De Sleutel is veertig jaar jong

Professor Erik Broekaert van de vakgroep Orthopedagogiek (UGent), blikt terug op 40 jaar De Sleutel. Een reconstructie.


Eric broeckaertAls  student orthopedagogiek werd ik in juni 1972 toegelaten tot een stage in de Jellinek kliniek in Amsterdam. Ik kon aan de slag in de afdeling Lineus Parkweg, onder supervisie van Drs. H.Boulogne. Hij introduceerde ons daar in de “schreeuwtherapie” (later Bonding therapie genoemd) van Dan Casriel. Wij hoorden over de drugsvrije therapeutische gemeenschappen naar Synanon model én over Daytop én Phoenix House New York.
In juni 1972 groeide  in  het “drugteam van Info- Jeugd- Gent“ de idee om een afzonderlijke v.z.w.  Drug-Informatie en adviescentrum (D.I.A.C) op te richten. Bij de stichting werden de doelstellingen  verbreeden wat leidde tot de oprichting van het “jongerenbegeleidingscentrum De Sleutel” in maart 1973 (1). De Jongeren Informatie en Adviescentra namen in die dagen een uitgesproken kritische instelling aan t.o.v. van de klassieke psychiatrische benaderingswijze en vormden de voorhoede van hervormingen  ingeleid door de antipsychiatrische beweging van bv. Cooper, Laing, Szasz, Basaglia en Foudraine. 

In die periode maakte ik samen met Johan Maertens en Jos Lievens een studietrip naar enige drughulpverleningscentra in Amsterdam, dit in het kader van hun opleiding tot orthopedagoog. Het viel me op dat zij geboeid waren door de progressief kritische gedachtengang van de Sociale Agogiek en interesse vertoonden voor het werk van Maxwell Jones en de democratische therapeutische gemeenschap.  Maar dit is een persoonlijke interpretatie.

In  september 1974 nodigt  Piet Verbeke, de coördinator van Info Jeugd Gent ons uit voor een voorbereidende vergadering van een paneelgesprek “Project Boerderij –De Sleutel”.  Begin 1975 beslist de Beheerraad van “De Sleutel” tot de oprichting van een Dagelijks Bestuur met twee werkgroepen (onder coördinatie van J. Lievens): in de administratieve werkgroep zetelen J. Lievens, J. Maertens en P. Verbeke; de therapeutisch-methodologische bestaat uit uit  Dr. F.Van Cauwenberghe, M. Symoens en E. Broekaert. 

Vanaf februari 1976 is de samenstelling van de raad van beheer als volgt:  Ballegeer L., Broekaert E., De Vijlder E. (afgevaardigd beheerder), De Clercq F., Gabriel M., Symoens M., Van Den Borre R. (voorzitter), Verbeke, P. (secretaris) en Verpoorten M. (dit na het ontslag van D’Hoe H., Berkvens A. en Willems J.).   Lievens J. en Maertens J. nemen deel aan de vergadering, maar hebben evenwel geen stemrecht. Het valt op dat er een grote delegatie van medewerkers van de kliniek de Pelgrim in de Beheerraad zetelt. Er ontstaan moeilijkheden in de communicatie tussen de medewerkers van De Sleutel en sommige leden van de Raad van Bestuur.  Zij betreffen o.a. de oprichting van  een drugsvrije therapeutische gemeenschap (De Kiem) in de schoot  van kliniek De Pelgrim, waarbij het onmogelijk bleek om “twee Goden te dienen”.  Het is ook zo dat er kritische vragen zijn bij De Sleutel als boerderij en landbouwbedrijf, en bij het aansluiten bij het gedachtengoed van Maxwell Jones, zeker voor  wat betreft personen met een drugsproblematiek. Voor goed begrip moet men weten dat de drugsvrije TG “Emiliehoeve” een belangrijke rol speelde bij de uitbouw van “De Kiem” en dat haar bezieler psychiater Martien Kooyman, de democratische aanpak van Jones juist beschreven had als nefast voor de behandeling van verslaafden.

In juni 1976 nemen Ballegeer L., Broekaert E. , De Clercq F., Verpoorten M.,  ontslag uit de Vereniging. Hier eindigt mijn feitelijke betrokkenheid bij de Therapeutische Gemeenschap “De Sleutel”. Sinds die tijd,  desondanks enige wrange gevoelens,  heeft er steeds een professionele en respectvolle verhouding bestaan  met de medewerkers van De Sleutel, en met Johan Maertens in het bijzonder.

Er was later ook ongetwijfeld nog een  hoogtepunt van samenwerking, bij de promotie van Veerle  Raes, onderzoekster bij  De Sleutel,  tot Doctor in de Medische Wetenschappen in 2012.

Uiteindelijk was er tussen ons steeds een gezamenlijk  streven naar het realiseren van aangepaste behandelingsvormen voor mensen in moeilijke levensomstandigheden. We wilden in feite, in voor en tegen, hetzelfde én beoogden een hogere levenskwaliteit voor onze doelgroep.

Goede verjaardag en “Ad multos annos”  “De Sleutel”!

Prof Eric Broekaert, vakgroep Orthopedagogiek Ugent

(Gent, september 2014)

 

Voor de integrale versie met bronnenmateriaal klik hier

 

Lees hier naar aanleiding van “40 jaar” ook de wensen  aan De Sleutel van o.m. Minister Vandeurzen, Marijs Geirnaert (directeur VAD), Ri De Ridder (directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV),…