Verslavingszorg uitgedaagd: terugblik op de referaten

40 jaar De Sleutel. Deze verjaardag werd op 14 november 2014 passend gevierd met verwijzers en sympatisanten in het vormingscentrum Guislain te Gent. De Sleutel slaagde er de afgelopen 40 jaar in om heel wat te realiseren, met vallen en opstaan. Damien Versele : "Maar we willen ook nog veel leren.  Niet voor niks kozen we voor de feestelijke zitting het thema: Verslavingszorg uitgedaagd! Drie prominente sprekers hebben ons tijdens de zitting ingeleid in de meest recente ontwikkelingen op het vlak van het neurologisch denken, familiewerking en vermaatschappelijking van de zorg". Rond de referaten werden tevens verhalen van cliënten geweven. Een terugblik.

Tijdens het welkomswoord van de feestelijke zitting maakte algemeen directeur Damien Versele duidelijk dat De Sleutel als organisatie niet wenst te verwijlen bij het verleden, maar de blik richt op de toekomst vanuit een goed begrip van het heden. Hij wees er op dat De Sleutel aandacht zal blijven vragen voor de kwetsbare en moeilijke doelgroep van mensen met een verslavingsprobleem, omdat die nog steeds frequent uit de boot valt binnen de reguliere hulpverlening.  Ook willen we erkend worden voor onze specialistische kennis in het werken met deze doelgroep en verwachten we dat deze financieel en structureel ingebed wordt binnen Vlaanderen. (Lees meer)

061 sabbe web

Professor Bernard Sabbe had het in zijn referaat over “Baas in eigen brein?” over de vrije wil. Hij nuanceerde weliswaar de kracht van die vrije wil. Toch wees hij er tegelijk op dat het bestaan van die vrije wil  verantwoordelijkheid schept, ons  verplicht om keuzes te maken, ook al weten we hoe moeilijk het is om mensen van perspectief te doen veranderen. (Lees meer)

prof lemmens gilbert080

De context (gezin, gezinsvervangende instelling …) is bij verslaving een belangrijk gegeven en bij jongeren in het bijzonder. Daarom zetten we extra in op het actief en consequent betrekken van de omgeving van de jongere bij onze interventies. Professor Gilbert Lemmens onderstreepte in  zijn betoog  deze keuze en bevestigde dat we moeten blijven proberen om de vicieuze cirkel te doorbreken: gezinsfactoren en middelengebruik beïnvloeden elkaar immers voortdurend op een heel negatieve wijze. (Lees meer)  

ingrid willems web2

Door een goede praktijk uit Nederland in de kijker te zetten, zetten we tot slot ons strategisch doel rond trajectwerken op de kaart. We willen immers dat de cliënt geen obstakels ervaart bij de overgang van de ene zorgmodule  naar de andere. Welke zorgpaden laten dit toe? Hoe organiseer je dit? Vermaatschappelijking van de zorg is hierbij een sleutelbegrip. Dr Ingrid Willems illustreert hoe men in Noord-Nederland met de zogenaaamde Fact-teams hier werk van maakt. (Lees meer)

 

Tijdens onze viering gaven we ook de cliënt op diverse manieren een stem: via een video-getuigenis (traject van een cliënt, hieronder) of via kunst. Ter gelegenheid van ons 40 jaar bestaan, organiseerden we immers ook de tentoonstelling “Kunst kleurt herstel“, met werk van onze cliënten.

 {youtube}G0fx8zkVcAY{/youtube}

40 jaar logo zonder slagzinMeer nieuws over 40 jaar De Sleutel