De Sleutel: “Sport als middel ter stimulering van een geslaagde re-integratie”

Sportbeoefening en beweging zijn belangrijk omwille van de positieve effecten op de algemene gezondheid en het welbevinden van elke persoon. Het in de praktijk brengen van deze stelling is geen evidentie bij een populatie van personen die kampen met een verslavingsproblematiek. Dankzij projectmiddelen, via de minister van sport Philippe Muyters, kan De Sleutel gedurende twee jaar focussen op de uitwerking van volwaardige integratie van sport in het therapeutisch aanbod.. Zo wil De Sleutel sport gebruiken als hefboom voor het verduurzamen van een gezonde levensstijl en sport een structurele plaats geven in de methodieken van hun verslavingsprogramma’s. Op 31 augustus 2014 liep het 1e projectjaar ten einde.


Naast een grondige literatuurstudie werd in het begin van het eerste jaar een vragenlijst afgenomen om de factoren van sport bij de specifieke doelgroep in kaart te brengen. Verder werd ook het sportlandschap verkend, dit in functie van de uitbouw van een netwerk aan sportprofessionals en -actoren die bereid zijn om de doelgroep te begeleiden bij de sportuitoefening in de verschillende regio’s waar De Sleutel zich situeert. Op basis van de bevindingen van bovenstaande acties kreeg de visie van De Sleutel rond sport definitief vorm  en werd een plan van aanpak opgemaakt. fayepynaert desleutel 11

Vooreerst werd gestart met het vastleggen van een wekelijks vast sportmoment in een sporthal voor elke afdeling van De Sleutel. Ook de zoektocht naar professionele sportlesgevers voor het geven van initiatielessen in verschillende sporten werd gestart. Daarnaast werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een sportclub. Die sportclub blijft in de eerste plaats verbonden aan De Sleutel, maar streeft op langere termijn de integratie in het reguliere sportlandschap na.
In tweede instantie werd een samenwerking met Buurtsport Antwerpen opgezet. Deze samenwerking uit zich op drie domeinen: het ter beschikking stellen van accommodatie/sportmateriaal, het ter beschikking stellen van sportmonitoren voor het begeleiden van sportsessies en het ter beschikking stellen van een vrijetijdsbemiddelaar i.f.v. de toeleiding naar een sportclub.

De invoering van de SNS-pas (Sport na school pas) is een derde piste die wordt uitgetest, concreet is dit lopende in de jongerenafdeling (i.e., RKJ). De SNS-pas is een sportpas waarmee je aansluitend aan de schooluren, gedurende een bepaalde periode, kan deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. Met een SNS-pas kan je dus sporten waar, wanneer en hoeveel je wil. Het grote voordeel van zo’n sportpas is dat er een ruime keuze aan sporten is en dat bijna alles geïncludeerd is in het reguliere sportlandschap. Vooral dit laatste is heel interessant i.f.v. re-integratie in de maatschappij. Verder werd voor de vrouwelijke cliënten van De Sleutel gezocht naar lokale actoren die een vrouwvriendelijk sportaanbod aanbieden. De samenwerking met Sportnetwerk Gent Noord en WGZ De Sleep is een resultante daarvan.

In kader van het verder professionaliseren van de sportwerking binnen De Sleutel werd tevens beslist om een aantal groepsbegeleiders bij te scholen in het methodisch en didactisch handelen tijdens sportactiviteiten. Hiervoor werd contact opgenomen met de Vlaamse Trainersschool (VTS). De mogelijkheid tot het volgen van Module 1: ‘Algemeen Gedeelte Initiator’ werd voorgesteld en wordt in de loop van het 2e projectjaar geconcretiseerd. Tot slot werd elke afdeling van De Sleutel voorzien van een ‘basis sportpakket’ (i.e., voetballen, volleyballen, badmintonrackets, …).

In het 2e jaar van het sportproject zullen deze partnerships verder uitgebouwd en structureel verankerd worden in de werking van De Sleutel. Ook de sportclub, met een settingsgerichte en regionale sportwerking, dient verder vorm te krijgen. Het optimaliseren van de initiatielessen in de verschillende afdelingen van De Sleutel is bijgevolg een belangrijke taak. De initiatielessen vormen immers de basis van de settingsgerichte sportwerking. Daarnaast zullen nieuwe partnerships opgezet worden (e.g., Howest) en continueren we de uitbouw van een netwerk van sportprofessionals en –actoren. We gaan in overleg met Vlaamse actoren (i.e., VSF, sportclubs, …) betreffende het verlagen van drempels waardoor onze doelgroep vlotter aansluiting kan vinden bij het reguliere sportaanbod. Bovendien worden alle bevindingen, werkwijzen en partnerships opgenomen in een draaiboek ter disseminatie binnen de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdhulp. Een sportevenement zal het 2e projectjaar in stijl afsluiten.

vlaamse overheid web

 

 

   JPG voor web 200x68

Bij dit sportproject – uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Cluster Sportbeleid binnen de afdeling Sport en Jeugd, van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media – worden ook externe partners betrokken. Zo wordt samengewerkt met o.m. Psylos, de Vlaamse Federatie voor Sport en Recreatie in de Geestelijke Gezondheidszorg en met de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (o.l.v. Prof. Cardon) van de Universiteit Gent.

 

Aanverwante info : Sportlesgevers Gezocht    Visie op sport       Introductie van ons nieuw project    Een cliënt getuigt

Klik hier voor meer sportgerelateerde artikels

www.cjsm.vlaanderen.be

www.vlaanderen.be/sport