, directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV 

 

 

 

 

Dewolf webProficiat met die 40e verjaardagskaars!

Ik heb De Sleutel leren kennen in de jaren ’80 met hun preventiewerking rond druggebruik. Sindsdien is mijn kennis over het actieterrein van De Sleutel toegenomen en mijn appreciatie evenzeer.

Deskundigheid, mensgerichtheid en wetenschappelijke onderbouwing zijn kenmerken die mijn geest spontaan associeert met De Sleutel. 

We wensen jullie een hoopvolle toekomst toe in de nieuwe Vlaamse context van na de zesde staatshervorming, spijts de budgettair moeilijke tijd waarin we ons bevinden.


Dirk Dewolf, Administrateur-generaal, Agentschap Zorg en Gezondheid

 

  

koen Oosterlinck webSamen expertise en waardengedreven inzet verder ontwikkelen

We willen medewerkers en directie van De Sleutel van harte feliciteren met het 40-jarig bestaan, waarvan een dikke helft verliep onder de koepel van de Broeders van Liefde. Het netwerk van De Sleutel levert met haar expertise in de verslavingszorg een rijke bijdrage in de zorg die we uitbouwen voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Samen ijveren we graag om die expertise en de sterk waardengedreven inzet ook de komende 40 jaar verder te ontwikkelen.

Ondanks de vele bekommernissen en beperkingen is het fantastisch te zien dat men in De Sleutel nooit stil zit.

Jullie blijven met veel deskundigheid en creativiteit innoveren om steeds de best mogelijke zorg aan te bieden. Hiermee worden ook anderen in de sector gestimuleerd mee te evolueren.

Koen Oosterlinck, Gedelegeerd Bestuurder vzw Provincialaat der Broeders van Liefde 

 40 jaar logo zonder slagzin

Link naar meer info over 40 jaar De Sleutel