Belgische resultaten van het Global Drugs Survey

Samen met de HoGent en Fedito noteerden UGent-onderzoekers enkele opmerkelijke resultaten van de Global Drug Survey 2015. De resultaten van het Belgische luik uit dit onderzoek zijn gebaseerd op de antwoorden op een online bevraging bij 2000 druggebruikers. Enkele uitschieters: Xtc lijkt toe aan een revival en de aankoop van drugs via het internet stijgt jaar na jaar (6,7% kocht ooit drugs via het internet in 2014, 14,4% in 2015).

In samenwerking met onderzoekers van de HoGent vertaalden wetenschappers van de Universiteit Gent de vragenlijst en zorgden samen met De Morgen voor de verspreiding ervan in België. Wereldwijd werden meer dan 102.000 respondenten uit meer dan 50 landen bevraagd. In België namen bijna 2.000 respondenten deel. Via de Global Drug Survey proberen de onderzoekers een breder en diepgaander beeld van het druggebruik en de gebruikers in België te verkrijgen. Zo kunnen beleidsmakers geïnformeerd worden en kunnen er maatregelen getroffen worden om mogelijke schade bij gebruikers te voorkomen.

Geen representatieve steekproef

Een online vragenlijst die polst naar druggebruik trekt automatisch druggebruikers aan. De bevraagde groep is dan ook geen representatieve steekproef van de Belgische populatie, maar geeft wel inzicht in de patronen van druggebruik.
In totaal namen 1.998 Belgen deel aan de online survey, onder wie twee derde mannen (68%). De gemiddelde leeftijdsgroep is ongeveer 29 jaar met meer dan de helft van de respondenten ouder dan 25 jaar. Dit is vergelijkbaar met de cijfers van 2014, al is de gemiddelde leeftijd nu iets hoger (27 jaar in 2014). Bijna 80% van de respondenten gaat minstens elke drie maand uit. In het laatste jaar heeft 65,2 % minstens één illegale drug gebruikt. Iets meer dan de helft gebruikte in de laatste maand minstens één illegale drug. Het zijn niet enkel illegale-druggebruikers in deze survey: rond 30% heeft alleen tijdens de laatste twaalf maanden legale drugs gebruikt.

Kopen via het internet en nieuwe psychoactieve stoffen

In het Global Drug Survey 2014 rapporteerde 6,7% van de respondenten dat ze ooit drugs hadden aangekocht via het internet. In deze studie is dat aantal gestegen naar 14,4%, van wie 10% in het laatste jaar en 4,8% via het ‘dark net’. De onderzoekers zien dus een duidelijke stijging die ook wereldwijd bevestigd wordt. Het gaat vooral om illegale drugs, maar ook om Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS).

NPS staan bekend onder verschillende benamingen: legal highs, research chemicals, … Het zijn scheikundige variaties op de klassieke illegale drugs. Heel wat NPS werden in dit onderzoek bevraagd. De meest gekende en gebruikte NPS in België is Ketamine (bijna 7% laatstejaarsgebruik), gevolgd door 2cb (bijna 4%). NPS-gebruikers geven wel aan dat ze hun aankopen meestal via het internet doen en geven dit ook aan als één van de redenen om NPS te gebruiken. In vergelijking met andere landen scoort België nog steeds laag wat betreft het gebruik van NPS, wat te maken heeft met de kwaliteit en beschikbaarheid (o.a. lage prijs) van klassieke drugs zoals cocaïne, xtc en cannabis.

MDMA/xtc en andere (club)drugs

De Belgische cijfers tonen het gebruik van klassieke drugs. De meest gebruikte drug blijft cannabis (59% – alle types cannabis), gevolgd door xtc (27 %) en cocaïne (21 %). De enige duidelijke stijging in vergelijking met vorig jaar is het gebruik van MDMA. Enkele jaren terug zagen we nog een daling in het gebruik van deze drugs en werd cocaïne zelfs de op één na belangrijkste drug, maar nu zien we dat xtc/MDMA aan een revival toe is.
De gemiddelde prijs van een pil is 5,6 euro en 32 euro voor een gram MDMA-poeder, wat zeer laag is in vergelijking met de andere landen. Alleen Nederland is voor de twee types goedkoper. Hongarije heeft iets goedkopere pillen maar betaalt meer voor MDMA-poeder. Globaal variëren de prijzen tussen de 4,33 euro en 28,84 per pil en tussen de 24,46 euro en 257,28 euro per gram poeder.

Terwijl de meerderheid van de xtc-gebruikers aangeeft niet te weten of de kwaliteit verbeterd of verslechterd is, zijn er andere bronnen die aangeven dat de dosis MDMA in pillen gestegen is, wat risico’s voor de gebruiker kan inhouden. Een van de belangrijkste tips voor gebruikers is om met een halve pil te starten.

 

Aanverwante info:

Lees het integrale persbericht

Samenvatting resultaten in De Morgen

ga naar resultaten Global Drug Survey 2014

alle artikels op deze website geslecteerd op Tag Cijfers