“Vandaag zijn we echt een professionele werkplaats geworden” : een terugblik met Weerwerk-coördinator Mario Polfliet

“De eerste sociale werkplaats-activiteiten zijn opgestart in mei 1998 in het voormalige gemeentehuis van Sleidinge. Heel kleinschalig. Onze eerste ploeg bestond uit 5 mensen met een gesco contract die werden toegeleid door de VDAB. Ondanks het voornemen om ons helemaal te focussen op mensen met een drugproblematiek, kregen we van dag één al mensen met een ander profiel doorgestuurd. Ook vandaag richten we ons niet exclusief naar personen met een drugprobleem. In elk geval moet men langdurig werkloos zijn, maar steeds is er een ruimere problematiek aan de orde".

mario polfliet web“Ik was ik erbij vanaf zes maanden na de opstart, vanaf het moment dat we ons klein atelier in Merelbeke opgestart hebben. We deden vooral grote mailings (o.m. voor die Keure), verpakkingsopdrachten, productie- en assemblagewerk (vb badkamertoebehoren, fotokaders, fietsbinders). Ik heb ooit gewerkt als begeleider in de industriële werkplaats, als werkplaatsbegeleider groendienst, als trajectbegeleider maar was ook actief rond het realiseren van doorstroom naar het reguliere circuit. Zelf heb ik een communicatie-achtergrond en verwachtte mijn baas dat ik vooral van aanpakken wist. Ik startte met relatief weinig technische bagage en beschikte niet over een specifieke sociale achtergrond. Dat zou nu ondenkbaar zijn.


Vanaf eind 1999 kenden we een grote groei. We haalden erkenningen binnen voor ander soort werk (eerst groendienst, later renovatie) en om meer doelgroepmedewerkers te werk te stellen en te begeleiden. Die groei werd dus ook van overheidswege bevorderd. In de jaren daarna volgde de opstart van aparte werkplaatsen in Brugge, Antwerpen en Mechelen. Het soort werk vroeg ook meer technische begeleiding. Om dat op te vangen werden er technisch geschoolde werkplaatsbegeleiders aangeworven. 


Qua soort werk zijn we na verloop van tijd gebotst op onze eigen grenzen. Grootschalige renovatie-opdrachten doen we vandaag bijvoorbeeld niet meer. Dit werd te zwaar voor het omkaderingspersoneel dat we per ploeg konden installeren. We focussen nu meer op klussen en kleinere renovaties.


Ook de manier waarop ik mijn Weerwerk-orderboekje vul, is serieus veranderd. In het begin haalden we contracten binnen dankzij goede netwerkers en contacten met openbare besturen. Vandaag komt het een groot deel na een openbare aanbesteding of via actieve prospectie.


Doordat we ontstaan zijn vanuit de hulpverlening, staat de cliënt en de begeleiding altijd centraal. De nood om ook op het methodische te focussen was van in de aanvang aanwezig. We hebben daar ook heel wat knowhow rond opgebouwd. Dat inhoudelijk werk financieren was en is echter niet evident. Om extra begeleiders binnen onze teams geïnstalleerd te krijgen haalden we ESF-projecten binnen, om de inhoudelijke werking uit bouwen gingen we samenwerkingen aan met het OCMW voor artikel 60-medewerkers . Dat is eerst gelukt in Gent met de oprichting van Perspectief in 2001.  Samen beschikten we over de knowhow om alle levensdomeinen (van middelengebruik tot inkomen en woonst) op te volgen. In Mechelen en Brugge is zo’n uitbouw niet gelukt. In Antwerpen uiteindelijk wel.
Vandaag zijn we echt een professionele werkplaats geworden. Het economische en de rendabiliteit zijn nu even belangrijk als het inhoudelijke, zeker sinds we onze operationele werkzaamheden onder Weerwerk bundelden.  Met het maatwerkdecreet komt het belang van die methodische aanpak nu ook bij concullega’s meer op de voorgrond. Ons stevig voortraject is voor hen wellicht een inspiratiebron.


De lat voor wie bij ons solliciteert, ligt vandaag wel hoger in vergelijking met vroeger. We verwachten echt dat er kwalitatief werk wordt afgeleverd. Destijds kon iedereen bij ons starten, los van motivatie en attitude. Nu zijn er goede screenings- en evaluatiemethodes. We moeten veel minder overgaan tot ontslag. Vandaag geraakt zeker niet iedereen binnen in Weerwerk. Voor hen is er een ander traject nodig.


Ook inzake achtergrond van onze doelgroepmedewerkers merken we een evolutie. We werken nog altijd met heel wat nationaliteiten (constant ongeveer 50% niet-Belgen). In de beginjaren trokken we meer mensen aan uit met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Vandaag is dat veel ruimer en krijgen we met vertraging de nationaliteiten binnen waar regularisatie- en inburgeringsprocedures net afgerond zijn: nu hebben we veel mensen afkomstig uit het Balkangebied, Afganistan, Irak, … Dat verloopt in golven. Ik vermoed dat we binnen enkele jaren de intussen ingeburgerde vluchtelingen uit Syrië voor een werkervaringtraject zullen zien aankloppen.


Wat wel een constante is: de doelstelling van doorstroom, nu zelfs met wat druk vanuit de overhied. Ik sta daar zeker achter, het verplicht ons om rond competenties bezig te blijven. Maar ik denk dat de tewerkstelling in de sociale economie voor 80 % van onze mensen het maximaal haalbare is. Een cliënt die na jaren geknoei eindelijk wat standvastigheid gevonden heeft, zal ook niet geneigd zijn om die sprong te wagen en om in het reguliere opnieuw in een interimcontract te stappen.  We moeten rekening blijven houden met het plafond van onze mensen”.


Mario Polfliet, Coördinator Weerwerk Antwerpen (in dienst sinds februari 1999)

 

Aanverwante info: Terugblik van binnenuit: hoe is de verslavingszorg geëvolueerd?