“Kunst kleurt herstel”, een tentoonstelling met werk van onze cliënten


De Sleutel werkt via verschillende therapievormen aan het bevorderen van het herstel (recovery) van de cliënten.  Ook diverse non-verbale technieken worden hierbij aangewend. Denk aan sport en ook aan creatieve therapie.  Onderzoek naar herstelprocessen (Wilken, 2010) leert dat kunst diverse functies kan vervullen. Ter gegelenheid van ons 40 jaar bestaan, organiseerden we de tentoonstelling "Kunst kleurt herstel", met werk van onze cliënten.

 Kunst kan diverse functies vervullen. Zo stelt Wilken dat:
– kunst een uitdrukkingsmogelijkheid voor het herstelverhaal biedt
– kunst aan de ontwikkeling van de identiteit bijdraagt
– kunst een middel is tot sociale en maatschappelijke participatie

In onze diverse afdelingen zijn we aan de slag rond kunst en kunstbeleving. De nadruk in deze kleine tentoonstelling ligt vooral op de thematiek en de persoonlijke beleving,  minder op het resultaat op zich. Cliënten zelf zien ook meerwaarde in deze creatieve therapie (ontdekken nieuwe vaardigheden, nieuwe manieren om te communiceren, zichzelf beter leren kennen, betekenis ontdekken van pijnlijke ervaringen, helpt zich te ontspannen,…)    

DSC9135 banner web

We stelden enkele resultaten van deze creatieve workshops voor op de kunstexpo in de marge van onze feestelijke zitting “Verslavingszorg Uitgedaagd” (van 14 november 2014) te Gent

 

 

 

DSC9137 tgm2

Kunstproject TGM voedt therapie 
De voorbije maanden gingen de bewoners van de Therapeutische Gemeenschap in Merelbeke (TGM) aan de slag met kunst. Tijdens een viertal workshops i.s.m. met het SASK Deinze konden ze experimenteren met allerhande materialen in diverse kunstvormen: boetseren, plaasteren, fotograferen, lassen, …  Maak hier nader kennis met deze creatieve therapievorm, bekijk enkele resultaten en lees hoe de cliënten dit zelf ervaren. In 2015 kent dit kunstexperiment een vervolg mede dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting.

 IMG 3784 plaster 4 web

Hoe gaat onze afdeling voor minderjarigen in Eeklo  aan de slag met creatieve therapie?
In het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) volgen de jongeren elk een drietal uur creatieve therapie in de week, dit dankzij de samenwerking met de ziekenhuisschool van de stad Gent. Het is de bedoeling dat ze zich tijdens die therapie kunnen uiten via non-verbale, creatieve technieken. De jongeren kunnen kiezen uit verschillende mediums zoals je ook in de kunstwereld terugvindt. (lees meer)

 

DSC9139 rkj 1 web

 

rkj schoen

 

 

 kunstwerk

 

 

 

Enkele voorbeelden van hoe de jongeren van het RKJ zich uitdrukken via beeldende middelen als tekenen, schilderen, ruimtelijk werken maar ook via muziek, woord….

 

rkj materiaal 1

Kunst in functie van therapie in TGG
Kunst is een vaste werkvorm geïntegreerd in het programma van de Therapeutische Gemeenschap voor dubbeldiagnose Gent. Bij fasering in het programma maken de cliënten steevast een creatief werkstuk. Ze kunnen hierbij zelf het thema, de techniek en het materiaal helemaal vrij kiezen. Ter illustratie enkele van deze werkjes.

DSC9134 tgg web1TGG kunstwerken web 1

Meer nieuws over 40 jaar De Sleutel 40 jaar logo zonder slagzin